Hlavní navigace

Správce úloh jako nástroj pro řešení problémů - 3.díl

5. 6. 2011

Sdílet

Pomalý počítač není nutné vždy okamžitě restartovat - zkuste jej vyléčit pomocí několika tipů a triků pro Správce úloh ve Windows, které najdete v tomto článku.

Správce úloh zobrazuje programy, procesy a služby, které jsou aktuálně spuštěny na počítači. Můžete je tak použít ke sledování výkonu počítače, k ukončení programu, který neodpovídá, nebo sledovat stav sítě a zjišťovat, kteří uživatelé jsou aktuálně k počítači připojeni.

Je naprosto normální, že ve Windows 7 na vašem počítači běží spousta nejrůznějších aplikací - jejich počet je v podstatě omezen pouze velikostí dostupné paměti a výkonem procesoru. Pravdou je, že to, co ve Správci úloh vidíte, je pouze zlomkem toho, co se děje uvnitř operačního systému. Ve skutečnosti Windows provádí poměrně velmi náročnou správu procesů a služeb, a to včetně například nastavování jejich priority. Nelze se tedy divit, že se tu a tam takříkajíc „něco nepovede“. A právě v těchto případech pak určitě s výhodou využijete Správce úloh.

1. díl článku: http://pcworld.cz/software/spravce-uloh-jako-nastroj-pro-reseni-problemu-1-dil-20356

2. díl článku: http://pcworld.cz/software/spravce-uloh-jako-nastroj-pro-reseni-problemu-2-dil-20387

 

Nyní, když máme za sebou základní informace o záložkách Výkon, Sítě a Uživatelé, je načase, abychom se podrobněji věnovali tomu, jak pomocí programu Správce úloh identifikovat a řešit problémy na počítači s operačním systémem Windows za pomoci zbývajících tří záložek.

Aplikace

Vždy, když poprvé spustíte program Správce úloh, zobrazí se standardně záložka Aplikace. Na této záložce se zobrazuje seznam právě spuštěných aplikací – ovšem pouze těch, které se vyskytují na Hlavním panelu (viz obrázek). Spuštěné aplikace, které jsou minimalizovány v oznamovací oblasti, jako je kupříkladu Microsoft Security Essentials nebo Yammer (sociální síť) se v tomto seznamu neobjeví. Nezobrazuje se ani položka pro samotného Správce úloh. Chcete-li na této záložce ukončit nějakou aplikaci, pak ji jednoduše označte a stiskněte tlačítko Ukončit úlohu.

Zřejmě nejvýznamnější částí záložky Aplikace je sloupec Stav, v němž najdete informaci o tom, zda aplikace běží korektně či nikoliv. Aplikace, které „zatuhly“, zde mají uveden údaj „Neodpovídá“. Je na první pohled jasné, že pokud se ve sloupci Stav v programu Správce úloh zobrazuje informace „Neodpovídá“, pak s touto aplikací nebudete schopni standardně pracovat a ani ji standardním způsobem ukončit třeba klepnutím na ikonku křížku, která se nachází v pravém horním rohu okna. V těchto případech je ideální ukončit problematickou aplikaci klepnutím na příslušnou položku ve Správci úloh a stiskem tlačítka Ukončit úlohu.

Po stisku zmíněného tlačítka se ve valné většině případů zobrazí dialogové okno, které vás vyzývá k potvrzení ukončení aplikace, která neodpovídá. Tu a tam se setkáte s aplikací, kterou se vám nepodaří ukončit ani na první, ani na druhý či dokonce třetí pokus. Pak nezbývá nic jiného, než abyste se přesunuli na záložku Procesy.

Správce úloh

Procesy

Záložka Procesy je skutečným srdcem Správce úloh. Na této záložce najdete ty nejužitečnější informace pro zjišťování a řešení problémů, protože poskytuje zřejmě nejúčinnější nástroje pro jejich řešení.

Nejprve se pojďme podívat na informace, které se zde zobrazují. Standardně uvidíte pět sloupců: Název procesu, Uživatelské jméno (kontext uživatelského účtu, v němž proces běží), CPU (zatížení procesoru procesem v procentech), Využití paměti (velikost operační paměti obsazené procesem) a Popis (srozumitelnější popis týkající se procesu).

Správce úloh

Procesy můžete třídit klepnutím na libovolné záhlaví sloupců, stačí klepnout na to záhlaví, které odpovídá kritériu, podle něhož chcete mít procesy seřazeny. Pokud tedy klepnete na záhlaví sloupce Název procesu, pak se vám běžící procesy seřadí sestupně (po dalším klepnutí vzestupně). Podobně se chovají i ostatní sloupce. V některých případech může být výhodné nechat si seřadit procesy podle abecedy, abyste snáze nalezli hledaný proces, popřípadě seřadit procesy podle zatížení procesoru či obsazení operační paměti. Krásně pak uvidíte, který proces nejvíce využívá systémové prostředky.

Pokud je tedy například váš počítač pomalý a má výrazně dlouhé odezvy, přitom však se na záložce Aplikace ve Správci úloh zdá vše v pořádku, můžete na záložce Procesy nechat seřadit běžící procesy podle zatížení procesoru nebo využití operační paměti, abyste zjistili, zda některý proces nevyužívá zbytečně příliš mnoho systémových prostředků. Zároveň jste díky Správci úloh schopni odhalit podezřelé aktivity prováděné na vašem počítači třeba malwarem - stačí, když zjistíte, že je procesor či operační paměť obsazena procesy, které nedokážete identifikovat a nevíte, které aplikaci by mohly případně náležet.

Ze všeho nejdříve však ve spodní části záložky Procesy klepněte na zaškrtávací políčko Zobrazit procesy všech uživatelů. Když totiž setřídíte běžící procesy podle úrovně zatížení procesoru, pravděpodobně si všimnete, že součet zatížení procesoru od jednotlivých procesů neodpovídá hodnotě uvedené ve stavovém řádku u položky Využití procesoru. Je to dáno tím, že se standardně na záložce Procesy zobrazují pouze procesy běžící v kontextu přihlášeného uživatele. Systémové procesy a procesy jiných uživatelů se standardně nezobrazují, dokud to nepovolíte prostřednictvím výše zmiňovaného zaškrtávacího políčka.

Správce úloh

Sloupce CPU a Využití paměti jsou zřejmě těmi nejužitečnějšími sloupci pro identifikaci problematických procesů, a to zejména ve chvíli, kdy jste již zkusili ve spodní části záložky Aplikace použít tlačítko Ukončit úlohu, přičemž jste zjistili, že se aplikace tvrdošíjně odmítá ukončit. Tlačítko Ukončit proces je obvykle daleko účinnější než tlačítko Ukončit úlohu, a to i pro velmi odolné procesy.

Na záložce Procesy také můžete provádět daleko větší úpravy konfigurace než na jiných záložkách. Klepněte v panelu nabídek na položku Zobrazit a vyberte příkaz Vybrat sloupce. Zobrazí se dialogové okno se seznamem všech dalších údajů, jež je možné na záložce Procesy zobrazovat. Obecně se doporučuje zobrazit alespoň sloupec PID (identifikátor procesu). Bude se vám totiž hodit ve chvíli, kdy budete pracovat se záložkou Služby, jelikož se služby filtrují právě na základě jim přiřazeného PID. Tím se usnadňuje pohled na procesy a služby, které jsou spolu navzájem nějakým způsobem provázány. Dalším velmi praktickým sloupcem je sloupec Cesta k souboru. Tento sloupec zobrazuje cestu k umístění spustitelného souboru. Údaj v tomto sloupci vám pomůže zjistit, jaká aplikace se za daným procesem skrývá, popřípadě vám sdělí, kde jsou na vašem počítači ukryty spustitelné soubory malwaru.

Správce úloh

 

V následujícím a zároveň posledním díle se příští týden podrobněji podíváme na záložku Služby.

soutez_casestudy

 

Úvodní foto: © Nmedia - Fotolia.com

Byl pro vás článek přínosný?