Hlavní navigace

Strategie pro vytváření privátních cloudů

11. 11. 2013

Sdílet

 Autor: © Delphimages - Fotolia.com
Jednou z nejtěžších částí implementace cloudové strategie není volba základní technologie, ale zavedení procesů pro zvládnutí efektivní migrace IS do cloudu.

„Cloudové technologie sice teprve dozrávají, ale je to jen jeden z jednodušších problémů, které je nutné vyřešit,“ říká Thomas Bittman, cloudový analytik v Gartneru.

Využití cloudu může zcela transformovat způsob, jakým jsou firmě poskytovány IT služby. Může to přinést výhody zahrnující agilitu aplikací a samotného IT, které tak budou lépe přizpůsobeny potřebám podniku.

Privátní cloud bývá prvním krokem, který mnoho organizací při své cloudové strategii zvolí. Podle Bittmana je důležité dobře promyslet důvod nasazení tohoto řešení ještě před samotným zahájením jeho implementace.

Nejčastěji se privátní cloud používá k automatickému zajištění virtualizace serverů, což podnikům poskytuje výhody jako efektivnější využití hardwaru či automatický provisioning zdrojů – a to vše s bezpečností systému umístěného v infrastruktuře samotné organizace za použití pro ni nativních funkcí zabezpečení.

Jakmile příslušné složené týmy zjistí, že je dobré použít privátní cloud, následuje krok, jehož cílem je vybudování cloudové infrastruktury. Bittman pro tuto fázi vytipoval deset bodů, jež podle něj zajistí úspěšné vytvoření privátního cloudu.

1. Vedení. Nasazení cloudové strategie vyžaduje mít někoho, kdo rozumí potřebám podniku i IT. Prací oddělení IT je sloužit firmě, takže personál IT musí rozumět potřebám organizace a vytvářet řešení, která je budou naplňovat. Podle Bittmana vyžaduje přechod na strategii cloudu také zájem o tento krok na nejvyšších úrovních vedení organizace.

2. Definujte své služby předem. Klíčovým prvkem pro nasazení cloudu je plné pochopení služeb, které firma nabízí – jedině tak může IT vytvořit příslušnou strategii pro řešení těchto úkolů.
Bittman však upozorňuje, že ne všechny služby lze optimalizovat pro cloud. Privátní cloudy jsou obvykle nejlepší pro realizaci opakovatelných podnikových potřeb, které mají dynamickou povahu.

3. Vyhodnoťte alternativy. Bittman doporučuje hledat řešení, která budou vytvářet skutečnou přidanou hodnotu pro podnikání. V mnoha případech to může vyústit ve využití PaaS (platforma jako služba), kdy se aplikace přizpůsobené potřebám firmy využívají právě v cloudovém prostředí.

4. Vytvořte metriky. Úspěšné nasazení cloudu je charakteristické optimalizací podnikových postupů, které cloudy začnou dělat efektivněji, než tomu bylo dříve. Jak k tomu dojde? Metriky umožňují kvantitativní vyhodnocení strategie. Zatímco náklady jsou přirozeně vyhodnotitelnou metrikou, spokojenost uživatelů či rychlost dodání služby jsou dalšími použitelnými ukazateli. Tou nejdůležitější metrikou je podle Bittmana ale taková, která je pro příslušnou obchodní jednotku rozhodující.

5. Vytvořte si obchodní případ pro použití cloudu. Pro oddělení IT je důležité zjistit, kde jsou v podniku největší potíže, které by mohlo nasazení cloudu odstranit. Jakmile to zjistíte, začněte v malém a růst směřujte k nasazení cloudu. Obvykle to znamená zavést automatizaci funkcí virtualizace pro vytvoření privátního cloudu nebo využít veřejný cloud pro vývoj a testování.

6. Vypracujte plán pro lidi. Nasazení cloudu v mnoha případech změní role dosavadního IT personálu, tvrdí Bittman. Pro vybudování a správu privátního cloudu jsou potřeba odpovídající architekti a specialisté. Manažeři služeb jsou zase nezbytní k tomu, aby cloud poskytoval vše potřebné. Tradiční IT role a údržba historické infrastruktury už tedy nebudou tak potřeba.

7. Vypracujte si plán řízení. Bittman tvrdí, že budoucí IT bude hybridním světem, kde se budou využívat různé služby. Privátní cloud se bude kombinovat s veřejnými cloudy, a vytvoří tak hybridní cloud, zatímco pro určité účely se bude i nadále lokálně používat tradiční infrastruktura.

8. Použijte správnou technologii. Přestože jsou podnikové procesy pro strategii privátních cloudů rozhodující, nelze ignorovat ani samotnou technologii. Základy takového plánu zahrnují správu přístupu (tzn. kdo má přístup k jakým službám) a služby (tedy kdo bude spravovat prostředky poskytované prostřednictvím cloudu).

9. Pozor na procesy. Firma se potřebuje vyvíjet a IT musí být schopné jít vpřed současně s ní. „Při vytváření privátních cloudů již myslete na budoucnost,“ radí Bittman. Budoucnost cloudu podle něj spočívá v hybridním modelu, který využívá privátní i veřejné cloudové zdroje.

10. Začněte s malým řešením, ale myslete na velké. „Buďte při nasazování cloudu opatrní,“ doporučuje Bittman. Učte se experimentováním, sledujte využití a názory byznysu, zjišťujte potřeby v rámci podnikání a navrhujte IT řešení, která je budou zcela konkrétně řešit. „Nelze navrhnout vše zcela dokonale už od základu, takže je dobré začít malým řešením a postupně z něj budovat větší,“ uzavírá Bittman.

Byl pro vás článek přínosný?