Hlavní navigace

SAP Reach Compliance zjednodušuje splnění norem ohledně nakládání s chemickými látkami

Dostupnost řešení Reach Compliance, podle výrobce nejpropracovanějšího řešení na současném trhu umožňujícího naplnit složité požadavky evropské legislativy v oblasti registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Reach), oznámila firma SAP spolu se svým partnerem, společností TechniData.
Pavel Louda 26. 5. 2008

Sdílet


Dostupnost řešení Reach Compliance, podle výrobce nejpropracovanějšího řešení na současném trhu umožňujícího naplnit složité požadavky evropské legislativy v oblasti registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Reach), oznámila firma SAP spolu se svým partnerem, společností TechniData.
Prvním milníkem nařízení Reach je provedení předregistrace, která probíhá od 1. června do 30. listopadu 2008. Zbývající tři milníky, týkající se vlastní registrace chemických látek, budou následovat v letech 2010, 2013 a 2018.
Odhaduje se, že během prvních několika let nařízení Reach vypracuje průměrná chemička okolo 15 000 úkolů vyplývajících z procesu registrace, stanovování kategorií použití, komunikace s partnery v dodavatelském řetězci a návazností ve finančních a právních procesech. REACH přenáší břemeno zajištění bezpečnosti při nakládání s chemickými látkami na výrobce a dovozce. Pokud chemička požadavky nařízení Reach nesplní, bude mít zákaz obchodní činnosti v rámci celé Evropské unie.
Bez ohledu na nezanedbatelné obchodní překážky a hrozbu ušlých zisků v případě nesplnění nařízení, naznačuje současný výzkum společnosti PricewaterhouseCoopers, že mnoho chemiček zmešká letošní milník nařízení Reach. Firmy podceňují požadovanou úroveň koordinace napříč celou firmou a zároveň neznají požadavky na technologie umožňující naplnit požadavky nařízení.