Hlavní navigace

Téměř polovina firemních bezpečnostních technologií je prý zastaralých

 Autor: Depositphotos
V souvislosti s přechodem na hybridní uspořádání práce musí podniky řešit komplikace a zvýšené nároky spojené se zabezpečením rozptýlené pracovní síly. Zároveň se ale potýkají s personálními a rozpočtovými limity. Cisco navíc tvrdí, že skoro 40 % bezpečnostních technologií používaných ve firmách je zastaralých.
Pavel Louda 11. 1. 2022

Sdílet

Cílem průzkumu Security Outcomes Study ve 27 zemí bylo zjistit, jaká opatření jsou nejefektivnější na ochranu podniků proti aktuálním a novým hrozbám. Podle studie mohou firmy i přes finanční a personální omezení vyhovět zvýšeným bezpečnostním nárokům díky investicím do cloudových, integrovaných bezpečnostních technologií s vysokou mírou automatizace.

Respondenti se v rámci výzkumu podělili o přístupy k aktualizaci a integraci své bezpečnostní architektury, detekci a reakci na hrozby a zachovávání odolnosti v případě nečekané události. Tady jsou některé závěry.

Firmy s cloudovou architekturou rychleji obnovují technologie

  • Investice do strategie aktivní obnovy technologií jsou důležitější než kdy jindy, protože v průměru 39 % bezpečnostních technologií užívaných v podnicích je považováno za zastaralé. U podniků využívajících cloudové architektury je více než dvakrát vyšší pravděpodobnost, že své technologie obnovují, oproti těm, které jsou vybavené zastaralejšími lokálními technologiemi.
  • U podniků s integrovanými technologiemi existuje sedmkrát vyšší pravděpodobnost, že dosáhnou vysoké úrovně automatizace procesů. Mohou se navíc pochlubit o více než 40 % lepšími schopnostmi detekce hrozeb.
  • Více než 75 % programů provozu zabezpečení dokáže navzdory omezeným personálním možnostem dosáhnout solidních výsledků díky vysoké míře automatizace. Automatizace více než zdvojnásobuje výkonnost méně zkušených pracovníků a pomáhá podniku překonat nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.

Webcast: Legacy aplikace ve firmě a jak je správně zabezpečit

Na modelovém příkladu legacy aplikace si ukážeme, jak lze tuto problematiku řešit prostřednictvím technologie Kemp LoadMaster
Registrovat na webcast se lze zde.

Zpravodajství o hrozbách umožňuje dvakrát rychlejší obnovu

  • Přínos cloudových bezpečnostních architektur se ukazuje jako zásadní. Subjekty, které disponují vyspělými implementacemi architektur založených na principu nulové důvěry (zero trust) nebo služeb bezpečného přístupu (SASE), o 35 % častěji uvádějí robustní zabezpečení než ty, které takové technologie teprve zavádí.
  • Subjekty, které využívají zpravodajství o hrozbách, postupují při nápravě škod způsobených bezpečnostními hrozbami dvakrát rychleji než ty, které zpravodajství o hrozbách nevyužívají.

Testování zachování kontinuity a schopnosti obnovy zvyšuje odolnost

  • Vzhledem k tomu, že se prostředí hrozeb neustále vyvíjí, je prvořadé pravidelně a různými způsoby testovat schopnosti zachování kontinuity provozu a obnovy po havárii, přičemž subjekty, které k této problematice přistupují aktivně, mají 2,5krát vyšší pravděpodobnost, že budou odolné proti nečekaným událostem.
  • Nejlépe v tomto ohledu fungují subjekty, kde kontinuita provozu a obnova po havárii spadá do kompetence některého člena nejvyššího vedení a zajišťují je týmy kybernetické bezpečnosti.