Hlavní navigace

SaaS dosavadním vrcholem evoluce dodávky ICT služeb

25. 7. 2010

Sdílet

Vývoj modelů dodávky ICT služeb představuje dlouhou cestu podniků za stále vyšší efektivitou podnikové informatiky.

Ve vývoji lze identifikovat pět významných etap: externí dávkové zpracování (1960–1970), vlastní vývoj i provoz IS (1970–1985), externí dodavatel ERP a vlastní provoz IS (1985–2000), komplexní outsourcing (2000–2005), Software-as-a-Service (2005–?). Cíle podniků byly po celou dobu obdobné (úzké provázání IS s byznysem, flexibilita IS vůči měnícím se požadavkům, vysoká kvalita a spolehlivost ICT služeb a přijatelné náklady), formy řešení se ale liší. Je to dáno zejména třemi faktory: Prvním jsou aktuální možnosti technologie – např. model SaaS nebyl možný v době, kdy nebyl k dispozici internet a vysokorychlostní komunikační sítě. Druhým je aktuální stav ICT trhu – tradiční model nebyl realizovatelný v době, kdy neexistovala nabídka ERP systémů; model SaaS nebylo možné využívat, dokud neexistovala nabídka specializovaných poskytovatelů aplikačních služeb. Posledním pak aktuální znalosti o metodách řízení IS – i když se již v modelu externího dávkového zpracování hovořilo o ICT službách a o jejich řízení, doznaly ICT služby plného rozvoje až od modelu komplexního outsourcingu, ve kterém se získaly zkušenosti s řízením ICT služeb na bázi SLA.

Co můžeme očekávat v budoucnu? Řada autorů věří v masové prosazení modelu SaaS, tzn. že se ICT budou stále více přesouvat od uživatelských firem ke specializovaným poskytovatelům ICT služeb.

Využije-li podnik SaaS vhodným způsobem, výrazně sníží náklady na ICT a současně dosáhne vysoké flexibility ICT služeb. Proč tedy zatím nedošlo k jeho masovému rozšíření? Důvodů je několik: Jedná se o novou cestu a většina zákazníků je po zkušenostech z minulých let (projekty Y2K, Euro, osud řady dot-com firem apod.) mnohem konzervativnější v přijímání nových technologií a služeb. Nabídka ICT služeb formou SaaS modelu na evropském trhu je také oproti situaci v USA dosti omezená. V ČR je několik desítek firem, které nabízejí SaaS. Řada z nich však službu považuje za nevýznamný doplněk své obchodní činnosti a nemá dobře připravenou technologii ani obchodní model (např. nenabízejí zákazníkovi jasně definované SLA a škálovatelnost objemu služby). V minulosti se přední ICT firmy stavěly k SaaS modelu chladně zejména z toho důvodu, že tento model byl v přímém rozporu s jejich cílem prodávat stále větší objem softwarových licencí. Posledním důvodem je obava zákazníků z úniku dat mimo podnik.

Současně je třeba upozornit, že výhodnost modelu SaaS neplatí automaticky pro všechny typy aplikací. S ohledem na charakteristiky modelu SaaS pro něj nejsou vhodné životně důležité aplikace (mission critical). Je to dáno zejména tím, že zákazník nemá pod kontrolou jejich změny a čas zavádění nových verzí . Dále pak specializované aplikace (jsou nezajímavé pro poskytovatele z důvodu malého počtu potenciálních zákazníků), vysoce kustomizované aplikace (ztráta úspor z rozsahu) a ty s vysokými nároky na integraci.

Autor je vedoucím KIT VŠE a prezidentem ČSSI.

Byl pro vás článek přínosný?