Hlavní navigace

Správné nástroje pro řízení podnikové mobility

 Autor: Fotolia © Scott Maxwell
Jak se správa mobilních zařízení proměňuje, zvažte, jaké funkce EMM právě teď potřebujete a co byste mohli potřebovat v budoucnu. A nezanedbávejte ani zkušenosti uživatelů.
Bob Violino 29. 12. 2018

Sdílet

Je téměř nadbytečné zmiňovat „mobilní pracovní sílu“, protože mobilní zařízení v současné době používá nějakým způsobem téměř každý. Správa tohoto rozsáhlého a rozšiřujícího se prostředí je nadále pro IT velkou výzvou a pro rostoucí počet organizací je řešením zvolit správu podnikové mobility (EMM, Enterprise Mobile Management).

Nedávný výzkum ukazuje očekávaný růst poptávky po produktech EMM, které obvykle obsahují správu mobilních zařízení (MDM, Mobile Device Management), správu mobilních aplikací (MAM, Mobile Application Management), mobilní zabezpečení a správu mobilního obsahu.

Zpráva z dubna 2017 od společnosti The Radicati Group předpovídá, že celosvětové tržby v oblasti EMM budou činit na konci roku 2017 více než 1,8 miliardy dolarů a dále porostou na více než 3,3 miliardy na konci roku 2021, což představuje v následujících čtyřech letech průměrný roční vzestup o více než 18 %.

Mezi hlavní faktory rostoucí poptávky patří pokračující zájem o programy BYOD (použití osobních zařízení pro firemní účely), rostoucí mobilní pracovní síla, všeobecné rozšíření mobilních aplikací, hrozby počítačové bezpečnosti a požadavky na regulaci a dodržování předpisů, uvádějí analytici Radicati.

Nástroje EMM podle nich mohou být založené na cloudu, mohou pracovat v interních infrastrukturách nebo mohou být kombinací obou přístupů.

„Na nejzákladnější úrovni technologie EMM organizacím umožňuje podporovat autonomii a volbu zaměstnanců a současně chránit podnik před hrozbami, které pramení z povolení mobilních zařízení zaměstnanců,“ vysvětluje Andrew Hewitt, výzkumník společnosti Forrester Research.

Jejich průzkum ukazuje, že pokud organizace povolí mobilní zařízení zaměstnancům, jsou tito pracovníci šťastnější, produktivnější, slouží zákazníkům lépe a v konečném důsledku to firmě zvyšuje obrat.

Funkce správy zařízení jsou stále klíčovou potřebou většiny iniciativ podnikové mobility, dodává Adam Holtby, analytik společnosti Ovum.

„Řešení EMM, která pomáhají organizacím spravovat a zabezpečovat širokou řadu připojených koncových bodů, budou v budoucnu velmi důležitá,“ prohlašujeHoltby. Podniková mobilita však podle něj nezůstává jen u správy zařízení.

 

Novinky ve správě mobility

Dnešní produkty EMM zahrnují funkce MDM, MAM, funkce zabezpečení a správy obsahu, ale nabízejí také pokročilé funkce, jako jsou třeba nová generace správy zásad a schopnost odvodit smysluplný kontext z informací o zařízeních a jejich uživatelích.

Současně vzrůstá mezi organizacemi poptávka po funkcích, které jim mohou pomoci zvládnout rostoucí počet mobilních hrozeb. To zvyšuje závažnost potřeby mobilní identity.

Dodavatelé EMM začali poskytovat ve svých produktech více nástrojů pro identity zohledňující kontext – cílem je umožňovat nebo omezovat přístup k podnikovým zdrojům na základě sítě, kterou zaměstnanec používá.

Dalším klíčovým trendem je propracovanější využití analytiky v systémech EMM, podporované pokrokem v oblasti umělé inteligence a strojového učení. Údaje shromažďované v systémech EMM mohou podnikům umožnit získat vyšší efektivitu pracovních postupů a zlepšit podnikové rozhodování.

„Organizace si stále více uvědomují, že je mobilita klíčovým pilířem digitální transformace,“ tvrdí Holtby.

Ceny produktů EMM budou i nadále stoupat, jak se zvyšuje různorodost zařízení, roste složitost a zvětšují se také hrozby, prohlašuje Hewitt. „Nemyslím si ale, že by takový růst způsoboval problémy s cenou. Rizika plynoucí z neexistující správy podnikové mobility jsou příliš velká.“

Růst cen „je reakcí na větší počet organizací, které se začaly zabývat strategiemi podnikové mobility a potřebují technologii na podporu svého úsilí“, vysvětluje Holtby.

Poptávka je podle něj velmi silná, přičemž se zvyšuje zájem o funkce, které přesahují pouhou správu zařízení. Řešení EMM se navíc vyvíjejí mnohem více než jejich skromné kořeny MDM, a to v nabídce funkcí, které mohou organizacím pomoci při rozvoji širších digitálních iniciativ.

Těsně před záplavou akvizic, které se na trhu uskutečnily v období 2012–2013, byly ceny v sestupné spirále z důvodu intenzivní konkurence a podílů na trhu, ale ceny nebyly na této úrovni udržitelné, vysvětluje Bryan Taylor, ředitel výzkumu v Gartneru.

„Přestože ceny za poslední rok a půl až dva roky vzrostly, neočekáváme, že by to mělo pokračovat,“ tvrdí Taylor. Někteří přední dodavatelé podle něj už restrukturalizují své ceny u všech svých položek a v posledním čtvrtletí je u cen dokonce zřetelný trend mírného poklesu.

Některé společnosti navíc zjistily, že jeden produkt EMM k uspokojení jejich potřeb nestačí. EMM je složitá technologie, vysvětluje Hewitt, což podle něj znamená, že je těžké od jednoho dodavatele zcela odejít a přejít k jinému.

Většina společností, se kterými analytici Forresteru mluví, nasazuje více systémů EMM, aby obsloužila různorodé portfolio zařízení, která obvykle zahrnují různá provedení a více operačních systémů pro mobilní zařízení a desktopy.

„Očekáváme, že organizace budou konsolidovat svá portfolia EMM, jak budou systémy EMM vyzrávat,“ uvádí Hewitt. „Organizace se budou zajímat o dodavatele EMM, kteří zvládnou obsloužit největší různorodost možností použití.“

To vše znamená, že volba správného dodavatele a platformy EMM může být jedním z důležitějších technologických rozhodnutí, která musejí šéfové IT a firem udělat vzhledem k množství zaměstnanců využívajících zařízení a důležitosti mobility pro firmu.

Zde je několik faktorů, které je třeba uvážit před provedením takového výběru.

 

Současné potřeby

Klíčem k výběru nejlepšího řešení EMM je přizpůsobení funkcí a možností platformy požadavkům vaší organizace.

To zahrnuje takové faktory, jako jsou typy firemních aplikací, se kterými uživatelé obvykle pracují, jaké bezpečnostní a regulační požadavky organizace má, jaké funkce pro správu sítí a služeb potřebuje, jaké mobilní operační systémy se používají, jaká úroveň funkcí reportování je potřebná atd.

Výběr správné platformy není jen otázkou získání nejvíce funkcí, ale takových funkcí, které nejlépe vyhovují požadavkům vaší organizace.

„Organizační potřeby spojené s mobilitou se značně liší, stejně jako prostředí infrastruktur, do kterých se budou mobilní řešení implementovat,“ upozorňuje Holtby.

Organizace by podle něj neměly přehlížet důležitost rozvoje partnerství s dodavatelem nebo poskytovatelem služeb, který s nimi může úzce spolupracovat při úpravě technologie pro jedinečné potřeby a požadavky takové firmy.

Jakmile zjistíte, jaké firemní činnosti chcete prostřednictvím mobilních zařízení a aplikací podporovat, určete, které sady funkcí jsou na základě toho potřeba.

Dalšími aspekty, jež je třeba zvážit, je potřeba společnosti spravovat aplikace a obsah, základní správa zařízení a zda je nezbytná podpora programů BYOD i zařízení vlastněných firmou.

Pokud jsou zaměstnanci často na cestách, zejména když cestují do zahraničí, může být důležitá funkce geografického omezení, aby uživatelé splňovali předpisy o ochraně osobních údajů některých zemí.

Při hodnocení produktů EMM se snažte vzít v úvahu všechny potenciální mobilní uživatele v organizaci. Ještě před několika lety byla podniková mobilita zaměřená především na to, jak umožnit lidem pracovat bez tradičních zařízení, jako jsou stolní počítače a notebooky.

Mobilní systémy často na pracovišti používali jen vyšší manažeři. Nyní jsou mobilní technologie ve firmách více demokratizované a využívání těchto technologií podporuje práci širších skupin zaměstnanců, dodává Holtby.

 

Uživatelské zkušenosti

Než dojde k zavedení systému v rámci podniku, je důležité zjistit, jak platforma EMM skutečně funguje s různými mobilními zařízeními. Pokud EMM zaměstnancům ztěžuje používání jejich mobilních zařízení nebo nějakým způsobem narušuje jejich obvyklé způsoby, jak mobilní řešení využívají, nebude se jim taková změna určitě líbit.

„Zaměřte se na zkušenosti zaměstnanců. Pokud je zkušenost vašich pracovníků s EMM špatná, budou tento systém obcházet a nebudou ho používat,“ varuje Hewitt.

To je podle něj jedna z hlavních příčin selhání EMM. Doporučuje, aby organizace segmentovaly své pracovní síly a přiřazovaly odpovídající zásady EMM podle případů použití. Pro některé zaměstnance přitom nebude EMM zapotřebí, pokud používají jen jednu aplikaci nebo pro firmu pracují jen na krátkou dobu.

Vyzkoušejte si platformu EMM ve zkušebním provozu a nezapomeňte se dotázat zaměstnanců na jejich zkušenosti s ní a zda jim práci s mobilními zařízeními a aplikacemi usnadňuje, nebo naopak ztěžuje, radí Hewitt.

Každý pilotní projekt by měl mít dostatečnou dobu trvání, „aby důkladně otestoval všechny hlavní případy použití na všech platformách, které bude potřebné podporovat,“ radí Bryan Taylor z Gartneru.

Podle něj se nestačí jen podívat na seznam podporovaných funkcí. Ve většině případů se problém skrývá v detailech a ty lze spolehlivě odhalit jen prostřednictvím reálného používání.

U mobility se předpokládá, že bude pracovníkům pomáhat a zvyšovat jejich produktivitu. Pokud řešení EMM tyto výhody blokuje, potom je jeho hodnota pro organizaci mnohem omezenější.

 

Konvergence správy

Experti prohlašují, že dodavatelé EMM investují do způsobů, jak vylepšit své produkty na platformy, které by podporovaly podniky při správě různorodějších prostředí koncových bodů. Funkce jednotné správy koncových bodů (UEM, Unified Endpoint Management) organizacím umožní spravovat mobilní systémy, počítače i zařízení internetu věcí (IoT).

Nástroje EMM už dokážou podporovat organizace při správě široké škály různých zařízení a operačních systémů, uvádí Holtby. Podle něj byl rozvoj funkcí, které organizacím pomáhají sjednotit správu širší flotily připojených zařízení, oblastí, jíž se v posledním roce v oblasti EMM věnovala zásadní pozornost.

Analytici firmy Ovum předpokládají, že přístup UEM získá další podporu, protože podniky lépe chápou hodnotu vznikající ze správy všech zařízení jedním nástrojem. Kromě růstu konvergované správy koncových bodů také pokračuje konvergence prostředí desktopů, notebooků i mobilních zařízení.

 

Mobilní aplikace

Mobilní ekosystém se ale netýká jen hardwaru. Skutečnou hodnotu poskytují mobilním uživatelům a organizaci jako celku firemní aplikace. Funkce a možnosti správy mobilních aplikací na platformě EMM jsou proto mimořádně důležité.

„Podpora mobilních aplikací směruje trh EMM k novým výšinám a k přesvědčivějším nabídkám investic do IT,“ popisuje Holtby.

Mobilní aplikace podle něj hrají nepochybně obrovskou roli v tom, že pomáhají zaměstnancům zvyšovat produktivitu, ale je nutné uvážit způsob, jak se mohou tyto aplikace vybírat, vyvíjet, spravovat a zabezpečovat – „a zde leží skutečná hodnota řešení EMM“, tvrdí Holtby.

Způsob, jak se mobilní aplikace konfigurují a integrují s dalšími podnikovými službami a IT infrastrukturou, představuje klíčovou oblast zájmu podniků do budoucna, stejně jako tam patří správa identit v různých zařízeních a aplikacích, dodává Holtby.

 

Sady vs. jednotlivé produkty

Zda si koupíte kompletní sadu EMM, nebo jednotlivé komponenty „nejlepší svého druhu“, závisí na mobilních potřebách společnosti, velikosti, existující infrastruktuře správy mobility a dalších faktorech.

Sady EMM obsahující moduly MDM, MAM a další mohou být ideální pro velké globální podniky, které potřebují různé funkce a snaží se v oblasti správy minimalizovat počet nástrojů.

Pro menší organizace a pro ty, které mají jednodušší potřeby, ale nemusí být celá sada EMM nutná, tvrdí Hewitt ze Forresteru.

„Vidíme, že organizace směřují ke komplexnějším sadám, ale někdy je to zbytečné,“ vysvětluje Hewitt. „Pokud vaši zaměstnanci potřebují například jen za běhu schvalovat výkazy výdajů přes mobilní zařízení, pravděpodobně nepotřebujete hned nasadit EMM.“ Jednodušší produkty, které poskytují mobilní verze aplikací, jsou podle Hewitta v tomto případě vhodnější.

Taylor z Gartneru poznamenává, že otázka, zda použít sady nebo jednotlivé nástroje „v průběhu let přestává být aktuální, protože se mnoho produktů v této oblasti vyvinulo tak, aby zvládaly minimálně správu mobilních zařízení, aplikací i obsahu“. To je důvod, proč se začal používat pojem EMM namísto MDM, jehož význam se vztahuje jen k zařízením.

Ale dokonce ani sada nemusí poskytovat všechny funkce správy mobility, které organizace potřebuje, dodává Taylor.

„Některé nástroje, které můžete potřebovat pro úspěšné využívání mobilních platforem ve vašem konkrétním scénáři, nemusí být přirozenou součástí řešení nabízených dodavateli EMM jako například v oblasti zabezpečení,“ vysvětluje Taylor.

V takovém případě by mohla společnost preferovat koupi nejlepšího možného bezpečnostního nástroje od jednoho dodavatele odděleně od ostatních nabídek pro správu mobility.

„Nemusí být tedy realistické najít hotovou sadu obsahující veškeré funkce potřebné pro váš konkrétní případ,“ uvádí Taylor. „Je však dobré chápat, že je EMM základem, kolem kterého vybudujete kompletní funkce pro vlastní pojetí mobility.“

 

Připravenost na budoucnost

Technologie se stále mění, stejně jako potřeby koncových uživatelů a zákazníků, regulační aspekty, tržní trendy atd. Platforma EMM by proto měla být navržena tak, aby vyhovovala současným potřebám organizace, ale měla by také zvládnout podporu případného budoucího vývoje.

„Zařízení, jak ukázala nedávná minulost, se budou i nadále měnit, takže organizace musejí být neustále na pozoru a přizpůsobovat se novému chování zaměstnanců a potřebám souvisejícím s mobilitou a připojením,“ uvádí Holtby. Podle něj například vznik internetu věcí přináší novou vlnu připojených zařízení, kterou bude potřeba nějak rozumně zvládnout.

Zatímco jsou tedy současné potřeby vaší organizace nejdůležitější, věnujte čas také uvážením svých budoucích potřeb a prozkoumejte nabídky dodavatelů také v těchto oblastech. Některé novější funkce těchto produktů, jako jsou například správa mobilních identit a analýza dat, mohou být pro vaši společnost důležité již zanedlouho.

„Kromě správy zařízení a aplikací nabízejí řešení EMM organizacím stále častěji funkce příští generace správy zásad, ochrany dat, zabezpečení na mnoha úrovních, funkce auditu a analytiku pro oblast mobility, která firmám umožňuje odvodit smysluplné poznatky z množství dat shromážděných ze všech vlastněných mobilních aplikací a zařízení,“ popisuje Holtby.

Takové funkce mohou „rozvíjet nabídku hodnoty podnikové mobility do podoby, která může organizacím přinést skutečnou transformaci a pomoci jim digitalizovat a optimalizovat důležité služby a procesy“, popisuje.

Rozšíření funkcí EMM se pojí s bezpečnostními problémy. Konkrétně vznikne zvýšená poptávka po schopnostech, které mohou organizacím pomoci spravovat hrozby související s mobilitou spolu s dalšími hrozbami spojenými s koncovými body, popisuje Holtby.

Jedním z pozoruhodnějších trendů na tomto trhu je větší zaměření na mobilní identitu. „Zaměstnanci dnes používají více zařízení, jsou často na cestách a mohou se připojovat ke zdrojům společnosti z různých míst po celý den,“ uvádí Hewitt.

„Vidíme, že v důsledku toho začali dodavatelé EMM poskytovat ve svých produktech více nástrojů pro identity zohledňující kontext“ za účelem umožňovat nebo omezovat přístup k podnikovým zdrojům na základě sítě, kterou zaměstnanec aktuálně používá.

V systémech EMM se také vyskytuje propracovanější využití analytiky, podporované pokrokem v oblasti technologií strojového učení a umělé inteligence.

„Data a informace, které mohou řešení EMM shromažďovat a prezentovat, poskytují organizacím příležitost ke zvyšování efektivity pracovních postupů, reagovat rychleji a relevantněji na chování a požadavky zaměstnanců a lépe se s využitím dat rozhodovat,“ uvádí Holtby.

Další trend na trhu zahrnuje Microsoft Office 365 (O365). „Jak se tento systém stává běžnějším, mnoho uživatelů, s nimiž mluvíme, se snaží zjistit, jak optimalizovat tuto zkušenost s jejich současně vybraným řešením EMM,“ popisuje Hewitt.

„Zaměstnanci chtějí bezproblémovou přirozenou zkušenost s platformou O365, a to zatím trh EMM nereflektoval,“ uvádí Hewitt. „Očekáváme, že dodavatelé budou pokračovat v integraci O365 do svých portfolií, rozšiřovat své funkce správy desktopů se systémem Windows 10 a nabízet lepší podporu pro Windows Store.“

 

Vyhlídky EMM

V příštích několika měsících Taylor očekává, že dodavatelé technologií EMM se stále více zaměří na analytické schopnosti, stejně jako na schopnosti správy platforem PC a Mac, a u některých dodavatelů se objeví také podpora internetu věcí.

Z krátkodobého hlediska dojde v nabídkách funkcí softwaru EMM jen k relativně málo změnám, tvrdí Hewitt. Patří mezi ně: Aktualizace řídicích panelů, která zvýší jejich uživatelskou přívětivost a nabídne u nich více funkcí, lepší analytika pro používání zařízení a rozšíření podpory řešeníAndroid for Work.

„Z dlouhodobého hlediska se bude řešení EMM vyvíjet mnoha způsoby,“ vysvětluje Hewitt. Zaprvé podle něj bude spravovat rostoucí řadu zařízení a trh bude směřovat k jednotné správě koncových bodů. Časem to bude klíčový prvek ekosystému pro internet věcí.

Zadruhé bude EMM více zohledňovat kontext a nabídne mobilním uživatelům aplikace a služby v závislosti na místě, kde pracují, tvrdí Hewitt. Nakonec se bude muset EMM vyrovnat s novými způsoby spolupráce, jako je například chat.

„Celkově očekáváme, že se trh odkloní od prosté správy a zabezpečení zařízení, aplikací a dat směrem k podpoře zaměstnanců, aby mohli lépe dělat svou práci,“ uzavírá Hewitt.

 

Tento příspěvek vyšel v Computerworldu 10/2017. Časopis (starší čísla i předplatné těch nadcházejících) si můžete objednat na adrese našeho vydavatelství.