Hlavní navigace

Stěhování datového centra: Neopakujte klasické chyby

29. 11. 2011

Sdílet

 Autor: © senticus - Fotolia.com
Přesun datového centra do jiné lokality je pro většinu organizací velmi významným projektem. Úspěšné zvládnutí tohoto úkolu totiž ukáže schopnosti IT týmu při plánování velkých projektů, jejich řízení, integraci technologií a mezilidské komunikaci.

Přemístění datového centra však také může být břemenem a chyby mohou následně poškodit celou firmu. Žádný IT profesionál nechce být příjemcem interních sdělení ani se nechce účastnit diskuzí na téma ztracených zakázek, nesplněných termínů a nespokojenosti zákazníků, které nastaly z důvodu přerušení nějakého důležitého firemního procesu na základě přesunu datového centra, jenž neproběhl hladce.

U většiny projektů tohoto typu je nutné předejít čtyřem základním chybám: ignorování dat, kombinace stěhování s dalšími projekty, nedostatečné plánování a nevytvoření inventáře zařízení, aplikací a procesů. Pokud si ale dostatečně dopředu najdete čas na promyšlení uvedených oblastí, významně tím zlepšíte své šance uspět a získat na základě toho uznání.

Nejčastější chyby
1.    Ignorování dat. Při přemístění datového centra věnují IT profesionálové hodně pozornosti infrastruktuře, ale přesun samotných dat může být stejně tak náročný a někdy dokonce ještě obtížnější. Oblast dat je snadné podcenit, protože mnoho firem přijalo model, podle kterého data vlastní vedoucí příslušných korporátních skupin. Marketing má databázi prospektů, provozní oddělení inventární data atd.

Skutečností však je, že data a jejich podkladová infrastruktura musí být považovány za součást vzájemně propojeného holistického systému – nejde tedy o prvky, které lze oddělit a podle libosti zase sestavit. Prozíravý IT profesionál před přesunem usiluje o to, aby vlastníci identifikovali informace, které mohou být ovlivněny, a dospěli ke shodě o položkách, jako jsou přístup k datům, kompatibilita s novými systémy, migrace aplikací atd. Vyčištění dat před přesunem se může vyplatit, ale v žádném případě ne během stěhování.

2.    Kombinace stěhování s dalšími projekty. Plánování přesunu datového centra se mnozí profesionálové pokoušejí zkombinovat ještě s dalšími projekty (často pod taktovkou vize finančních ředitelů) za účelem úspory nákladů.

To je pravděpodobně největší chyba, kterou firma může udělat. Jedna organizace se nedávno pokusila zkombinovat více projektů do běžného přesunu datového centra a výsledkem bylo natolik komplikované řešení, že zpožděné termíny vyčerpaly veškeré rezervy dostupné v připraveném plánu. Firma nakonec musela zaplatit velké finanční pokuty za nedodržení termínu vyklizení starého místa.

Přesun datového centra je velkým projektem sám o sobě. Není to čas, kdy lze zavádět virtualizaci výpočetního prostředí nebo začleňovat novou filosofii vrstev úložiště. Nejprve je totiž nutné přestěhovat samotné datové centrum.

Pokud budou provozní a finanční oddělení trvat na nutnosti kombinovat projekty, spolupracujte se svými dodavateli na stanovení odpovídajících postupných projektů.

Nakonec vypočtěte potenciální náklady spojené se zvýšením složitosti kombinovaných řešení. Zvýšené měsíční platby za pronájem způsobené pokutami za nevyklizení původního místa mohou zcela anulovat všechny úspory z kumulovaných prací.

3.     Neúplné plánování. Někteří IT profesionálové si neudělají čas nebo nevěnují dostatečné úsilí přípravě úplného plánu či kompletní dokumentaci existujícího prostředí datového centra.

Ponechávají evidenci aplikací běžících na serverech závislou na své paměti nebo vycházejí z nesprávných předpokladů o zařízení, která mohou či nemusí být využívána. Spoléhání na dobrou paměť v praxi ale zaručuje spíše to, že klíčový systém nebo software nebudou správně přestěhovány.

Prozíraví projektoví manažeři používají při plánování komplexní přístup. Pracují nejen se základním plánem pro ideální průběh pro dosažení cílů projektu, ale věnují významný čas také plánování a řízení rizik.

Většina problémů pramení z nedostatku prozíravosti – nikdo nedomyslel, že by stěhování datového centra mohlo být spojeno s pohromou, která právě nastala. A proto pro ni pochopitelně ani neexistuje plán.
Udělejte si čas a setkejte se s odpovědnými osobami v rámci celé vaší firmy a vašeho týmu IT. Identifikujte nejhorší možné scénáře, které by mohly nastat při přesunu datového centra.

Až si budete myslet, že jste je všechny sepsali, pokuste se získat pomocí brainstormingu další. Vyjádřete pravděpodobnost pro každý scénář, jeho potenciální vliv na firmu a vytvořte alternativní plány.  Pohromy nemusí nastat, ale pokud ano, budete v mnohem lepší pozici.

4.     Opomenutí vytvořit kompletní inventář. Každý schopný IT profesionál si bez připomínání vytvoří solidní projektové plány s dostatkem rezervního času. Nezapomeňte si však před zahájením stěhování vytvořit úplný inventář obsahující každý server, aplikaci či síťové připojení, úložné pole a cokoli dalšího, co se nachází v datovém centru společnosti.

Spolupracujte také s manažery z celého podniku, abyste měli zahrnuto vše. Před plánováním nového datového centra si buďte jisti, že máte dobře doložený seznam všeho z dosavadního datového centra.
Nedbalost či nepřipravenost na přesun dat může mít zničující následky. Zatímco firma očekává od nového prostředí infrastruktury zvýšení výkonu, může dojít ke snížení či poškození kvality dat, dojde-li k jejich rychlému nepromyšlenému přesunu.

V nejlepším případě mohou být důležitá data dočasně nedostupná. V horší eventualitě může dojít k trvalé ztrátě některých záznamů. Pro společnosti, které stále více spoléhají na elektronické informace, může rozsah následků z nepřijatých nákupních košíků či okamžitá ztráta prodeje přinést dlouhodobé poškození pověsti firmy a vztahů se zákazníky.

Vytvořte plány pro přesun dat se stejnou péčí, jakou věnujete hardwaru a vytváření projektů. Ujistěte se, že spolupracujete se všemi vlastníky dat v celé firmě. Budete-li se řídit uvedenými doporučeními, zaměstnanci podniku stěhování datového centra možná ani nezaznamenají.

Byl pro vás článek přínosný?