Hlavní navigace

Téměř polovina firemních bezpečnostních technologií je prý zastaralých

11. 1. 2022

Sdílet

 Autor: Depositphotos
V souvislosti s přechodem na hybridní uspořádání práce musí podniky řešit komplikace a zvýšené nároky spojené se zabezpečením rozptýlené pracovní síly. Zároveň se ale potýkají s personálními a rozpočtovými limity. Cisco navíc tvrdí, že skoro 40 % bezpečnostních technologií používaných ve firmách je zastaralých.

Cílem průzkumu Security Outcomes Study ve 27 zemí bylo zjistit, jaká opatření jsou nejefektivnější na ochranu podniků proti aktuálním a novým hrozbám. Podle studie mohou firmy i přes finanční a personální omezení vyhovět zvýšeným bezpečnostním nárokům díky investicím do cloudových, integrovaných bezpečnostních technologií s vysokou mírou automatizace.

Respondenti se v rámci výzkumu podělili o přístupy k aktualizaci a integraci své bezpečnostní architektury, detekci a reakci na hrozby a zachovávání odolnosti v případě nečekané události. Tady jsou některé závěry.

Firmy s cloudovou architekturou rychleji obnovují technologie

  • Investice do strategie aktivní obnovy technologií jsou důležitější než kdy jindy, protože v průměru 39 % bezpečnostních technologií užívaných v podnicích je považováno za zastaralé. U podniků využívajících cloudové architektury je více než dvakrát vyšší pravděpodobnost, že své technologie obnovují, oproti těm, které jsou vybavené zastaralejšími lokálními technologiemi.
  • U podniků s integrovanými technologiemi existuje sedmkrát vyšší pravděpodobnost, že dosáhnou vysoké úrovně automatizace procesů. Mohou se navíc pochlubit o více než 40 % lepšími schopnostmi detekce hrozeb.
  • Více než 75 % programů provozu zabezpečení dokáže navzdory omezeným personálním možnostem dosáhnout solidních výsledků díky vysoké míře automatizace. Automatizace více než zdvojnásobuje výkonnost méně zkušených pracovníků a pomáhá podniku překonat nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.

Webcast: Legacy aplikace ve firmě a jak je správně zabezpečit

Na modelovém příkladu legacy aplikace si ukážeme, jak lze tuto problematiku řešit prostřednictvím technologie Kemp LoadMaster
Registrovat na webcast se lze zde.

Zpravodajství o hrozbách umožňuje dvakrát rychlejší obnovu

  • Přínos cloudových bezpečnostních architektur se ukazuje jako zásadní. Subjekty, které disponují vyspělými implementacemi architektur založených na principu nulové důvěry (zero trust) nebo služeb bezpečného přístupu (SASE), o 35 % častěji uvádějí robustní zabezpečení než ty, které takové technologie teprve zavádí.
  • Subjekty, které využívají zpravodajství o hrozbách, postupují při nápravě škod způsobených bezpečnostními hrozbami dvakrát rychleji než ty, které zpravodajství o hrozbách nevyužívají.

Testování zachování kontinuity a schopnosti obnovy zvyšuje odolnost

  • Vzhledem k tomu, že se prostředí hrozeb neustále vyvíjí, je prvořadé pravidelně a různými způsoby testovat schopnosti zachování kontinuity provozu a obnovy po havárii, přičemž subjekty, které k této problematice přistupují aktivně, mají 2,5krát vyšší pravděpodobnost, že budou odolné proti nečekaným událostem.
  • Nejlépe v tomto ohledu fungují subjekty, kde kontinuita provozu a obnova po havárii spadá do kompetence některého člena nejvyššího vedení a zajišťují je týmy kybernetické bezpečnosti.