Hlavní navigace

Sledování výkonnosti podniku jako cesta k jeho úspěšnému fungování

16. 7. 2010

Sdílet

Interview o trendech v oblasti podnikového softwaru, potřebách firem pro současnou dobu a svých plánech nám poskytl Petr Felkner, letos jmenovaný country manažerem společnosti Infor Czech.

Jak by měly být podnikové systémy koncipovány, aby co nejlépe odpovídaly potřebám dnešní doby, a jak se díváte na tzv. velká, všezahrnující řešení?
V Inforu hovoříme o „malých velkých systémech“, které pokryjí komplexní požadavky zákazníků, ale současně jsou vytvořeny stavebnicovým způsobem, kdy spojují řadu objektů dohromady, a jsou tak vysoce modulární a je možno je dynamicky měnit, aktualizovat a přidávat nové. Vzniká tak jakýsi vějíř nebo deštník, který může zaštiťovat veškeré procesy v podniku. Dnešním problémem bývá pospojování mnoha odlišných systémů od různých výrobců do jednoho celku, což dále flexibilitu omezuje. Komplexní řešení od jednoho poskytovatele naopak přinese záruku bezproblémové interoperability a navíc odpadnou jednání s mnoha různými dodavateli současně.

Není podle vás závislost na jednom výrobci pro byznys příliš riskantní?
Podle mého názoru je situace obdobná, jako když je dodavatelů podnikových systémů více, protože ani tak se firma závislosti na jejich řešení zcela nezbaví. Osobně si myslím, že jeden dodavatel je spíše výhodou, právě pro snazší spolupráci a harmoničnost jeho řešení. Obvykle jsou totiž jednotlivé komponenty, z nichž je systém vybudován, souběžně rozvíjeny dále a nehrozí riziko, že spolu budou muset spolupracovat moduly na zcela jiné úrovni vyspělosti. Samozřejmě že tento hlavní dodavatel musí být dostatečně spolehlivý a stabilní.

Vidíte i letošní rok ve znamení úspor a kde a jak podle vás mohou firmy ještě ušetřit?
Důležité je při snaze o redukci nákladů postupovat s rozmyslem a vyhnout se škrtům za každou cenu. To znamená nejprve zjistit, kde utíkají peníze, a snažit se tento problém konstruktivně řešit. K tomu firmy potřebují zejména nástroje pro efektivní řízení podniku, které budou nejen reportovat aktuální data, ale umožní i nasimulovat důsledky akcí, které vedení podniku uskuteční. I když se mnohdy zdá, že firma jako celek funguje jak má, při pohledu na detaily mohou tyto nástroje odhalit i netušené slabiny, které je možné následně řešit. I když v řadě výrobních firem bývají informační systémy a technologie vnímány spíše jako pomocné, vedení těchto společností by mělo zvážit, zda má skutečně k dispozici nástroje, jež podávají informace o všech klíčových ukazatelích. Ty mohou být znázorněny třeba ve formě „budíků“, jež znázorňují skutečný stav mnohem lépe než strohá čísla.

Jaké jsou vaše hlavní plány a cíle v nové pozici country managera pro ČR?
Jako velmi důležité vnímám zvýšení povědomí o značce Infor, aby byla na trhu vnímána tak, jak je to odpovídající její pozici, a také povědomí o existující partnerské síti. Zákazníci často znají naše produkty, ale nemají již představu o šířce našeho portfolia, takže jedním z hlavních cílů je právě rozvoj tímto směrem. Za důležité vnímám ale i zaměření se na obchodní potřeby zákazníků, jejich podporu a nabídku aplikací lokalizovaných pro domácí specifika.