Hlavní navigace

Rychlejší, spolehlivější a vlídnější státní správa

13. 7. 2013

Sdílet

 Autor: © Kurhan - Fotolia.com
Informační technologie užívané ve státní správě mají posloužit ke zjednodušení a urychlení práce státních orgánů. Využívají je také občané při komunikaci s nimi. Vzniká tzv. e-government, tedy systém aplikací a databází, který poskytuje potřebná data a umožňuje elektronickou komunikaci občanů se státní správou.

Používání IT přináší státní správě úspory v provozu i zjednodušení nutných kontaktů občanů s úřady. Pro komunikaci s právnickými osobami se začal využívat systém datových schránek, který usnadnil doručování listin. Nejdříve vznikl Portál veřejné správy (PVS, www.portal.gov.cz), který přispěl k poskytování důvěryhodných a garantovaných informací občanům včetně poskytování potřebných informací podnikatelům, živnostníkům i cizincům. Ústřední moto, které by měl postupně naplnit, je „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“.

Funkcionality portálu veřejné správy a portálu datových schránek se ve vybraných oblastech do jisté míry překrývaly (publikace věstníků a formulářů, seznamy datových schránek, seznamy orgánů veřejné moci), a tak se Ministerstvo vnitra ČR rozhodlo sloučit obou portály do jednoho funkčního celku – portálu veřejné správy. Zároveň byl k PVS přičleněn i existující seznam orgánů veřejné moci, který se stal základem nového seznamu držitelů datových schránek.

Informační obsah PVS
Koncepce PVS je založena na obsahu, který dodávají orgány veřejné moci, případně jde o obsah integrovaného informačního systému datových schránek. V části Služby pro orgány veřejné moci jsou k dispozici návody a formuláře, pomocí kterých mohou úřady samy na PVS publikovat některé informace.

K přípravě obsahu se využívají elektronické formuláře ve formátu ZFO, čímž je zajištěna korektní příprava dat. Technickou funkcionalitu, která slouží většinou k automatizovanému dodávání a publikaci obsahu zajišťuje Ministerstvo vnitra ČR.

Přímo z hlavní stránky jsou odkaz na přihlášení do datové schránky a odkaz na vstup na stránky Czech Point. Hlavní rozcestník poskytovaných informací vznikl pro různé skupiny uživatelů. Tomuto dělení odpovídá struktura nabízených informací. Portál je tak rozdělený na čtyři informační sekce pro občany, podnikatele, cizince a pro orgány veřejné správy.

Moderní, přátelský a efektivní úřad
S příchodem zrovnoprávnění elektronických dokumentů s papírovými nastala největší změna v historii veřejné správy, která ovlivňuje každodenní život občanů. Ministerstvo vnitra ČR připravilo již v roce 2009 komplex kroků k implementaci e-governmentu, které jsou postaveny zejména na spolupráci s kraji a obcemi rozšířenou působností.

Symbolem e-governmentu se stal eGON, což je v přeneseném významu živý organismus, ve kterém vše souvisí se vším a fungování jednotlivých částí se navzájem podmiňuje. Doplněn byl ještě symbol Klaudie, který přináší moderní cloudové technologie. S jejich uplatněním se však podle Ministerstva vnitra ČR počítá až v příštích projektech, které v roce by měly být spuštěny v roce 2014.

Jedním z počátečních kroků pro e-government byl vznik oddělení eGON centra MV na Odboru územní veřejné správy, které koordinuje jednotlivé etapy implementace e-governmentu. Webový portál www.egoncentrum.cz nyní slouží k distribuci informací k jednotlivým oblastem elektronizace veřejné správy. Dalším z kroků bylo také spuštění systému datových schránek.

Základní funkce eGON jsou:

  • Czech Point – soustava dostupných kontaktních míst, 
  • využití zákona o e-governmentu – o elektronických úkonech a autorizované konverzi č. 300/2008 Sb.,
  • Základní registry veřejné správy – bezpečné a aktuální databáze dat o občanech a státních i nestátních subjektech.

 

Autor článku