Hlavní navigace

Telefónica O2 Czech Republic: Příjmy z pevných linek i přes intenzivní rozvoj internetových služeb stagnují

27. 2. 2008

Sdílet

Firma Telefónica O2 Czech Republic oznamila auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2007. Zahrnuty jsou také výsledky společnosti Telefónica O2 Slovakia.

Firma Telefónica O2 Czech Republic oznamila auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2007. Zahrnuty jsou také výsledky společnosti Telefónica O2 Slovakia.
Konsolidované výnosy nadále rostly zejména díky zlepšující se výkonnosti segmentu pevných linek a solidnímu růstu mobilního segmentu v České republice. Prezentované výsledky potvrdily, že naše strategie zaměřená na růstové oblasti jako jsou vysokorychlostní připojení na internet, ICT služby, konvergované služby spolu s expanzí na Slovensko, byla úspěšná. Zároveň se nám podařilo udržet efektivitu ve vynakládání provozních a investičních nákladů, včetně zahrnutí negativního vlivu zahájení provozu na Slovensku. Výsledkem byla nadprůměrná marže OIBDA v porovnání s ostatními operátory ve střední a východní Evropě . Tyto výsledky jsou zcela v souladu s našim očekáváním z počátku roku a umožňují představenstvu společnosti navrhnout výplatu dividendy ve výši 50 Kč na akcii," komentuje finanční výsledky Salvador Anglada, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic.

Přehled segmentu pevných linek
Celkové výnosy z podnikání v segmentu pevných linek poklesly v roce 2007 a ve 4. čtvrtletí roku 2007 meziročně o 0,2 % na 29,6 mld. Kč a o 1,1 % na 7,3 mld. Kč respektive díky pokračujícímu silnému růstu výnosů ze služeb založených na vysokorychlostním připojení k internetu, služeb s přidanou hodnotou a IT služeb, které dohromady téměř vyrovnaly pokles výnosů z tradičních hlasových služeb. Díky tomu vzrostl podíl výnosů z vysokorychlostního internetu, datových služeb a dalších telekomunikačních služeb s přidanou hodnotou na celkových výnosech z podnikání v roce 2007 na 28,6 % oproti 25,9 % v roce 2006.
Výnosy z měsíčních poplatků poklesly v roce 2007 meziročně o 8,4 % na 9,6 mld. Kč a o 11,4 % v samotném 4. čtvrtletí. Celkový počet pevných telefonních linek na konci prosince 2007 dosáhl výše 2 069 tisíc, což představuje meziroční pokles o 13,9 %. Ten byl především výsledkem pokračující silné substituce služeb pevných linek mobilními službami. Nicméně pokles počtu pevných telefonních linek se v průběhu roku 2007 zpomalil. Ve 4. čtvrtletí 2007 dosáhl čistý pokles počtu pevných telefonních 66 tisíc ve srovnání se 114 tisíci v 1. čtvrtletí 2007, 81 tisíci ve 2. čtvrtletí 2007, 72 tisíci ve 3. čtvrtletí 2007 a 135 tisíci ve 4. čtvrtletí roku 2006. Snížení poklesu je výsledkem zlepšujícího se počtu hrubých přírůstků a menšího počtu odhlášených pevných linek. K tomuto pozitivnímu vývoji přispělo úsilí společnosti zvýšit kvalitu pevných linek vylepšenou nabídkou služeb vysokorychlostního připojení k internetu a konvergentních balíčků. Celkový počet zákazníků, kteří si objednali některý z balíčků (O2 Duo, O2 Trio, O2 Duo Mobil a O2 Internet Komplet), dosáhl na konci roku téměř 100 tisíc.
Výnosy z tradičních hlasových služeb (hovorné a propojení) poklesly v roce 2007 dohromady meziročně o 6 % na 9,1 mld. Kč, zatímco v samotném 4. čtvrtletí roku 2007 to bylo pouze o 0,4 % na 2,3 mld. Kč. Výnosy z hovorného poklesly meziročně o 17,1 % na 4,6 mld. Kč v roce 2007, což bylo způsobeno 19% poklesem hlasového provozu generovaného zákazníky pevných linek na 2 702 milionů minut. V samotném 4. čtvrtletí tato kategorie výnosů klesla meziročně o 7 % na 1,1 mld. Kč.
Výnosy z propojení vzrostly v roce 2007 o 8,7 % a dosáhly 4,6 mld. Kč díky vyššímu mezinárodnímu tranzitnímu provozu a nárůstu počtu zpřístupněných místních smyček. Bez zahrnutí vlivu reklasifikace výnosů z mobilní terminace by tato kategorie výnosů vzrostla meziročně o 8,8 %.
Výnosy z internetu (vytáčeného a vysokorychlostního) vzrostly v roce 2007 celkem meziročně o 16,6 % na 3,9 mld. Kč (o 13,8 % na 1 mld. Kč v samotném 4. čtvrtletí) díky silnému 34,3% nárůstu výnosů ze služeb založených na vysokorychlostním připojení k internetu, který více než vyrovnal pokles výnosů z vytáčeného internetu. To potvrdilo úspěšnou strategii společnosti zaměřenou na rostoucí služby technologie ADSL, IPTV a jedinečný obsah.
Výnosy ze služeb založených na vysokorychlostním připojení k internetu (ADSL, IPTV a služby obsahu) dosáhly v roce 2007 výše 3,7 mld. Kč, meziročně o 34,3 % více. Z toho 3,3 mld. Kč představovaly výnosy z maloobchodních služeb (meziroční nárůst o 40,3 %) a 391 mil. Kč z velkoobchodních služeb (meziročně o 1,2 % méně). Celkový počet přípojek ADSL (maloobchodních i velkoobchodních) ke konci roku 2007 stoupl na 570 tisíc ve srovnání s 470 tisíci na konci roku 2006, což představuje meziroční nárůst o 21,3 %. Počet zákazníků služby O2 TV k 31. prosinci 2007 dosáhl 73 tisíc zákazníků, což představuje čistý nárůst o 20 tisíc ve 4. čtvrtletí 2007 ve srovnání s 16 tisíci ve 3. čtvrtletí a 12 tisíci ve 2. čtvrtletí. Zvyšující se poptávka po balíčcích služeb je hlavním důvodem nárůstu čistých přírůstků O2 TV ve 4. čtvrtletí.
Výnosy z datových služeb poklesly meziročně dohromady o 6,2 % na 3,9 mld. Kč, zejména kvůli 12% poklesu výnosů z pronajatých okruhů, zatímco výnosy z datových služeb sítě vzrostly meziročně o 1,1 % díky nárůstu počtu IP Connect a IP VPN připojení a představení nových datových služeb na bázi ADSL.
Výnosy z IT služeb a zákaznických řešení dosáhly v roce 2007 výše 1,7 mld. Kč, tedy 2,9krát více ve srovnání s rokem 2006. Tento nárůst je výsledkem rostoucích aktivit v oblasti ICT a IT služeb, zejména pro zákazníky z oblasti státní správy a pro velké korporátní zákazníky. Výnosy z prodeje koncových zařízení dosáhly 462 mil. Kč, meziročně o 22,1 % méně díky nižším prodejům zařízení a speciálním akčním nabídkám.

Přehled mobilního segmentu
Celkové výnosy z podnikání mobilního segmentu vzrostly v roce 2007 a ve 4. čtvrtletí roku 2007 meziročně o 4,4 % a 1,7 % na 32,6 mld. Kč, respektive na 8,3 mld. Kč.
Výnosy z hlasových služeb (stálé poplatky, hovorné a propojovací poplatky) vzrostly celkem meziročně o 4,9 % na 24,3 mld. Kč.
Počet registrovaných mobilních zákazníků stoupl k 31. prosinci 2007 meziročně o 5,4 % na 5 126 tisíc. Počet tarifních zákazníků k tomuto datu dosáhl 2 244 tisíc, meziročně o 369 tisíc více. To představuje nárůst o 19,7 %, který je výsledkem strategie aktivní migrace zákazníků z předplacených služeb na tarifní. Celkový čistý přírůstek tarifních zákazníků ve 4. čtvrtletí 2007 činil 83 tisíc. Podíl tarifních zákazníků na celkovém počtu dosáhl na konci roku 2007 úrovně 43,8 % ve srovnání s 38,5 % na konci roku 2006.
Počet registrovaných zákazníků předplacených služeb se meziročně snížil o 108 tisíc (3,6 %) na 2 882 tisíc na konci roku 2007, zatímco ve 4. čtvrtletí roku 2007 došlo k nárůstu o 76 tisíc. Podle metodologie, která definuje zákazníka předplacených služeb jako zákazníka, který generoval výnosy za poslední tři měsíce, dosáhl počet aktivních zákazníků předplacených služeb k 31. prosinci 2007 výše 2 536 tisíc, meziročně o 3,9 % méně.
Celková průměrná měsíční míra odchodu zákazníků v roce 2007 dosáhla výše 1,5 %, stejně jako v roce 2006. V samotném 4. čtvrtletí 2007 dosáhl tento ukazatel výše 1,5 % ve srovnání s 1,4 % ve 4. čtvrtletí 2006.
Výnosy z měsíčních poplatků vzrostly meziročně o 10,9 % na 7,1 mld. Kč v roce 2007 a o 11 % na 1,9 mld. Kč v samotném 4. čtvrtletí, zejména díky 19,7% meziročnímu nárůstu počtu tarifních zákazníků v roce 2007.
Výnosy z hovorného stouply v roce 2007 meziročně o 3,5 % na 11,9 mld. Kč, zejména díky 21,7% nárůstu celkového odchozího provozu generovaného mobilními zákazníky v České republice. Průměrný počet minut na zákazníka za měsíc (MOU) se v roce 2007 zvýšil na 117 minut, v porovnání se 102 minutami v roce 2006 (meziročně o 14,7 % více). To bylo způsobeno především nárůstem počtu tarifních zákazníků generujících větší provoz a díky úspěchu tarifů stimulujících provoz v mobilní síti. Průměrný počet minut na zákazníka za měsíc dosáhl ve 4. čtvrtletí roku 2007 výše 122 minut oproti 109 minutám ve 4. čtvrtletí roku 2006.
Výnosy z propojení dosáhly v roce 2007 výše 5,3 mld. Kč, meziročně o 0,6 % více. Bez zahrnutí vlivu reklasifikacevýnosů z mobilní terminaceby tato kategorie výnosů vzrostla meziročně o 0,2 %.
V roce 2007 dosáhla hodnota ukazatele ARPU [8]výše 524 Kč, meziročně o 2,5 % více (2006: 511 Kč). ARPU ve 4. čtvrtletí roku 2007 dosáhl výše 540 Kč ve srovnání s 528 Kč ve stejném období roku 2006. Průměrný měsíční výnos na tarifního zákazníka dosáhl v roce 2007 výše 907 Kč, meziročně o 8,3 % méně (2006: 989 Kč). V samotném 4. čtvrtletí 2007 dosáhl tento ukazatel výše 906 Kč (982 Kč ve 4. čtvrtletí 2006). Hlavním důvodem poklesu ARPU u tarifních zákazníků bylo jeho oslabení díky migraci předplacených zákazníků na tarifní služby. ARPU u zákazníků předplacených služeb vzrostl meziročně o 3,3 % na 247 Kč v roce 2007 (255 Kč a 248 Kč ve 4. čtvrtletí roku 2007 respektive 2006).
Celkové výnosy ze služeb s přidanou hodnotou (včetně SMS, MMS a obsahu) vzrostly meziročně o 3,6 % na 4,6 mld. Kč díky rostoucímu objemu SMS a MMS zpráv. Zákazníci společnosti Telefónica O2 poslali a přijali v roce 2007 celkem 3,082 mld. SMS, což představuje meziroční nárůst o 7,8 %.
Výnosy z internetu a datových služeb zaznamenaly v roce 2007 meziroční nárůst o 15,6 % a dosáhly výše 2 mld. Kč. Celkový počet datových zákazníků (GPRS a CDMA) vzrostl k 31. prosinci 2007 meziročně o 14,3 % více na 192 tisíc. Průměrný měsíční výnos z datových služeb na zákazníka dosáhl v roce 2007 výše 111 Kč, o 2,8 % více ve srovnání s rokem 2006. Průměrný měsíční výnos z datových služeb bez SMS na zákazníka představoval 43 % z celkového měsíčního průměrného výnosu na zákazníka z datových služeb v roce 2007, ve srovnání se 41 % v roce 2006. Tento nárůst byl způsoben především nárůstem počtu zákazníků služeb CDMA a GPRS a nárůstem počtu poslaných MMS. Poměr ARPU z datových služeb na celkovém ARPU zůstal v roce 2007 zhruba stejný ve srovnání s rokem 2006 na úrovni 21 %.
Výnosy z prodeje zařízení (včetně poplatků za aktivaci) poklesly v roce 2007 meziročně o 1,9 % na 1,5 mld. Kč. Ostatní výnosy z podnikání poklesly meziročně o 48,2 % na 157 mil. Kč.

 

Autor článku