Hlavní navigace

Režim offline není při virtualizaci desktopů překážkou

 Autor: © vege - Fotolia.com
Výhody virtualizace desktopů v podobě centralizace, bezpečnosti, kontroly, ovladatelnosti a flexibility, často přebila jedna nevýhoda - mnoho zájemců i uživatelů si myslelo, že jedinou variantou práce na virtuálním desktopu je stav online – tedy že bez připojení k internetu nelze na virtuálním desktopu pracovat.
Eva Koutná 19. 11. 2012

Sdílet

Pojem VDI (Virtual Desktop Infrastructure) je proto nejčastěji vnímán jako online technologie vyžadující funkční síťové připojení k tomu, aby bylo možné se k ní připojit a neomezeně na ní pracovat. Představuje uživatelský desktop na bázi virtuálního počítače a jeho provoz ve virtuální infrastruktuře uzamčené v datacentru nebo na serveru. K tomuto desktopu se přistupuje virtuálně prostřednictvím sítě kdykoliv a z jakéhokoliv uživatelského zařízení.

V současnosti ale technologie VDI nabízejí několik variant offline nebo lokálního VDI, které se postupně stávají součástí celkové strategie pro zavádění a přijímání desktopové virtualizace. Offline VDI představuje u většiny konceptů schopnost vytvořit a spravovat desktop jako virtuální počítač, ale kromě jeho provozu v datovém centru může být spuštěn i offline na klasickém počítači. S tímto řešením souvisí zajištění bezpečnosti a centralizované kontroly a správy desktopu, aplikací a dat na zařízení.

V čem spočívá význam offline VDI? Toto řešení je velmi důležité pro mobilní pracovníky – tedy pro všechny, kdo potřebují pracovat, když s sebou zrovna mají svůj laptop, ale nejsou v kanceláři ani připojeni k síti nebo jsou na svých služebních cestách. Současně může mít offline VDI význam pro správu desktopů umístěných v kanceláři, protože tato technologie na bázi samoobslužných hypervizorů typu 1 může být používána k odstranění rozdílů plynoucích z použití různých ovladačů hardware na více počítačích, což vede ke snížení počtu požadovaných „golden master“ obrazů disku.

Jiným případem jsou situace, kdy horší připojení se slabou průchodností neposkytuje v reálném čase výkon potřebný k provozu virtuálního desktopu hostovaného ve vzdáleném datacentru a právě v těchto případech je ideálním řešením offline virtuální počítač alternativou nabízející následnou identifikaci změn v souborech a OS přes síť, aniž by to ovlivnilo potřebný výkon v reálném čase.

Nastavení povolení umožňuje administrátorům při připojení virtuálního počítače do sítě synchronizovat, propojit, obnovit a nastavit virtuální počítače podle potřeby. Tyto možnosti nabízí firmám nejrůznějších velikostí nový potenciál – dodávat provozní funkce, které administrátoři potřebují.

 

Jak docílit vyšší míry zabezpečení?

Pokud není možné odpoutat se od provozu počítačů a laptopů lokálně, je doporučováno nasazení klientského hypervizoru typu 1 pro zvýšení jejich bezpečnosti. Pokud se operačnímu systému umožní, aby zašifroval celý obsah disku, a přidá se centralizovaná autorizace a metoda správy, docílí se jednoznačně vyšší míra zabezpečení, než kdyby se jednalo o typický samostatný počítač.

Na jednom počítači lze navíc pracovat na více operačních systémech a desktopech, které mezi sebou mohou být okamžitě přepínány a nabízejí možnost pracovat v rámci jednoho zařízení v rozdílných OS nebo různých úrovních zabezpečení. Pro mnoho společností a veřejnoprávních organizací to znamená disponovat desktopem s důvěrnými aplikacemi a úkony bez internetového připojení, a současně mít pro osobní užívání další izolovaně otevřený desktop.

Takové řešení mimo jiné umožňuje přístup uživatelů k sociálním sítím, osobním e-mailům a jiným aplikacím, které by standardně nesplňovaly podmínky a neumožňovaly přístup vzhledem k zabezpečenému regulovanému prostředí.

 

Offline VDI

Offline nebo lokální VDI je technologie, která se rychle rozvíjí a je vhodným způsobem pro vyřešení správy flotily firemních laptopů nebo při zavádění desktopové virtualizace napříč podnikem. Umožňuje využít přínosu výpočetní síly a centrálně spravovat obraz nových PC.

Offline VDI může být vhodný pro organizaci jakékoliv velikosti, protože neexistuje jedna forma virtualizace desktopů, která by byla optimální pro všechny uživatele, a proto by jakákoliv strategie implementace virtuálních desktopů měla počítat s řadou technologií doručujících desktopy a aplikace. Jedině tak se může stát odpovědí na potřeby každého uživatele.

Díky využívání nejnovějších technologií vrstvení, které doručují aplikace či profily a přesměrovávají složky, může IT vybudovat běžnou architekturu umožňující celou škálu modelů hostovaných i lokálních desktopů. Tato flexibilita přináší personalizovanou uživatelskou zkušenost a vysoký výkon na libovolném zařízení. Koncoví uživatelé si tak mohou užívat optimální kombinaci bezpečnosti, správy a kontroly.

 

Autorka je Channel Development Manager, Eastern Europe společnosti Citrix Systems