Hlavní navigace

Strategie pro cloudové zálohování

28. 12. 2012

Sdílet

 Autor: © frank peters - Fotolia.com
Cloud computing může být pro podnik jak noční můrou, tak zachráncem. Buď při výpadku zablokuje provoz vaší firmy a způsobí ztrátu dat, nebo umožní pokračovat v provozu, když se pracovní zátěž přepne na fungující datová centra.

Ať už je výsledek jakýkoli, vždy se tento proces vztáhne k použití cloudového úložiště a cloudového zálohování dat. To jsou ale ve své podstatě dva velmi odlišné koncepty.

Cloudové úložiště vs. cloudové zálohování
Podle definice cloud computingu od institutu NIST je cloudové úložiště ve své podstatě síťový přístup na vyžádání realizovaný ke sdílenému poolu úložných systémů. Tato služba je přitom poskytována velmi rychle a její aktivace má jen minimální nároky. Bill Taylor-Mountford ze společnosti Acronis však říká, že „cloudové úložiště není schopno provést žádnou obnovu v případě katastrofy“.

Naproti tomu cloudové zálohování je obvykle řešeno jako on-line redundantní úložiště určené primárně pro zálohování a obnovu dat. Jinými slovy to znamená zálohu lokálních dat do cloudu nebo zálohování dat uložených v cloudu.

„Jsou to dvě zcela odlišné věci,“ uvádí Manmohan Jain, viceprezident softwarového inženýrství ze společnosti CA Technologies. „První se vztahuje k zajištění zálohování a obnovy dat pomocí cloudového úložiště, jež ale slouží pouze pro umístění příslušné zálohy.“

„Druhé řešení se vztahuje k ochraně dat v cloudu – například data uložená na svazcích Amazon Web Services EC2 nebo S3 se ochrání pomocí služby Microsoft Azure nebo jiného poskytovatele cloudového úložiště. V tomto smyslu by cloudové zálohování dat znamenalo zálohování buď do zařízení umístěných ve vlastním datovém centru, v rámci samotného cloudu, nebo z jednoho cloudu do druhého.“

„Cloudové zálohování dat je aplikace, nikoliv pouhá služba úložiště. Je to nepostradatelná součást systému ochrany dat každé organizace,“ připomíná Andrew Sampson, ředitel divize managed services společnosti Hitachi Data Systems.

„S klasickým způsobem zálohování získáte funkci, která umožní definovat rozsah a četnost zálohování. Cloudový backup dat však nabízí i pokročilé funkce pro jejich obnovu a dokonce možnosti on-line prohledávání. Dobře navržený cloudový backup také poskytuje celou řadu různých reportů a další funkce.“

Na technické úrovni je cloudové zálohování obvykle spojen s udržováním kopií důležitých a často využívaných dat serveru či sítě SAN na discích či páskách po definované časové období. „To umožňuje rychlé obnovení z havárie, výpadku systému (takzvaná lokální retence) či ochrana informací (vzdálená retence),“ vysvětluje Ray McQuillan, provozní manažer cloudových a IT služeb ve společnosti Verizon Global Strategic Services. „Naproti tomu cloudové úložiště je odolná úložná infrastruktura založená na webových technologiích, jež je vhodná pro méně důležitá či zřídka používaná data, pro které se vžilo označení data druhé nebo třetí vrstvy, včetně využití funkcí, jako je právě archivace,“ dodává McQuillan.