Hlavní navigace

Šest týdnů do startu GDPR: Obavy narůstají!

 Autor: Master Internet
Každá třetí nadnárodní společnost se obává, že GDPR může ohrozit její existenci.
-rd 13. 4. 2018

Sdílet

Globální průzkum společnosti NetApp pouhých šest týdnů před zahájením platnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) mezi 1106 činiteli s rozhodující pravomocí v oblasti IT z nadnárodních firem z EU a USA potvrdil, že mezi dotázanými panují z 25. května 2018 velké obavy.

Jedna třetina dotázaných dokonce tvrdí, že nedodržení podmínek GDPR může dokonce vést k ohrožení existence jejich firmy. Současně s tím dvě třetiny respondentů vyjádřily určité obavy, zda do stanoveného termínu jejich společnosti budou vůbec schopny splnit podmínky nařízení.

Klíčová zjištění:

  • 35 % dotázaných v nadnárodních firmách má obavu, že GDPR může ohrozit existenci jejich společnosti a 51 % je přesvědčeno, že to může vést k poškození jejich reputace.
  • 67 % dotázaných má obavy, že jejich firmy nebudou schopny splnit do květnového termínu podmínky nařízení.
  • Pouze 40 % nadnárodních firem má bezpečný přehled o tom, kde jsou uložena jejich data.

 

Pouhých 45 dní do startu GDPR mají nadnárodní společnosti velké obavy z toho, že nebudou schopny splnit podmínky nařízení. Více než jedna třetina (35 %) činitelů s rozhodující pravomocí v oblasti IT tvrdí, že by případné finanční postihy mohly jejich společnosti přivést ke krachu. Toto procento je vyšší v USA (40 %) a ve Spojeném království (41 %), zatímco ve Francii je to 34 % a v Německu 26 %.

Respondenti se rovněž vyjadřovali k možné reputační hrozbě, kterou pro jejich společnosti představuje případné nesplnění podmínek GDPR. Největší obavy v tomto ohledu vyjádřili dotázaní ve Spojeném království, kde 56 % dotázaných uvedlo, že nesplnění podmínek nařízení by vedlo k vážnému ohrožení pověsti jejich společnosti, následovaly USA, kde se stejným způsobem vyjádřilo 52 % dotázaných, ve Francii 49 % a v Německu 45 %.

Nařízení GDPR týkající se všech společností, které zpracovávají osobní data občanů EU, vyvolává velké obavy mezi činiteli s rozhodující pravomocí v IT. Celkem 67% dotázaných se domnívá, že jejich firmy nestihnou splnit podmínky GDPR do květnového termínu. Nejméně optimističtí jsou v tomto ohledu respondenti v USA, kde pochybnosti o včasném splnění podmínek vyjádřilo přes tři čtvrtě dotázaných (76 %).

Zdá se, že ani Evropané na tom nejsou o mnoho lépe: stejné obavy vyjádřilo 74 % britských a 60 % německých respondentů. Nejmenší obavy z nesplnění termínu panují ve Francii – nicméně i tam se ve stejném duchu vyjádřilo 59 % dotázaných.  V Evropě vyjádřily obavy celkem dvě třetiny dotázaných (64 %), což je pouze o 9 % méně, než před 15 měsíci.

V identickém průzkumu, který provedla společnost NetApp na začátku roku 2017, vyjádřilo obavy z včasného splnění podmínek nařízení 73 % respondentů. Motivace nadnárodních společností připravit se včas na GDPR je nyní velice vysoká a všechny se snaží snižovat tyto obavy.