Hlavní navigace

S.ICZ vyvinula systém pro zpracování a výměnu utajovaných informací

Nový informační systém je určen pro zaměstnance zastupitelských úřadů Ministerstva zahraničních věcí ČR. Společnost S.ICZ implementovala na konci roku 2007 informační systém pro výměnu utajovaných informací mezi ústředím Ministerstva zahraničních věcí ČR a zastupitelskými úřady ČR po celém světě.
Pavel Houser 8. 1. 2008

Sdílet


Nový informační systém je určen pro zaměstnance zastupitelských úřadů Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Společnost S.ICZ implementovala na konci roku 2007 informační systém pro výměnu utajovaných informací mezi ústředím Ministerstva zahraničních věcí ČR a zastupitelskými úřady ČR po celém světě. Nový systém umožňuje zpracování, přenos a bezpečné ukládání informací do stupně utajení „Tajné“. Jeho vývoj a nasazení trvaly téměř dva roky.

Systém pomáhá zrychlit komunikaci a pracovníkům zastupitelských úřadů poskytuje vyšší komfort práce při zpracování utajovaných informací. Současně nabízí vysokou flexibilitu a přitom klade minimální nároky na personální obsazení i odbornou kvalifikaci obsluhy. Pro přenos utajovaných informací využívá místně dostupné veřejné komunikační kanály. Celé zadání představovalo velkou výzvu pro týmy návrhu, vývoje a implementace,“ uvedl Radovan Pekárek, předseda představenstva společnosti S.ICZ.

Pro zajištění vysoké úrovně bezpečnosti zpracovávaných dat, vyžadované zákonem č. 412/2005 Sb., a to navíc v mnohdy rizikovém prostředí zahraničních ambasád, byl v rámci nového informačního systému nasazen kryptografický prostředek KRYDEC, který S.ICZ vyvinula ve spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem (NBÚ) a MZV ČR. Implementované řešení úspěšně prošlo certifikací NBÚ pro zpracování informací do stupně utajení „Tajné“ a nyní se již nachází v rutinním provozu.

Nový informační systém je vybudován na principu architektury MILS (Multiple Independent Levels of Security). Podle dodavatele se vyznačuje vysokou dostupností centrály, velkou nezávislostí vzdálených lokalit a zásadní bezpečnostní izolací jednotlivých uzlů. Systém je v souladu s požadavky zadavatele schopen rozlišit různé stupně utajení a informační kategorie přenášených dat (ČR, EU, NATO, …). Specifikem implementovaného řešení je možnost předávání utajovaných informací v elektronické formě mezi lokalitami akreditovanými na různé stupně utajení a možnost snížení požadavků na fyzické zabezpečení vzdálených lokalit.

S.ICZ a.s. patří do skupiny společnosti ICZ. Národním bezpečnostním úřadem je prověřena do stupně utajení „Přísně tajné“.