Hlavní navigace

Test datových služeb mobilních telefonů

1. 5. 1998

Sdílet

Spousta lidí to dělá i když už dávno nemusí. Totiž obtěžují vás voláním na mobilní telefon jen proto, aby z vá...
Spousta lidí to dělá i když už dávno nemusí. Totiž obtěžují vás voláním na
mobilní telefon jen proto, aby z vás pak dlouhé minuty páčili informace, které
jim v dané chvíli dát nechcete a nebo ani nemůžete. Možná, že někdy něco
takového dokonce děláte i vy. A přitom by stačilo tak málo.
A nebo jinak. Sedíte v autobuse, který má přesně tak velké zpoždění, že vám
spoj sice ne zcela jistě, ale s velkou pravděpodobností z nejbližší zastávky
ujede. Možná, že by bylo vhodnější jet ještě o pět zastávek dál, kde by mohl
navazovat spoj jiný. Možná. Má tady snad někdo jízdní řád?
A jestli jste si snad právě vzpomněli, že jste měli před odchodem z kanceláře
odeslat důležitý e-mail, tak mluvíme ještě pořád o tom samém. Je to jako v
reklamě: přichází kouzelný dědeček a má v ruce mobilní telefon. Když ho však
chcete přiložit k ústům, začíná se svíjet smíchy. V příštích minutách nebudeme
do telefonu mluvit následující řádky jsou totiž věnovány datovým službám
GSM.Datové služby operátorů GSM
Pojďme si hned na začátku rozdělit datové služby na ty, které lze využít již
spolu s běžným mobilním telefonem a na ty, ke kterým je třeba buď speciální-ho
přístroje s vlastnostmi palmtopu, nebo osobního počítače s příslušným
vybavením. Do první skupiny patří především přenos krátkých textových zpráv
(SMS), do druhé potom datové a faxové přenosy včetně plnohodnotného připojení
na Internet.
SMS tam...
Služba SMS umožňuje zasílat kterémukoli majiteli mobilního telefonu krátké
textové zprávy. Ty mohou být dlouhé maximálně 160 znaků a nesmějí obsahovat
háčky a čárky. Jejich výhodou je především skutečnost, že neobtěžují okolí
adresáta podle nastavení přístroje mohou jen decentně upozornit na svůj příchod
a je pak už na majiteli telefonu, kdy si je, nikým nerušen a nikoho nerušíc,
přečte.
Zmíněné zprávy je v současnosti možno odeslat několika způsoby. První možností
je zaslání z jiného mobilního telefonu (v případě EuroTelu je ovšem třeba mít
objednány a zaplaceny tzv. "Textové služby" a u předplacených služeb, tedy
Twist a Go, funguje pouze příjem zpráv). Je to sice poněkud krkolomné, protože
máte zpravidla k dispozici pouze 10 kláves pro všechna písmena, takže se jejich
funkce mění, ale v případě nutnosti...
Další variantu představuje odeslání SMS z Internetu a to přímo ze stránek
jednotlivých operáto-rů, tedy www.eurotel.cz/czi/sms. htm resp.
sms.paegas.cz/wwwsms. Kromě webových stránek lze k tomuto účelu využít i
elektronickou poštu, např. v případě RadioMobilu jsou telefony dostupné po
aktivaci mobilního účtu (za 50 Kč, u Twistu zdarma) jako adresa
+420603xxxxxx@sms.paegas.cz, kde xxxxxx je telefonní číslo adresáta. Je ovšem
možno si aktivovat i adresu ve tvaru: jmeno.prijmeni@sms.paegas. cz.
...a zpět (nejen na e-mail)
Jak už bylo uvedeno, je také možné posílat zprávy přímo z mobilního telefonu. I
zde ovšem existuje kromě možnosti zaslat zprávu na jiný podobný přístroj i
varianta zaslání do Internetu, na pager a v případě EuroTelu i na fax. Např. v
posledním uvedeném případě je postup následující: vytvoříte textovou zprávu
FAX_xxx xxx_(prijemce)_text a odešlete ji na číslo 999 111. Výsledkem této akce
bude přijetí textu "text" na faxu s číslem xxxxxx. Položka "prijemce" je
nepovinná, ale pokud ji zadáte, bude v šabloně faxu v poli "Pro" uvedeno, komu
je zpráva určena.
Vzhledem k růstu využívání elektronické pošty je zřejmě vhodné ještě krátce
uvést postup, jak zaslat dopis na příslušnou adresu. V případě RadioMobilu je
třeba na telefonní číslo 4616 zaslat zprávu #adresa text, přičemž se místo
znaku "@" v e-mailové adrese použije "*", je-li součástí adresy znak "_", je
třeba jej nahradit "#". Před prvním použitím všech komplikovanějších služeb
využívajích SMS je třeba na mobilním telefonu v síti Paegas nastavit číslo tzv.
střediska zpráv, které je +420 603 052 000.
Ani u EuroTelu není postup složitější; podobně jako při odesílání textu na fax
stačí na telefonní číslo 999 111 odeslat zprávu EML_adresa_text, kde se znaky
"@" a "_" v adrese nahrazují stejně jako u Radiomobilu.
Informační služby
Oba naši operátoři mobilních sítí nabízejí v současnosti také řadu informačních
služeb dostupných prostřednictvím mobilního telefonu a SMS (pod názvem GSM
InfoText u Eurotelu, resp. Paegas Info u Paegasu). Každou z dostupných
informací si lze vyžádat zasláním speciální krátké textové zprávy na stanovené
číslo, přičemž poplatek za odeslání této zprávy se neliší od běžných zpráv. Za
obdržení odpovědi však již uživatel většinou platí a to podle toho, o jakou
informaci se jedná, zpravidla mezi 1 a 3 korunami.
V této chvíli jsou v nabídce EuroTelu i Radiomobilu tyto nejdůležitější
informace:
lzpravodajství,
lpředpověď počasí,
lměnové kurzy,
lkurzy akcií na BCP i RMS,
lslovníky.
Dostupných informací je ještě podstatně více, Radiomobil např. poskytuje též
přístup do Obchodního rejstříku a k jízdnímu řádu vlaků a autobusů, EuroTel
zase nabízí dopravní informace včetně sjízdnosti silnic a stavu na hraničních
přechodech. Oba operátoři nabízejí také informaci o biorytmech, některé zábavné
hry apod.
Přístup k nim ovšem vyžaduje buď dobrou paměť, nebo používání příručky.
Zajímají-li vás např. informace o firmě Blabla, musíte v síti Paegas odeslat na
již zmíněné telefonní číslo 4616 zprávu EDIT#BLABLA. Podobně předpověď počasí
získáte u EuroTelu zasláním zprávy POC CR na také již známé číslo 999 111.
Problémů se zapamatováním jednotlivých kódů jsou si vědomi jak výrobci
telefonů, tak operátoři sítí GSM. A výsledkem jejich snahy o přiblížení
podobných služeb uživatelům je vznik tzv. SIM Toolkitu, který umožňuje změnit
menu mobilního telefonu podle nabídky operátora. Na mobilním telefonu
podporujícím SIM Toolkit jsou tedy uvedené služby dostupné prostřednictvím
snadno nalistovatelné volby. Podporu tohoto standardu u nás zatím ohlásil
RadioMobil.
Stejná firma nabízí také pod názvem Paegas Info Profil možnost pravidelného
zasílání určitého typu zpráv a zřízení speciální mobilní e-mailové adresy. Za
zmínku jistě stojí také možnost přístupu na Web od stejného operátora, omezení
této činnosti jsou však nepochybně zřejmá lze pracovat pouze s textem a má-li
být tato činnost alespoň trochu efektivní, je nutno se připojovat pouze na
speciálně upravené webové stránky. Na druhou stranu to ovšem např. po propojení
podnikového WWW serveru s databází může být vhodný způsob vnitrofiremní
komunikace.
Data, faxy a Internet
K využití všech dosud zmíněných služeb nám stačil libovolný mobilní telefon
schopný přijímat a odesílat krátké textové zprávy. V okamžiku, kdy ovšem
zatoužíte po skutečné "kanceláři na cestách", tedy po plnohodnotném přenosu
dat, faxování nebo připojení na Internet budete muset investovat více. A to buď
do některého telefonu-palmtopu (např. Nokia Communicator 9110), nebo do
notebooku či palmtopu s PCMCIA slotem typu II a příslušné PCMCIA-karty s
propojovacím kabelem, příp. přímo do karty se zabudovanou kompletní jednotkou
pro práci v síti GSM. Objevují se ovšem již i přístroje schopné infračerveného
přenosu dat mezi počítačem a mobilním telefonem.
U svého operátora si poté
necháte za příslušný obnos (shodou okolností u obou stejný 1 050 Kč) aktivovat
datové nebo faxové služby (příp. za dvojnásobnou částku obojí) a můžete začít u
svého notebooku (palmtopu) pracovat stejně, jako kdybyste byli připojeni přes
modem k běžné telefonní síti. Jenom o něco pomaleji, rychlost přenosu dat je
totiž v současnosti omezena na maximálně 9 600 b/s. V blízké době (v průběhu
několika měsíců) se ovšem dá očekávat její zvýšení na dvojnásobek. Tarifikace
impulzů je stejná, jako v případě běžných hovorů, výjimkou je speciální tarif
data&SMS společnosti RadioMobil, jejíž datové přenosy jsou navíc zcela
digitální v protokolu V110.
A bylo-li řečeno, že tu můžete pracovat stejně jako ve své kanceláři, máte
pochopitelně i přístup do sítě Internet. Z vašeho hlediska se k vám RadioMobil
i EuroTel v tomto případě chovají skoro stejně, jako běžný poskytovatel
připojení k Internetu nabízejí
tedy přístupové telefonní číslo,
po jehož vytočení se připojíte
k této síti. U EuroTelu je to 0602 900 009, u RadioMobilu 4666. A oním "skoro
stejně" byla myšlena jedna příjemná stránka za tuto službu neplatíte nic navíc.
Potřebujete-li se připojit k Internetu ze zahraničí, můžete v případě
společnosti EuroTel využít doplňkovou službu s názvem EUnet Traveller,
RadioMobil řeší stejný problém prostým roamingovým hovorem (tedy na číslo +420
603 124666).
Závěrem
Vzhledem k předpokládanému rozvoji datových služeb GSM lze očekávat, že se v
blízké době vynoří řada dalších aplikací. Z těch, které jsou již na cestě,
jmenujme např. společný projekt RadioMobilu a Expandia Banky, který umožní
spravovat účet právě přes GSM. Takže nezbývá, než ponechat i konec tohoto
článku otevřený...
8 1274 / ram