Hlavní navigace

SafeGuard PrivateCrypto Posílejte svá data šifrovaně

14. 11. 2006

Sdílet

Dnešní internet je místo, které slouží nejen pro komunikaci, ale bohužel také ke špionáži a zneužívání odcizených informací.

Většina lidí je k ochraně vlastních dat více či méně lhostejná - až do chvíle, kdy je samotné postihne nějaký bezpečnostní incident. Jeden z produktů, jež chrání vaše soukromí, je i SafeGuard PrivateCrypto, který slouží k vytváření šifrovaných archivů jednoho a více souborů.
Program se dodává ve dvou verzích: freewarové pro nekomerční použití a komerční, které se liší pouze komentáři v dialogu "About" s textem "Non-commercial use only" a informací ve stavovém řádku: "Archive created with non-commercial version!" při otevírání archivu. Program je rovněž součástí balíčku určeného pro kapesní počítače a smartphony SafeGuard PDA a je plně kompatibilní. Freeware lze stáhnout na www.utimaco.cz nebo na www.utimaco.com.

Instalace
Program je distribuován jako spustitelný soubor nebo formou MSI balíčku. Instalace je snadná a nevyžaduje žádné odborné znalosti produktu ani šifrování. Po skončení se na počítači vytvoří skupina UTIMACO se zástupcem pro spuštění programu SafeGuard PrivateCrypto.

První spuštění
Samotný program slouží jak k vytváření, tak k otevírání šifrovaných souborů. V prvním případě pomocí tlačítka "+" (Add) vybereme a přidáme jednotlivé soubory k šifrování do seznamu, zadáním příkazu "Save" a hesla pak soubory jednoduše uložíme do námi definovaného archivu.
Obdobný postup použijeme při otevírání archivu. Prostřednictvím tohoto programu, který se aktivuje sám po spuštění archivu a zadání hesla, můžeme jednotlivé soubory dešifrovat a uložit k dalšímu zpracování.
Pokud chcete archiv přímo odesílat poštou, lze pomocí tlačítka "Send" okamžitě aktivovat poštovního klienta, ve zprávě již bude vložena příloha se šifrovaným archivem.

Možnosti a nastavení
SafeGuard PrivateCrypto nabízí mnohem více konfigurovatelných vlastností, než bychom u produktu zdarma čekali. Ve volbách pro nastavení lze najít například u šifrování přednastavení místa pro ukládání archivů, volbu pro tvorbu samorozbalovatelných archivů s příponou EXE nebo pomocí tohoto programu s koncovkou UTI, bezpečné mazání souborů vložených do archivů, komprimaci archivů, volbu algoritmu, u dešifrování pak přednastavení místa pro ukládání souborů, bezpečné mazání archivů a konečně i možnost sledování historie změny hesel.

Pod pokličkou
Program využívá šifrovací algoritmus AER (Rijndael) s délkou klíče 128 nebo 256 bitů.

Závěrem
Programy pro šifrování a komprimování souborů slouží především pro zvýšení bezpečnosti dat, posílaných ať již poštou či jinou formou prostřednictvím internetu. Pomohou chránit soukromá a citlivá data ve vašich počítačích, noteboocích a mobilních a paměťových zařízeních. Program SafeGuard PrivateCrypto vám tuto službu nabízí a dokonce je pro nekomerční používání zdarma. Jeho ovládání je velmi jednoduché a lze jej tedy jen a jen doporučit.

Autor článku