Hlavní navigace

Start družice ASTRA 3B odložen

26. 3. 2010

Sdílet

 Autor:
Očekávané vypuštění družice ASTRA 3D bylo odloženo kvůli nutnosti provedení nových úprav na družici.

Společnost Arianespace, jež zajišťuje vynášení objektů do vesmíru se rozhodla provést nezbytné technické úpravy a start družice ASTRA 3B o několik dnů odložit. Důvodem je zjištěná anomálie ve startovacím subsystému. Nosná raketa Ariane 5 i náklad, satelity ASTRA 3B a COMSATBw-2, byly převedeny do pohotovostního režimu.

Start satelitu ASTRA 3B byl naplánován na dnešek na palubě rakety Ariane 5 ze střediska Kourou ve Francouzské Guyaně. Satelit ASTRA 3B vyrobila společnost EADS Astrium sídlící ve francouzském Toulouse. Plánovaná pracovní pozice satelitu ASTRA 3B je 23,5° východní délky.

Více informací o družici poskytuje v rozhovoru Steve Bisenius, hlavní manažer technických služeb společnosti SES ASTRA.

Můžete stručně nastínit zákulisní informace o satelitu a jeho vypuštění?


Satelit ASTRA 3B bude vypuštěn z kosmické základny Kourou ve Francouzské Guyaně pomocí rakety Ariane 5. Cílovou orbitální pozicí je 23,5° vých. délky. Model vyrobený firmou Astrium využívá platformu Eurostar E3000 a jeho celkový užitečný náklad je ekvivalentem 10,1 kW. Satelit bude zajišťovat přenos v pásmech Ku a Ka. Poskytne vysílací kapacitu DTH (direct-to-home) i datové služby, jako je obousměrný širokopásmový přístup na internet. ASTRA 3B bude sloužit zákazníkům v Evropě a zemích Středního východu.

Jedná se o nejmodernější satelit firmy ASTRA?


Je tomu tak. Je to zároveň naše kosmické těleso s nejvyšší kapacitou. Bude vybaveno celkem 60 transpondéry. Jen pro porovnání – náš poslední satelit ASTRA 1M jich měl pouze 36. Typický satelit ASTRA s těmito špičkovými výkonnými parametry a širokým geografickým pokrytím by zpravidla nesl kolem 30 transpondérů. Nové zařízení je skutečně velké a velmi propracované. Jeho hmotnost činí plných 5,46 t, tedy 5460 kg: to odpovídá hmotnosti zhruba tří terénních vozů Range Rover.


Jak dlouho trvá naplánovat a dotáhnout do konce vypuštění tak propracované družice?

Ke konstrukci a sestrojení satelitu potřebujeme nejméně tři roky. Než ale vůbec začnete s konstrukcí, musíte hodně plánovat předem, protože je nutné odhadnout, co bude trh pravděpodobně v budoucnu požadovat. Nikoli jen v době, kdy uvedete satelit do provozu, ale po celou dobu jeho životnosti, která činí kolem 15 let. V podstatě se pokoušíte plánovat potřeby několika různých trhů v časovém horizontu 20 let. To je bezpochyby náročné v jakémkoli oboru, tím spíše v tak dynamickém odvětví, jakým jsou technologie pro vysílání a komunikace. V případě 3B jsme proto museli zaručit maximální technickou i výkonovou flexibilitu.

O jaký druh flexibility jde v případě satelitu 3B?

V první fázi rozšiřuje spektrum služeb, které jsme schopni nabídnout prostřednictvím jediného satelitu: vše od vysílání typu DTH až po služby pro vládní úřady, SNG a obousměrnou komunikaci, jako je ASTRA2Connect. Máme volnost v přepínání, nastavení svazku i výkonu, a tak můžeme přesměrovat prostředky z jedné oblasti služeb na jinou. Využíváme tzv. spot beamy (svazky s pokrytím omezeného území), které lze nasměrovat na trh, který momentálně vyžaduje kapacitu.

To nám umožní fungovat na různých trzích a v různých regionech s využitím různých svazků, neboť satelit 3B používá dvě kmitočtová pásma – Ku a Ka. Pásmo Ka zajišťuje propojitelnost mezi různými svazky v odlišných regionech. Například můžeme propojit evropský svazek s jedním na Středním východě a vzájemně převádět služby z jednoho svazku na druhý. Společnosti z Evropy tak budou moci vysílat na Střední východ či naopak. Tato funkce je na trhu zcela nová: nikdy jiný ji doposud nenabídl.

Je možné 3B díky této flexibilitě označit za efektivnější?

Ano, to je jedna z jeho hlavních předností. Díky němu můžeme mnohem efektivněji využívat naše kosmické prostředky, neboť jednotlivé kmitočty můžeme využívat opakovaně. Samozřejmě nás omezuje počet použitelných kmitočtů, ale díky tomu, že můžete použít stejný kmitočet v Evropě a mimo ni, jsme schopni kapacitu tohoto omezeného zdroje zdvojnásobit. Pokud bychom navíc neměli pásmo Ka, museli bychom používat dvojnásobek kmitočtů v pásmu Ku: díky tomu jsme schopni využívat spektrum pásma Ku mnohem efektivněji. To znamená, že můžeme z jedné orbitální pozice nabídnout větší počet služeb, ale zároveň i rozšířit spektrum námi nabízených služeb.


Tato flexibilita je tedy asi jedním z důvodů, proč je 3B mnohem složitější. Jaké dopady to má na další výkonnostní kritéria, jako je např. spolehlivost?

Jsme tím, kdo určuje oborová měřítka ve spolehlivosti služeb: v našem případě se složitost nesmí negativně odrazit ve spolehlivosti. Čím složitější věc vytvoříme, tím spolehlivější musí být. To znamená, že musíte použít ty nejkvalitnější komponenty a před vypuštěním provést důkladné testování. Klademe důraz na investice do kvality, protože chceme svým zákazníkům i konečným uživatelům poskytovat ty nejlepší služby v oboru.
Naše satelity jsou navrženy a postaveny v souladu s nejpřísnějšími oborovými standardy a staví je ti nejlepší výrobci v našem odvětví: pokud se jich zeptáte, potvrdí vám, že existují obecné kvalitativní specifikace pro komponenty kosmických plavidel. Specifikace ASTRA jsou na špičce těchto obecných specifikací. Kromě toho platí, že když nějaká komponenta selže, což je vysoce nepravděpodobné, je k dispozici záloha.

Proč je v případě 3B kladen takový důraz na vysoký výkon?

Jedná se o konstrukční a výkonnostní funkci, na kterou dbáme u všech našich satelitů, a která je velmi důležitá – zejména pak na trhu DTH, protože vysoký výkon znamená menší paraboly. Díky vysokému výkonu našich satelitů mohou domácnosti využívající služby DTH společnosti ASTRA typicky používat parabolu o průměru 60 cm. Pro konečné spotřebitele je to zcela zásadní, protože zákazníci si nechtějí kazit vzhled svého domu velkou parabolou. Větší paraboly se kromě toho hůře umisťují a instalují. U tohoto typu služeb a pokrytí se proto u svazků na 3B používá mnohem vyšší výkon než u konkurenčních satelitů.

Jaké další hlavní výhody nabídne 3B vašim zákazníkům?

Řekl bych, že velmi důležitá je rozšiřitelnost. Máme satelit s 60 transpondéry, který je schopen opakovaně využívat kmitočty na různých trzích. To nám dává ohromný růstový potenciál co do spektra a počtu námi poskytovaných služeb, stejně tak jako počtu zákazníků, které můžeme z této orbitální pozice zasáhnout. To je jeden pohled na rozšiřitelnost. Dalším je skutečnost, že satelit 3B byl navržen tak, aby spolupracoval nebo se doplňoval s dalším kosmickým plavidlem tak, aby dva satelity pracující v součinnosti mohly nabídnout mnohem více funkcí než dva stejné satelity fungující samostatně.