Hlavní navigace

Rozhovor: Aktuální výzvy a proměny systémové integrace

5. 5. 2010

Sdílet

O proměnách v oblasti systémové integrace, změnách způsobených nárůstem mobility, cloud computingu a nástupem Webu 2.0 i o vlivech recese s námi pohovořil Josef Neumann, business consultant společnosti ICZ (na fotografii).

Co je podle vás v současnosti nejdůležitějším trendem systémové integrace?
Patrný je trend směřující stále více k integraci znalostních a byznys služeb zákazníků. Stírají se rozdíly mezi interními systémy a službami, které jsou ve správě dané organizace a také mezi infrastrukturou a službami „někde v cloudu“. Novou výzvou je tak integrace napříč interními a externím systémy a službami, které bychom mohli označit jako „business mash-ups“. Klíčovými hybateli těchto změn jsou určitě dynamické cloud infrastruktury a nové modely poskytování aplikací, funkcionalit a dílčích služeb např. PaaS (Platform as a Service).

Praktickým příkladem těchto změn může být např. vzrůstající podíl integrace CRM systémů a služeb typu SalesForce.com s interními ERP a dalšími systémy, které jsou plně ve správě dané organizace.

neumannVzrůstající důraz na efektivitu ICT, nová funkcionalita Web 2.0 technologií, možnosti virtualizace a měnící se potřeby a návyky internetové generace uživatelů tento trend ještě více umocňují.

Jak se za uplynulý rok kvůli ekonomickým poklesům změnila situace v této oblasti?
Příznačný je nárůst outsourcingových projektů, vyvolaných rostoucím tlakem na efektivitu ICT (investic i provozu). Ubylo velkých implementačních projektů. Ve větší míře se uplatňují takové typy inovací a změn, které přinášejí měřitelné úspory – viz například virtualizace serverů a desktopů.

Mění trend stále rostoucí mobility pracovníků pojetí systémové integrace?
Spíše se mění typy aplikovaných inovací a způsob řešení požadavků uživatelů, které vycházejí zejména z široké dostupnosti mobilních technologií, internetové infrastruktury Webu 2.0 a celkové „mobilní“ připravenosti řešení typu ERP, CRM apod. Zároveň se domnívám, že je možné vysledovat určitou míru střízlivosti a racionality ve využívání mobilních strategií.

Jaká jsou podle vás hlavní kritéria při výběru systémového integrátora a jaké přínosy by měly být hlavním cílem integrace?

Vlastnosti jako stabilita, kontinuita, inovativnost, flexibilita a zejména znalosti a zkušenosti s prostředím zákazníka představují zároveň i potenciál přínosů, které zákazníci od dobrého systémového integrátora mohou očekávat. To, zda konkrétních přínosů bude skutečně dosaženo, do značné míře závisí i na připravenosti, motivaci a rozhodnosti na straně zákazníka a té bohužel často ubývá.

S jakými novinkami vstoupila do roku 2010 v tomto směru vaše firma?

Ve stále větší míře využíváme synergických efektů Skupiny ICZ, a to zejména kompetencí v oblasti bezpečnosti a infrastruktury a outsourcingu na straně jedné s širokým portfoliem aplikačních řešení a služeb na straně druhé. Našim zákazníkům tak jsme schopni nabídnout komplexní služby systémového integrátora.