Hlavní navigace

Softwarová optimalizace spojů WAN (1)

Optimalizace WAN byla dosud spojena zejména s hardwarovými systémy. V současnosti se však začíná prosazovat i jejich virtualizovaná podoba, které výrazně snižuje TCO i složitost nasazení.
Jane Shurtleffová 19. 5. 2010

Sdílet

Po mnoho let byla jediným řešením pro urychlení spojení přes sítě WAN hardwarová zařízení. Před nedávnou dobou však systémy pro optimalizaci WAN a akceleraci aplikací začaly využívat virtualizační technologie a umožnily vznik softwarově založených virtuálních appliancí, které zajišťují výkon, flexibilitu a úspory nákladů vyžadované agilními podniky.

Na trhu existuje mnoho hardwarových produktů, které používají virtualizační technologie, ale otázka zní: Využívají skutečně výhody, které tato technika nabízí, nebo jde jen o humbuk spojený s tímto novým směrem využití IT prostředků?

Virtuální podoba
Skutečně virtuální appliance je software běžící nad hypervisorem. Tuto aplikaci lze poskytovat a škálovat podle dostupných systémových prostředků v prostředí virtuálních strojů (VM). Softwarová appliance hodná svého jména musí být spravovatelná, řiditelná a nasaditelná pomocí nástrojů správy VM jako integrální součást v rámci virtuálního prostředí.

Hardwarové řešení optimalizace WAN a akcelerace aplikací obvykle má určité schopnosti týkající se virtualizace. Poskytuje například omezenou virtualizační relaci nad standardním operačním systémem daného zařízení. Tato zařízení však nepodporují plnohodnotné hypervisory hlavně kvůli tomu, že konstrukce takovýchto zařízení vyžaduje úplné řízení systémových prostředků, jako jsou procesor, paměť nebo úložný systém, a určité omezené prostředky také vyhrazuje jiným aplikacím.

Hardwarové zařízení, virtualizační kontejner a všechny aplikace v něm běžící nejsou propojeny se systémem správy virtualizace. Bez podpory plně vybaveného hypervisoru tak hardwarová zařízení nemohou využít výhod vyplývajících ze škálovatelnosti, flexibility a spravovatelnosti, které virtualizace nabízí.

Naštěstí pro podniky lze optimalizaci WAN a akceleraci aplikací zajistit rovněž pomocí softwarových virtuálních apliancí. Tyto nástroje přinášejí stejné optimalizační výhody, jako je komprese dat, ukládání historie do paměti cache a odstranění duplicitních přenosů. Navíc přidávají výhodu – tyto procesy mohou být spravovány z virtualizačního prostředí a mohou využívat jeho nástrojů.

Proč o tom uvažovat
Následuje pět hlavních důvodů, proč použít softwarové řešení při zvažování rozdílů mezi různými dodavateli virtualizovaných řešení optimalizace WAN a akcelerace aplikací:

1. Flexibilita umožňující spouštění na průmyslově standardizovaných serverech a hypervisorech.
Softwarové virtuální appliance provozované na standardních (a tedy i cenově přijatelných a snadno rozšiřitelných) serverech a hypervisorech urychlují konsolidaci serverů a odstraňují nárůst počtu zařízení a s tím souvisejících nákladů za energii, chlazení a správu. Virtuální appliance pro akceleraci aplikací mohou také bez omezení běžet současně s dalšími typy aplikací.

2. Využití nativních výhod virtualizace.
Skutečně virtuální appliance může využívat výhod základních přínosů virtuálního stroje například v následujících příkladech:
* Dynamické přidělování a sdílení prostředků: Virtuální stroje přidělují systémové prostředky na základě změn uživatelské zátěže nebo požadavků. Tento proces může být použit u virtuálních appliancí pro akceleraci aplikací a k úpravám tak, aby odpovídaly měnícím se podnikatelským potřebám.
* Efektivnější využití: Virtuální appliance mohou být bez přerušení procesů dynamicky přesouvány na různé fyzické systémy nebo může být spuštěna instance oddělená od ostatních. Protože mohou běžet současně s dalšími aplikacemi virtuálních strojů a sdílet s těmito programy systémové prostředky, dochází k menšímu plýtvání s nimi.
* Vysoká dostupnost: Virtuální appliance využívá funkce vysoké dostupnosti virtuálního prostředí, které dokáže vyřešit chyby softwaru a hardwaru. Protože virtuální appliance běží na stávajících systémech, nevzniká požadavek nakoupit další hardwarová zařízení k zajištění plánů kontinuity podnikání.

Dokončení článku vám přineseme zítra…