Hlavní navigace

Strategie pro manažery: Zachyťte inovativní směry v IT

 Autor: © Nmedia - Fotolia.com
Nová očekávání a odpovídající ekonomický kontext ukazují na novou roli IT. Přinášíme vám rady, jak nezůstat pozadu.
Galen Gruman 24. 10. 2011

Sdílet

Rok 2011 představuje pro strategii IT velké množství změn. IT lídři, kteří považují vzestupný trend ve výdajích na IT za vítanou pomoc v návratu k prioritám před ekonomickou krizí, rychle zjistí, že mají problémy.

Pravda je prostá – zaměření na back office jako na tradiční oblast IT je u konce. Firmy jsou unaveny platbami za infrastrukturu. Všechny úvahy řídicích pracovníků o back office a infrastruktuře se týkají zvládnutí a omezování nákladů. Virtualizace a privátní cloudy jsou investice zamýšlené k dosažení tohoto omezování – nejsou to nové zlaté doly ke zvýšení důležitosti IT.

Pokud vaše prostředí back office a infrastruktura nyní nefungují, je konec. Dojde k outsourcingu do Indie, Číny, k místním poskytovatelům služeb nebo do cloudu. A i když fungovat budou, tyto aspekty IT nemají pro vaši firmu žádnou důležitost. Novou skutečností je, že back office a infrastruktura byly degradovány na druh funkce IT zařízení – ať již spravovaného nebo zajišťovaného interně či externě.

To zahrnuje zabezpečení, pro které přestává platit trpělivost s výdaji. Recese motivovala společnosti k omezení nákladů na bezpečnost – a ohrožení se celkově viditelně nezvýšilo. To je důkaz hovořící o akceptovatelnosti rizika. Dodavatelé mohou prosazovat technologie jako DLP (ochrana před ztrátou dat) nebo SEIM (správa bezpečnostních událostí a informací) a varovat před moderními trvalými hrozbami, ale nemohou kvůli rozpočtům čekat jejich reálné nasazení.

IT se musí této nové realitě přizpůsobit. S čím větším počtem ředitelů, dodavatelů a analytiků autor tohoto příspěvků mluvil, tím více je přesvědčen, že nyní budou na pořadu dne nové schopnosti, nové diskuse a nová dilemata. Uvádíme přehled toho, co lze čekat a jak by se mělo IT vaší firmy vyvíjet, aby zvládlo budoucí výzvy.

1.    Mobilní správa: Předzvěst nového IT
Posun směrem v mobilní správě v minulém roce tuto novou realitu IT dostatečně prokazuje. Když ředitel infrastruktury IT ve finanční instituci Crédit Suisse předpokládá, že při správě koncových zařízení bude používán model, kdy si každý může do práce přinést své vlastní zařízení, vidíme zcela zřetelně nový přístup k riziku a infrastruktuře. („Nestarám se o to, kdo má jaké zařízení. Chceme ukončit hru se správou systému pod taktovkou jednotlivých zařízení,“ uvedl Steve Hilton pro magazín Bloomberg BusinessWeek.)

Výhodou je, že technologie mobilního zabezpečení v roce 2010 na většině platforem dozrála. Na nedávné konferenci ředitelů IT panovala shoda, že éra korporátních zařízení BlackBerry je u konce a zaměstnanci budou naopak nosit svá vlastní zařízení,- a pokud splní základní požadavky bezpečnostních zásad, bude jim přístup povolen.

Dodavatelé zařízení pro ochranu dat říkají totéž a stejně tak nemocnice a další silně regulované subjekty, i když jsou jejich požadavky mnohem přísnější. Potvrzuje to i řada nezávislých průzkumů.
Co firmy čekají od budoucnosti IT? Jako obvykle několik ne vždy kompatibilních principů. Kontradikce jsou očividné: Otevřenost a zároveň zabezpečení.

Nestaňte se podivíny, ale zůstaňte na vrcholu nových technologických trendů. Zaměřujte se na firmu a buďte technicky zdatní. Nechte novou generaci zaměstnanců vlastnit více techniky, ale zároveň zajistěte, aby vše pracovalo správně a bezpečně. Učte se podstupovat riziko, ale neohrozte jádro. Realizujte více pomocí mála.

Zvykněte si na to. I když má každá firma infrastrukturu své „strojovny“ vytvořenou jinak, je důležité zaměřit se na to, jak můžete pohánět svou loď kupředu, a ne jak je vystavěna strojovna lodi. Představte si, že jste Scotty na lodi Enterprise a máte za úkol toto zajistit, ačkoli je loď právě napadena a vše selhává.

2.    Analýza dat – velká příležitost
Než podlehnete pesimismu, vzpomeňte si, že se změnou přichází příležitost. Vezměme si například analýzy, jednu z nejvýznamnějších oblastí investic do nových IT. Dosud bylo zaměření IT dominantně interní, co se týče toho, jak firma či podpůrný řetězec fungují.

To je samozřejmě základ, ale deset let po explozi ERP a dalších firemních aplikacích nadešel čas rozhlédnout se za podnikové zdi. Pochopení vnějšího světa – trhu, zákazníků, trendů – je oblast, kde lze získat konkurenční výhody. Zde jsou klíčem analýzy, zejména okolo podpory rozhodování, rozsáhlých dat, neurčitých dat, předpovědí a odpovídajících přizpůsobení (tzv. provozní BI).

Navzdory tomu, že jsou do těchto oblastí v současnosti vlévány značné finance, zůstávají pochopeny jen nedostatečně. Zde mohou velmi výrazně pomoci oddělení IT, která mají dobrý přehled o firmě a technologiích.

Správa dat a velké informační systémy – znalostní IT za posledních dvacet let akumulovaly schopnost zpracování dat, která je zcela zásadní pro navigaci v obrovských rezervoárech informací a v komplexních vztazích. Toto prostředí je charakteristické také vysokou rychlostí změn.

Bill Snyder, přispěvovatel časopisu InfoWorld, nedávno uvedl, že oblast analytiky nyní pokrývá to nejlepší ze sféry tradičního IT a nových komunikačních rozhraní. Lidé z byznysu zatím ještě nechápou, jak mohou technologie jako Hadoop či MapReduce zvýšit jejich chytrost, ale vy jako IT profesionálové to pochopit můžete.

Mobilita je další oblast s velkými příležitostmi. Pohlédněte za hranici problémů ohledně administrace, abyste uviděli, jak mobilní zařízení a aplikace mohou pomoci zaměstnancům dosáhnout lepších firemních výsledků a jak může vaše infrastruktura lépe posloužit zvyšující se mobilně orientované zákaznické základně. To samé platí o sociálních sítích, HTML5 a souvisejících technologiích a také například o cloudových službách.

Při spolupráci můžete vyzkoušet nápady prostřednictvím společných pilotních projektů. Tento přístup dobře funguje pro ředitele IT společností Disney Interactive, GE Healthcare a DuPont. Tito manažeři totiž dokážou vytvářet hodnoty, protože vidí za chráněným jádrem expanzi, v rámci které mohou realizovat inovace a experimentovat.

Samozřejmě že CIO nevytvářejí hodnoty bez personálu IT, který plán realizuje. Pohled za hranici firewallu je prvořadý pro firemní analytiky, softwarové, systémové a datové architekty, ředitele zabezpečení, správce infrastruktury, databázové inženýry atd.

3.    Využijte technické znalosti personálu vně IT
Zastupování technicky zdatnými firemními kolegy v rámci stínové IT organizace, která s vámi bude spolupracovat namísto pasivního přihlížení, je vynikající cesta k rozšíření vašeho provozu při současném snížení zátěže.

Projektoví manažeři, manažeři produktů a architekti řešení (a nikoli pouze firemní analytici) jsou dobrými kandidáty na tyto role. Namísto toho, abyste předem očekávali, že budou obcházet omezení, která považují za nevhodná, vezměte je mezi sebe a určete hranice, které budou respektovat. V prostředí, kde má týmová práce přednost před zakázanými zónami, se všichni učí a šance na významný firemní přínos je mnohem vyšší.

V současné době návrháři firemních produktů stále častěji používají tytéž technologie jako IT oddělení stejně jako určité speciality, které u IT personálu nenajdete. Jak se tyto technologie stávají výkonnějšími, budou pravděpodobně interagovat se systémy back office, jako jsou podpora zákazníků, řízení prodeje, CRM, SCM atd.

Moderní web je skvělým příkladem takové souhry, kde má IT oddělení většinou jen minimální zapojení – dokonce jsou příslušné servery často zajišťovány prostřednictvím outsourcingu.

Například výrobci automobilů, jejichž auta sledují pohyb a návyky řidičů, aby jim poskytly tipy pro úsporu paliva, budou potřebovat napojení na backendové informační systémy.

Výrobci automatických kávovarů, kteří jsou přítomni na sociálních sítích kvůli tomu, aby sdíleli trendy ve spotřebě kávy, zase budou potřebovat dostupnost zákaznických dat obsahujících funkčnost, přístupnost a problematiku bezpečnosti, o které se návrháři produktů pravděpodobně příliš nestarají.

Mají v takových případech IT jinou roli, než se vyrovnat s důsledky po události? Mohou se IT oddělení účastnit vývoje produktu v odděleních návrhu produktu stejně tak, jako činí analytici IT, kteří pracují ve firemních odděleních, aby pomohli pochopit a zformovat aktivity, které na IT velmi závisí?

Může se stát, že by návrháři produktů převzali inovativní práci na komunikačním rozhraní IT – návrhu a nasazování zajímavostí od sociálních sítí po mobilní aplikace – a ponechali by backendové ERP, zálohování a sítě neoblíbenému oddělení IT, či dokonce hůře externí firmě prostřednictvím outsourcingu?

4.    Nová mantra IT: Myslet jinak
Starý slogan společnosti Apple „Myslíme jinak“ je vynikající mantrou pro IT při řešení rozporů nového mandátu IT. Je podivné slyšet, že se IT musejí pokoušet o harmonizaci s firmou, což nepřímo naznačuje, že nejsou primárně součástí firmy.

Ve skutečnosti jsou IT pro firmu nezbytností a měly by být z velké části součástí strategických, vývojových a realizačních týmů jako každá jiná skupina. Berte to takto: Dokud bude oddělení IT považovat firemní záležitosti za něco, co nesouvisí s IT, bude ztrácet na hodnotě.

IT tedy musí překonat stereotyp. A co více, musí se vzdát stereotypů, které souvisejí s dalšími články organizace, například prodejem a marketingem, tedy zvyků, které brzdí schopnosti IT utvářet výhodná partnerství mezi odděleními.

Pokud se podíváte, kde jsou v současné době technologická pracovní místa (podle Dice.com), je to v oblasti architektury, designu, inženýrských řešení, inovací, vedení projektů (ne pouze řízení) a v nově vznikajících technologiích. Firmy si vyjasňují priority. Dokážete se přizpůsobit, nebo chcete skončit ve strojovně?

Nechápejte to špatně, i strojovna je důležitá. Potřebuje však méně inženýrů na svůj provoz než kdysi, nebo by to tak alespoň mělo být. Pokud je strojovna váš koníček, buďte jako Scotty. Dejte si však pozor na pozici, kde budete pracovat, protože nadcházející roky přinesou úbytek některých pracovních míst
.
Jinak se přesuňte na větší loď, ať už jako spolupracující inženýr nebo jako člen týmu jiné obchodní jednotky, jako je třeba design produktů. Ať už budete dělat cokoli, budoucnost IT je v pomoci firmě ke zvyšování úspěchu. Myslete jinak, a zajistěte si tak na tom v budoucnu účast.