Hlavní navigace

Studená válka v kyberprostoru způsobí ještě velké škody

1. 2. 2010

Sdílet

Společnost McAfee zveřejnila výsledky studie, podle níž počítačové útoky proti kritické infrastruktuře mohou způsobit extrémně vysoké škody.
1. 2. 2010

Kritickou infrastrukturou se v tomto kontextu myslí např. elektrorozvodné sítě, dopravní  a telekomunikační infrastruktury nebo výroba a zpracování ropy a zemního plynu.

 Průzkum byl proveden celosvětově v 600 společnostech, které provozují kritickou infrastrukturu tohoto typu; dotazováni byli zaměstnanci s rozhodovací pravomocí, odpovědní za zabezpečení IT. Více než polovina (54 %) z nich již dle jejich názoru zaznamenala rozsáhlé útoky nebo pokusy o nenápadnou infiltraci ze strany organizovaných kriminálních skupin, teroristů nebo i jiných států. Větší incidenty tohoto typu působí ztráty v průměru 6,3 milionů dolarů denně. Studie In the Crossfire: Critical Infrastructure in the Age of Cyberwar (V křížové palbě: Kritická infrastruktura v období kybernetické války), kterou pro společnost McAfee vypracovala nezisková organizace CSIS (Center for Strategic and International Studies), ukazuje, že riziko kybernetických útoků stále roste.

skoleni31_1

60 % účastníků průzkumu věří, že zahraniční vlády se  v minulosti podílely na infiltracích do IT infrastruktury. Za největší hrozbu pro kritickou infrastrukturu se pokládá USA (36 %) a Čína (30 %) Více než polovina respondentů průzkumu  (55 %) se domnívá, že zákony v jejich zemi nejsou dostatečně účinné na to, aby odradily počítačové útočníky.

Odpovědnost pojišťoven je nejasná, ale předpokládaná: Více než polovina účastníků průzkumu očekává, že eventuální ztráty z kybernetického útoku by byly uhrazeny pojišťovnami. Téměř pětina soudí, že odpovědnost by byla na plátcích nebo zákaznících, o něco více než čtvrtina respondentů se domnívá, že by příslušné závazky na sebe vzala vláda.