Hlavní navigace

Řešení spamu: Budeme platit za odeslané e-maily?

25. 8. 2009

Sdílet

Rostoucí množství rozesílaného spamu vzbuzuje potřebu hledání nových řešení a někteří experti proto navrhují sice ne příliš populární, ale funkčně vypadající řešení – platit za každý odeslaný e-mail.

Podle posledních průzkumů byl za druhé čtvrtletí roku 2009 podíl spamu na rekordních hodnotách. Podle společnosti McAfee se jedná o 92 % všech odesílaných e-mailů, MX Logic dokonce mluví o 94,6% podílu. Údajně nejvíce spamu v historii bylo rozesláno v červnu 2009 a roste tzv. farmaceutický spam, který činí 90 % spamových zpráv. K odesílání jsou využívány počítače typu zombií, přičemž McAfee odhaduje, že takto zneužívaných PC je na světě asi 14 milionů a jejich počet se v současnosti zvyšuje o 150 000 každý den. Mezi země, které jsou vyhlášené rozesíláním spamu, patří na prvním místě USA. Na dalších příčkách je Brazílie, Čína, Rusko, Polsko a Indie.

Experti společnosti Yahoo v této souvislosti proto navrhují variantu platby za každý odeslaný e-mail. Ta by měla být realizována formou jakýchsi elektronických známek, které by měly odlišit spam od regulérní elektronické pošty a příchozí e-maily by tak bylo možné snadno třídit pomocí jednoduchých filtrů. Yahoo navrhuje cenu jedné známky stanovit na 1 cent, což je sice symbolická cena, ale objevují se hlasy, že tento přístup by zbytečně zkomplikoval práci s elektronickou poštou (např. v situaci, kdy uživatel potřebuje nutně odeslat e-mail, ale žádnou volnou elektronickou známku nemá právě k dispozici) a není jisté, zda by internetoví kriminálníci brzy nepřišli s falešnými elektronickými známkami a k žádnému zlepšení by tím pádem ani nedošlo.

V každém případě situace spojená se spamem začíná být alarmující, neboť jeho rozesílání i stahování zbytečně ubírá kapacitu přenosovým spojům, zvyšuje firmám výdaje na ochranu před spamem a také ubírá čas samotným uživatelům. Navíc i symbolická cena elektronické známky by v případě firem s velkým objemem rozesílané elektronické pošty mohla nepříjemně zvyšovat jejich náklady. Zavedení plateb se tedy v současné situaci zdá jako ne přiliš pravděpodobné, nicméně žádné další životaschopné alternativní řešení jak se vypořádat se spamem není v dohledu a pokud zůstane vše při starém, bude potřeba dát za pravdu vizím, které tvrdí, že se s tímto fenoménem v počítačových sítích budeme setkávat stále častěji...