Hlavní navigace

Seminář: Teorie a praxe telefonie

23. 10. 2014

Sdílet

Na počátku listopadu se po dvou letech opět uskuteční velké setkání odborníků na telefonii. Pošesté budou dva dny přednášet odborníci na technické i organizační aspekty mobilní, fixní a VoIP telefonie. Už brzy se znovu setkají čeští i slovenští uživatelé, provozovatelé a dodavatelé moderní i klasické telefonie.

První den budou přednášky zaměřeny hlavně na mobilní a obecnou telefonii. Mgr. Malý nás seznámí s nejaktuálnějšími záměry EU, které brzy přímo ovlivní i český trh. Ing. Zld bude posluchače informovat o různorodých problémech mobilních služeb vzniklých účastníků i operátorů. Poučná jistě bude dvojice přednášek o historii a současném stavu českého mobilního trhu. Ing. Kučerák účastníky semináře seznámí se základními technickými principy současných GSM sítí i s vlastnostmi nově nasazovaných mobilních technologií. S velkým zájmem je očekávána přednáška Ing. Bezpalce o nebezpečí odposlechů mobilních telefonů.

Druhý den bude věnován především technickým přednáškám. Ing. Zld uvede přehled mnoha různých tel. čísel i kódů užívaných v telefonii a zmíní mnohá nebezpečí zjištěná v reálném provozu. Ing. Macura účastníky semináře seznámí s principy signalizace SIP, která dominuje dnešní VoIP telefonii. Obsahem přednášky Ing. Hampla budou postupy dimenzování kapacity telefonních propojení, odhadu zátěže telefonních ústředen apod. Přednáška porovnávající různé opensource ústředny reaguje na zájem odborné veřejnosti zjištěný v průzkumu zájmu o konání letošního semináře.

V letech 2004 až 2012 se této akce vždy účastnilo mezi 100 a 200 posluchači a odeznělo zde celkem 74 nekomerčních přednášek.

Nadále tedy pokračuje už desetiletá tradice odborných přednášek napomáhající kvalitní úrovni tuzemské telefonie. Letošní seminář Teorie a praxe telefonie se koná 12. a 13. listopadu 2014 ve velkém konferenčním sále Hotelu Olšanka v Praze. Je právě vhodný čas na přihlášení.

Program semináře najdete na www.ip-telefon.cz

 

Autor článku