Hlavní navigace

Společnost itelligence zajištuje testy žáků 5. a 9. tříd

23. 5. 2013

Sdílet

 Autor: © Kurhan - Fotolia.com
Testování žáků 5. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií má za úkol zjistit stav vědomostí žáků, kteří budou nebo mohou opustit základní školu. Technickou stránku věci zajišťuje společnost itelligence.

Celá akce trvá od 15. května 2013 do 7. června 2013. K 20. květnu se do testování zapojilo již 2.264 škol z celkového počtu 3.763 přihlášených. Zpracováno bylo již 163.335 testů z českého jazyka, matematiky a cizích jazyků (angličtina, němčina, francouzština). Společnost itelligence zajišťuje testování po technické stránce. Testovací „klienti“ na koncových stanicích běží jak na platformě Microsoft (WinXP, Win Vista, Win 7, Win 8; Windows Multipoint, Windows Server 2003, 2008, 2012) tak i na Linuxu (Ubuntu, Centos, SuSe). Provedených instalací je nyní na 63.397 počítačích (další instalace ještě probíhají, není to finální počet vzhledem k termínu ukončení etapy Celoplošné zkoušky č.2 – generální zkoušky).

Testování zatím probíhá bez jakýchkoliv technických závad. K datu ukončení testování 7. června - má být otestováno 170.150 žáků. Celkový počet testů je 521.714. Některé školy již otestovaly všechny své žáky.

Z technického hlediska je systém pro realizaci celoplošného testování navržen v koncepci architektury klient-server. Zjednodušeně řečeno, primárním cílem klientské části systému je realizace testu žákem se zajištěním funkcí pro příjem testu, zajištění otestování žáka a odeslání výsledku žákovského testu. Ostatní funkčnosti jsou realizovány na serverové straně. Architektura systému umožňuje hladký průběh vyplnění testu i při výpadku Internetu.

    

„Jsem za celou společnost rád, že se nám podařilo tak velký projekt jako je testování žáků 5. a 9. tříd, technicky nastavit na takové úrovni, která odpovídá vysokým standardům v oblasti IT. Chtěl bych všem kolegům a partnerům z České školní inspekce poděkovat za skvělou spolupráci,“ uvedl Rajmund Pavla, předseda představenstva společnosti itelligence.

Jedná se o vyvinutí univerzálního testovacího systému, který umožňuje realizaci ověřování výsledků žáků na plošném principu i výběrová šetření v libovolném ročníku i předmětu.

Vyvinutý systém může dále sloužit pro tzv. školní testování spojené se školním e-learningem, kdy každý učitel získá možnost provádět vlastní elektronické testování žáků v libovolném ročníku a z libovolných předmětů dané školy jako běžný nástroj vlastních evaluačních procesů. Takto bude školám umožněna tvorba vlastních elektronických kurzů či využívání databáze testů sestavených pro celostátní certifikované testování.

V neposlední řadě systém umožní také tzv. domácí testování, které budou moci rodiče využívat on-line pro domácí přípravu svých dětí.

Obecně tedy nejde pouze o ohraničený systém pro státní certifikované (plošné) testování, ale o celý soubor elektronických testovacích modulů. Je pouze na rozhodnutí České školní inspekce zda využije i těchto dalších možností systému.