Hlavní navigace

Správa nestrukturovaných dat zlevní shodu s předpisy

19. 7. 2011

Sdílet

Společnost Novell zveřejnila zprávu, která kvantifikuje náklady spojené se zajištěním shody s předpisy pro ukládání tzv. nestrukturovaných dat, čili prostých souborů.

Nezávislou analýzu vypracoval Ponemon Institute. Zpráva s názvem Compliance Cost Associated with the Storage of Unstructured Information (Náklady na dodržování předpisů související s ukládáním nestrukturovaných informací) vyčíslila průměrné roční náklady organizací, jimž se nedaří náležitě spravovat jejich duševní vlastnictví, na 2,1 miliónu dolarů ročně.

Neustálý nárůst nestrukturovaných dat, jako jsou dokumenty, prezentace a tabulky, v nichž je uloženo duševní vlastnictví organizace, staví zákazníky před náročné výzvy z hlediska úložišť, řízení a shody s předpisy. Pomocí srovnávací analýzy zhruba stovky organizací se potvrdilo, že nasazení podpůrných technologií, které zjednodušují správu souborů, může snížit celkové náklady na shodu s předpisy související s ukládáním nestrukturovaných informací.

Náklady na shodu s předpisy ovlivňuje velikost firmy. Menším organizacím hrozí proporčně vyšší náklady na ukládání nestrukturovaných informací. Průměrné náklady organizace s méně než 5 000 zaměstnanci jsou 1,23 milionu dolarů, zatímco průměrné náklady organizací s více než 75 000 zaměstnanci jsou 2,71 miliónu dolarů. Menší firmy tedy platí na každého zaměstnance šestkrát více než větší firmy.

skoleni

Silně regulovaná odvětví jako finanční služby, farmacie, komunikace a zdravotnictví čelí nejvyšším nákladům na shodu s předpisy; v průměru za ni vydávají 2,5 miliónu dolarů ročně.

Mezi nejnákladnější aspekty uchovávání nestrukturovaných informací patří elektronické vyhledávání, řízení přístupu a interní audit.