Hlavní navigace

Servery odolné proti horku umožní chlazení vzduchem

26. 10. 2012

Sdílet

 Autor: © senticus - Fotolia.com
Společnost Green Grid prohlašuje, že současné vnímání odolnosti vybavení datových center vůči teplotě a vlhkosti je zastaralé a příliš podhodnocené.

Podle Green Gridu mohou datová centra fungovat při výrazně vyšších úrovních vlhkosti a teploty než dnes, a to bez negativního vlivu na celkovou chybovost vybavení. Ve své nejnovější zprávě „Efektivita datových center a spolehlivost vybavení IT“ Green Grid uvádí, že současné vnímání tolerance vybavení datových center vůči teplotě a vlhkosti je založeno na archaických praktikách sahajících až do padesátých let dvacátého století, což má za následek enormní plýtvání penězi a uhlíkem.

Harkeeret Singh, který je spoluautorem zprávy, dodal, že období vysokých teplot a vlhkosti lze kompenzovat mírnějšími podmínkami, kdy je možné použít k chlazení vodní a vzduchové šetřiče. To by umožnilo datovým centrům snížit závislost na mechanických chladicích zařízeních bez jakéhokoli dopadu na celkovou chybovost zařízení. „Ačkoli zatím nejsme připraveni zcela skoncovat s mechanickým chlazením, průmysl dělá stále větší pokroky směrem k minimalizaci potřeby klimatizací díky šetřičům, lepšímu designu datových center a efektivnějším praktikám provozu,“ vysvětlil Singh.

Intel už nějaký čas radí zákazníkům zvýšit teploty v jejich datových centrech. Ve svém rozhovoru a pro časopis Techworld na začátku tohoto roku řekl Richard George, ředitel cloudových služeb v Intelu, že společnosti mohou ušetřit až čtyři procenta energetických nákladů za každý stupeň Celsia, o který zvýší teplotu.

Nyní někteří výrobci vybavení datových center také nabádají zákazníky, aby přestali používat mechanická chladicí zařízení a přešli k ekologičtějším metodám chlazení. Například Dell momentálně propaguje svoji iniciativu Fresh Air, které k chlazení stačí vnější klimatické podmínky.

Hugh Jenkins, ředitel obchodních programů v Dellu, sdělil, že společnost cílí na zajištění fungování infrastruktury, která jde do datových center, v podmínkách „čerstvého vzduchu“. To obvykle znamená, že zákazníci jsou schopni provozovat systémy při lehce vyšších okolních teplotách. Poslední generace serverů Dellu je navržena tak, aby byla schopna fungovat při teplotách o 10°C vyšších než tradiční serverová infrastruktura. Jenkins uvedl, že to je možné díky inteligentní detekci a omezování pracovní zátěže kvůli přizpůsobení vyšším provozním teplotám.

„35 °C byla obvykle teplota na horní hranici stupnice přijatelných provozních teplot a pokud jste ji překročili, nebyly žádné záruky; systémy nebyly otestované na provoz na vyšších teplotách,“ řekl Jenkins. „Nejnovější systémy, na kterých pracujeme, jsou schopné pracovat při 45 °C.“ Jenkins dále uvedl, že zákazníci mohou nastavit politiky například tak, že pokud se okolní teplota příliš zvýší, nekritické aplikace budou automaticky ukončeny. Větráky v serverech lze také naprogramovat tak, aby automaticky předcházely jakýmkoli náhlým změnám v teplotě. „Důsledkem toho je, že jsme schopni ušetřit výraznou část investic do drahých klimatizací a provozních nákladů, což je docela velké množství peněz,“ míní Jenkins. „Ne každý zákazník toho bude schopný, ale i možnost bezpečně provozovat datová centra při vyšších teplotách prostředí bude užitečné ve smyslu dosažení efektivity a schopnosti snížit riziko tohoto rozhodnutí s vědomím, že vaše serverová infrastruktura se zvládne s takovými teplotami vyrovnat.“