Hlavní navigace

Řešení pro firemní poštu a spolupráci překvapují flexibilitou

30. 8. 2010

Sdílet

Poštovní server je klíčovým elementem podmiňujícím fungování prakticky jakékoliv firmy. Tyto platformy dnes nabízejí celou řadu vyspělých funkcí nejen pro komunikaci a spolupráci, ale také pro mobilní přístup či zabezpečení.

Když se řekne mail server, vybaví se většině uživatelů a správců firemního IT nejspíše všudypřítomný Microsoft Exchange. Softwarový trh však nabízí také další, neméně zajímavé alternativy, a proto si v tomto testu představíme dva zavedené produkty tohoto typu od českých výrobců, jimiž jsou konkrétně společnosti IceWarp a Kerio.

Co dnes může – a měl by – zákazník od takového řešení očekávat? Předně je nutné říci, že označení mail server postupně zastarává a mnohé produkty jdou dnes mnohem dále a lépe jim tak padne označení komunikační, potažmo groupwarový server. Kromě elektronické pošty patří k už samozřejmým funkcím také správa a sdílení kalendáře, kontaktů a úkolů nebo souborů. Výrobci jdou však ještě dál a kromě těchto zákadních funkcí pro spolupráci implementují také další komunikační funkce jako je instant messaging (IM), hlasová pošta nebo VoIP a systémy tak tvoří ucelená řešení typu unified communications nebo unified messaging.

Fenoménem dnešní doby je dostupnost pošty a funkcí pro spolupráci odkudkoliv, tudíž by pozornost zákazníka měla směřovat k podpoře mobility a přenosných či kapesních zařízení jako jsou smartphony a PDA.

K dalším aspektům patří také oblast bezpečnosti – ačkoliv na ochranu pošty se zaměřuje řada specializovaných výrobců, ani samotným dodavatelům komunikačních platforem není tato otázka lhostejná a nechtějí dopustit, aby zákazníci zůstali vystaveni souvisejícím hrozbám. Běžně tak nabízejí také funkce antispamu a antiviru či další bezpečnostní prvky. Souvisí s tím také otázky zálohování a archivace pošty, které na jedné straně zabraňují ztrátě dat a na druhé šetří úložné kapacity zákazníka.

IceWarp Server 10 a Kerio Connect 7, poslední verze komunikačních platforem z české provenience, nabízejí v mnoha směrech vyspělé, flexibilní a uživatelsky přívětivé možnosti a funkce. Každý přitom může oslovit některými zajímavými vlastnosti řadu zákazníků z řad menších a středních firem, kteří neocení specifické možnosti serveru Exchange, jenž se tak stává zbytečně nákladnou volbou. Na druhé straně jsou oba produkty schopny nabídnout velkou škálovatelnost a plně uspokojit i požadavky velkých podniků.

IceWarp Server 10
Společnost IceWarp v poslední verzi svého řešení upustila od používání slova Mail v jeho názvu, což indikuje, že její ambice jdou dnes mnohem dále. Nabízí veškeré dnes používané komunikační funkce včetně IM, SMS či VoIP, nástroje pro spolupráci a sdílení informací, jakož i solidní zabezpečení a možnosti mobilního přístupu. Z dřívějšího poštovního serveru a grouwaru se tak rozvinul v platformu, jejíž ambicí je poskytnout funkce unified communications.

Jako operační platfotmy jsou doporučeny RedHat Linux Enterprise a Windows Server 2003/2008 a podporovány jsou komerční i open source databáze (MySQL, Firebird, MS SQL, Oracle). Základní instalace a konfigurace je relativně jednoduchá, k čemuž přispívá také přehledné a uživatelsky přívětivé rozhraní správní konzole. Kromě toho je ale možné správu provádět přes prakticky shodné webové rozhraní nebo (což ocení zejména linuxoví administrátoři) příkazovou řádku. Tvorbu uživatelských účtů může usnadnit synchronizace přes LDAP či Active Directory a možnost automatického založení účtu po prvotním přihlášení uživatele v doméně. K dispozici jsou ale i migrační nástroje pro přechod z konkurenčních platforem. Správce pak může pracovat s uživatelskými šablonami, filtry a nastavovat skupiny oprávnění.

E-mailový server podporuje standardy standardy SMTP, POP/IMAP a služby jsou zabezpečeny pomocí SSL/TLS. Na straně klienta má uživatel několik možností. Může využít webového klienta, klasického desktopového klienta IceWarp, který nabízí přístup k poště, kalendáři, úkolům a kontaktům a integruje IM, nebo MS Outlook, pro nějž výrobce nabízí speciální konektor.

Během testování jsme využívali především webového klienta, který v kladném slova smyslu není nepodobný Outlook Web Access, což znamená, že se v jeho rozhraní rychle zorientujete. Ke snadné práci přispívá i to, že je postaven na Ajaxu/Webu 2.0, což garantuje rychlou odezvu při uživatelé interakci. Nabízí i možnosti vyhledávání v aktuální složce nebo šifrování e-mailů atd. IceWarp umožňuje také archivaci zpráv, a to na úrovni klienta nebo serveru – s běžnými možnostmi přístupu ke zprávám přes webové rozhraní i klienta.

K důležitým novinkám 10. verze serveru patří podpora tzv. chytrých příloh, SmartAttach, která spočívá v tom, že soubory nejsou fyzicky připojovány k e-mailu při jeho odeslání, nýbrž jsou nahrazeny vloženým unikátním odkazem a uloženy na serveru. Příjemce si tak přílohu stáhne fakticky jen tehdy, když ji skutečně požaduje. Tato zajímavá myšlenka umožňuje zaprvé šetřit zatížení mail serveru odesílatele při hromadném mailingu či odesílání větších souborů a zadruhé se tak šetří šířka pásma na straně příjemce. Server navíc šetří kapacitu úložiště tím, že tutéž přílohu odesílanou na více adres uchovává pouze jednou. V neposlední řadě tento přístup umožňuje dovoluje dodatečně přílohu smazat – to oceníte, když například zjistíte, že jste mylně odeslali důvěrný dokument nebo provedete jeho aktualizaci.

Webový klient zpřístupňuje také další komunikační funkce, tedy IM, SMS, VoIP a videokonference včetně sledování prezence. Pokud jde o IM, díky serverové gatewayi je možné se napojit prakticky na všechny možné veřejné služby a rozšířené platformy (včetně ICQ či Facebooku), podporováno je také zasílání/příjem souborů a historie chatu se uchovává na serveru. Integrovaný SMS server dovoluje odesílání textových zpráv přes GSM bránu či protokol http z e-mailového klienta, webového rozhraní nebo IM a přijetí odpovědi do schránky přijaté pošty.

Pokud jde o funkcionalitu VoIP, ta je založena čistě na webu a webový klient tak nabízí také softphone, takže své hovory můžete vytáčet z téže obrazovky. Klient přitom může využívat jak integrovaný SIP server, tak rozhraní SIP pobočkové ústředny nebo VoIP brány, které umožní také připojení do veřejné telefonní sítě. K dispozici jsou dále videokonference mezi dvěma a více uživateli – k tomuto účelu výrobce dodává klientský software Counterpath Bria nebo jednodušší X-Lite.

Další součástí platformy IceWarpu je vyspělý groupwarový server, který nabízí funkce pro plánování a sdílení informací, konkrétně kalendář, kontakty, úkoly a žurnály. Uživatel může spravovat své kontakty a kalendář či plánovat úkoly opět podobně jako v Outlooku včetně pozvání účastníků a nastavení veškerých podrobností a notifikací.

Veškeré funkce lze synchronizovat nejen s Outlookem, ale i s webovým klientem, alternativními e-mailovými klienty nebo s mobilními zařízeními. Podporovány jsou všechny důležité synchronizační protokoly včetně WebDAV, GroupDAV, CardDAV či CalDAV. Server dovoluje sdílení veškerých informací (e-mailů, kontaktů, kalendářů, poznámek), ale také souborů mezi uživateli, což se samozřejmě neobejde bez podrobné definice přístupových práv (čtení, zápis atd.) pro každý typ objektu. Kromě soukromých a sdílených složek umožňuje systém vytvářet také veřejné složky s kalendáři, úkoly, kontakty či soubory sdílenými v celé firmě. K dispozici jsou souborové složky pro ukládání, stahování a sdílení souborů na serveru s možností vzdáleného přístupu – můžete přitom využít webové rozhraní, klienta Outlook nebo si složku přímo namapovat ve Windows. Tyto možnosti dále doplňuje funkcionalita vestavěného FTP serveru. K zálohování dat je možné využít externí software, nebo integrované utility.

Pro synchronizaci s mobilními zařízeními jsou podporovány standardy MS Exchange ActiveSync a SyncML, jež dovolují přístup z jakéhokoliv zařízení na platformě Windows Mobile, BlackBerry, Symbian či Android.

Po stránce zabezpečení server nabízí jak antispam, tak antivirus. Antispam kombinuje podle výrobce více než 20 technologií, jež hodnotí a bodují zprávy s cílem zastavit nevyžádanou poštu a zároveň minimalizovat false positives. Patří mezi ně třeba SpamAssasin, učící se Bayesiánské filtry, kontrola reputace IP, greylisting atd. Jednotliví uživatelé si mohou definovat vlastní blacklisty a whitelisty, zatímco spam se ukládá do speciální složky. Coby antivirový modul je využit Avast!.

Server provádí kontrolu jednotlivých služeb, sleduje faktory jako zaplněné místo na disku, vytížení CPU apod. a může monitorovat vzdálené poštovní servery. Nabízí i graficky prezentované statistiky jak pro celý systém, tak pro jednotlivé uživatele. Celkově vzato představuje IceWarp Server 10 vyspělou a flexibilní platformu s podporou všech dnes využívaných komunikačních kanálů, velkou škálovatelností a uživatelsky přívětivými funkcemi.

Kerio Connect 7

Společnost Kerio nabízí svoji platformu ve verzi 7 také pod novým označením, jež z prozaického MailServeru změnila na Connect. Z hlediska komunikace je tento produkt určen především pro provoz elektronické pošty a podporu funkcí pro spolupráci, kromě toho však nabízí také dostatečné zabezpečení a podporu mobilního přístupu.

Se změnou jména přichází také určitá změna záběru – díky nově implementované podpoře distribuované domény je totiž vhodný i pro nasazení ve firmách s více pobočkami, neboť lze nyní jednoduše provozovat a propojit více serverů v různých lokalitách. Kromě menších firem tak může Connect 7 uspokojit i ty střední, případně větší.

Server může být nasazen na platformách Windows, Linux či Mac OS X, ale také jako virtuální appliance pro VMware. Instalace je opět velmi snadná, neboť všechny komponenty včetně vestavěné databáze jsou obsaženy v jediném instalátoru, a stejně tak správní rozhraní je velmi přehledné – správu lze opět provádět z administrační konzole a nově také přes webové rozhraní. Podporována je i dálková administrace přes zabezpečené připojení.

Základem řešení je SMTP mail server, který poskytuje všechny nezbytné služby. K vytvoření uživatelských účtů lze využít synchronizaci s LDAP, Active Directory, ale v tomto případě také se službou Apple OpenDirectory. Používá přitom globální adresář, odkud jsou veškeré informace firmy přístupné z různých klientů. Ve Windows je možné samozřejmě využít Outlook a pro Mac OS X klienta MS Entourage nebo Apple Mail/iCal/AddressBook. Podporován je ale prakticky jakýkoliv POP3/IMAP4 klient. Na platformě nezávislou alternativou je pak samozřejmě webový klient Kerio WebMail, který poskytuje přístup ke všem grouwarovým funkcím. Dále je možná bezdrátová synchronizace pro platformy Windows Mobile, iPhone, Symbian, BlackBerry a Palm Treo prostřednictvím klientů Mail for Exchange nebo RoadSync. Nově jsou podporovány také operační systémy Web OS a Android. V tomto kontextu stojí za zmínku funkce SmartWipe, která dovoluje smazání kontaktů, údajů v kalendáři atd. z mobilního zařízení i na dálku.

Server nabízí kromě pošty také všechny běžné groupwarové funkce pro podporu týmové spolupráce – správu kontaktů, kalendáře, úkolů či poznámek, stejně jako sdílených nebo veřejných složek. Plně podporuje protokoly CalDAV a CardDAV. Nečekejte však například klienta pro IM.

Samozřejmostí jsou také archivace a automatické zálohování, byť možnosti nastavení nejsou příliš flexibilní. Ve správním rozhraní však můžete zadat složku serveru pro archivaci, vybrat, které zprávy archivovat (příchozí, odchozí, předávané) a zda tak činit i na vzdálenou e-mailovou adresu nebo do lokální podložky a komprimovat starší archivované složky (podle nastaveného intervalu). Archivované zprávy lze samozřejmě prohledávat a nastavit také automatické nastavení mazání starých e-mailů za účelem úspory úložného prostoru. Zálohy lze vytvářet na denní bázi, a to plné nebo diferenciální.

Integrovaný antispam se skládá ze 14 vrstev, které zahrnují SpamAssasin s heuristikou i Bayesiánskými filtry, ochranu proti útokům Directory Harvest, phishingu či spoofingu nebo napojení na internetové databáze spammerů. Až 80 % spamu by přitom mělo být podle výrobce odfiltrováno, ještě než dorazí na server. Jako defaultní antivirus je využíván engine McAfee, volitelně však můžete přidat ještě druhý nástroj – v nabídce jsou Avast!, AVG, ClamAV, NOD32 a Sophos).

Kerio Connect sice nemá zdaleka tak široký záběr a možnosti jako výše popsaný IceWarp, pro mnoho firem které požadují všechny obvyklé poštovní a groupwarové nástroje  však může představovat dobrou volbu, jejíž výhodou je podpora klientských i provozních platforem, snadná správa a dobré možnosti z hlediska uživatelských funkcí.