Hlavní navigace

Společnost Unicorn Systems vytváří jednotný evropský trh s elektřinou

Česká společnost Unicorn Systems se stala dodavatelem softwarového řešení pro projekt regionálního propojení trhů. Zadavatelem projektu je sdružení šesti evropských energetických burz.
Unicorn Systems 19. 7. 2012

Sdílet

unicorn-systems

„Pro společnost Unicorn Systems je to významný úspěch, který pomůže naplnit dlouhodobou strategii vstupování na nové evropské trhy. Jsem hrdý, že společnost Unicorn Systems významně přispěje k vytvoření jednotného trhu s elektřinou v rámci Evropské unie,“ uvedl Jiří Mráz, generální ředitel společnosti Unicorn Systems.

Navzdory tomu, že již byly podniknuty významné dílčí kroky v rámci regionů střední a západní Evropy, severských a pobaltských zemí, dále v oblasti pyrenejského poloostrova nebo mezi Itálií a Slovinskem, stále zbývá závazek dokončit jednotný evropský trh s elektřinou obchodovanou na denní bázi do roku 2014 v souladu s cílovým modelem trhu schváleném evropským sdružením energetických regulátorů ACER.

Cílem projektu regionálního propojení trhů (Price Coupling of Regions - PCR), pro který bude Unicorn Systems vyvíjet unikátní řešení, je vytvořit jediný koordinovaný mechanismus a softwarový nástroj vyhodnocování obchodů na propojených trzích celé Evropy. Projekt nyní zadává sdružení šesti hlavních evropských energetických burz – APX-ENDEX (Holandsko), Belpex (Belgie), EPEX SPOT (Francie, Německo), GME (Itálie), Nord Pool Spot (Skandinávie) a OMIE (Španělsko) – a je otevřené pro připojení dalších účastníků.

Společnost Unicorn Systems předložila vítězný návrh ve výběrovém řízení a bude vyvíjet originální distribuované softwarové řešení, které bude poté využíváno pro regionální implementace a instalace po celé Evropě.

O Unicorn Systems
Unicorn Systems je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu ve prospěch našich zákazníků. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Máme ty nejlepší reference z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, energetiky, průmyslu, obchodu i veřejného sektoru. Našimi zákazníky jsou přední a největší firmy. Disponujeme detailními znalostmi z celého spektra podnikatelských odvětví. Rozumíme principům jejich fungování, ale i specifickým potřebám našich zákazníků.

Naše rozsáhlé týmy systematicky vzdělávaných odborníků dokonale ovládají všechny v současnosti obvyklé produktové řady, komponenty, technologie, a proto nemáme v podstatě žádná technologická omezení. Přestože při naší práci uplatňujeme mnoho revolučních myšlenek, vlastní dodávky řešení podléhají osvědčeným kritériím – kvalita, kvantita, termín a cena.

O společnosti APX-ENDEX
APX-ENDEX je vedoucím evropským poskytovatelem služeb spojených s burzou energie a plynu pro velkoobchodní trh, který provozuje transparentní platformy pro krátkodobé a termínové obchody v Nizozemí, Spojeném království a Belgii. Burza APX-ENDEX, která byla založena v roce 1999, zajišťuje výměnné obchodování, centrální vzájemné zúčtování a služby spojené s distribucí dat. APX-ENDEX má více než 300 členů ve více ne 15 zemích. APX-ENDEX nabízí porovnávací data a poskytuje průmyslové indexy. Kanceláře burzy APX-ENDEX sídlí v Amsterdamu, Londýně a Nottinghamu.

O společnosti Belpex
Belpex je předním přispěvatelem k integraci evropských trhů s elektřinou, který je zodpovědný za vydávání transparentních cenových signálů svým účastníkům i společnosti. Belpex se zaměřuje na poskytování služeb spojených s trhem s elektřinou, které přinášejí hodnotu svým vlastním členům i celému belgickému velkoobchodnímu trhu s elektřinou. Belpex poskytuje obchodovací platformu pro vyjednávání okamžitých obchodů s elektřinou a ekologických certifikátů. Nákupní a prodejní transakce se uzavírají mezi účastníky trhu přímo, ale anonymně.

O společnosti EPEX SPOT SE
EPEX SPOT SE provozuje trhy s okamžitými obchody s energií pro Francii, Německo, Rakousko a Švýcarsko (na den dopředu a v rámci dne). Tyto země se společně podílejí na více než jedné třetině evropské spotřeby energie. EPEX SPOT je společnost sídlící v Paříži s pobočkou v Lipsku s pravidly definovanými na evropské úrovni (Societas Europaea). V roce 2011 bylo na trzích s energií EPEX SPOT zobchodováno 314 TWh. EPEX SPOT má v současné době 203 členů burzy.

O společnosti Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.
Gestore dei Mercati Energetici (GME) je společnost, která organizuje a řídí velkoobchodní trh s elektřinou v Itálii. Prostřednictvím společnosti GME mohou výrobci, spotřebitelé a velkoobchodníci uzavírat smlouvy o nákupu a prodeji elektřiny na další den a od roku 2008 také obchodovat s bloky elektřiny pro termínovanou fyzickou dodávku. GME také organizuje a řídí ekologické trhy, což jsou akce, na nichž se obchoduje se ekologickými certifikáty, certifikáty energetické účinnosti a emisními povolenkami. Společnost GME byla navíc zákonem č. 99 ze dne 23. července 2009 pověřena výhradním řízením italské „burzy zemního plynu".

O společnosti OMI Polo Español S.A.
OMI Polo Español S.A. (OMIE) je španělská společnost založená za účelem řízení trhů se základními energetickými aktivy. Hlavní funkce společnosti OMIE spočívá v tom, že zodpovídá za řízení iberského trhu okamžitých obchodů s elektřinou, na kterém probíhají každý den denní obchody a po šest dnů obchody v rámci dne zahrnující veškerou energii na Iberském poloostrově. Navíc k této základní funkci OMIE zodpovídá za řízení několika aukcí produktů souvisejících s energií včetně fyzických a finančních produktů.

O společnosti Nord Pool Spot
Nord Pool Spot provozuje přední trh s energií v Evropě a nabízí svým členům trhy jak na den dopředu, tak v rámci dne.  Nord Pool Spot spravuje trh Elspot s obchodováním na den dopředu v oblasti severských a pobaltských států, trh Elbas s obchody v rámci dne v severských státech, Estonsku a Německu včetně licencovaných oblastí v Nizozemí a Belgii a trh N2EX ve Spojeném království. Na těchto trzích obchoduje 350 společností z 20 zemí. Skupina Nord Pool Spot má kanceláře v Oslu, Stockholmu, Helsinkách, Kodani, Tallinnu a v Londýně. V roce 2011 měla tato skupina celkový obrat 316 TWh, což zahrnuje objem aukcí na den dopředu na trhu N2EX ve Spojeném království.