Hlavní navigace

Test: Ekonomické systémy na českém trhu (2.)

28. 1. 2009

Sdílet

S tím, jak se blíží moment, kdy se mnohé z firem přehoupnou do nového účetního období, se naše pozornost tradičně zaměřuje na současnou nabídku několika předních dodavatelů ekonomických systémů na českém trhu. Programy Aconto Corporate, Money S3, Altus Vario a Pohoda Komplet už patří k stálicím českého trhu, podívejme se tedy, kam se posunuly za posledních dvanáct měsíců. V předchozím díle jsme se podívali na první dva a dnes je čas na ty zbylé.

Pohoda 2009 Komplet
Program Pohoda 2009 Komplet dodaný firmou Stormware jsme testovali ve verzi 9000 CZ vydané letos v říjnu. Nabídka Stormwaru začíná podobně jako u jiných výrobců u bezplatně dostupné verze Start, která dovoluje zpracovávat pouze daňovou evidenci s omezeným počtem položek, zatímco verze Komplet je z hlediska skladby modulů tou nejucelenější. Nabízí funkční bloky Adresář, Daňová evidence, Účetnictví, Finance, Homebanking, Daně, Fakturace, Objednávky, Poštovní sestavy, Cizí měny, Majetek, Kniha jízd, Mzdy a Sklady. Kromě toho podporuje tvorbu výkazů Intrastat (což je dnes samozřejmostí), napojení na internetové obchody či pokladní  software a hardware (včetně zpracování čárových kódů).

Agenda Adresář je, jak je běžné, provázána na účetnictví a kromě jiného poskytuje také základní možnosti správy dokumentů příslušejících danému subjektu a podporuje také komunikační funkce (SMS, e-mailu atd.). K jednotlivým partnerům si můžete nastavit střediska, činnosti a zakázky a předvyplněné údaje se automaticky přenášejí do dokladů spolu s adresou. Na agendu Adresář jsou nyní navázány také agendy Zakázky, Převod a Výroba, jež nově obsahují pole Adresa, a pomocí záložky Doklady v Adresáři získáte okamžitě přehled o dokladech vztahujících se k dané adrese.

Při fakturaci ocení mnozí z uživatelů novou možnost vystavovat daňové doklady ve dvou sazbách DPH, pokud přijatá faktura z EU obsahuje zboží ve více sazbách. Pohoda také nově dovoluje přenos položek dokladu do dokladu, kdy si můžete vybírat přenášené položky při částečném vyřizování objednávek či nabídek. Program přitom hlídá a ukazuje, které položky již byly a nebyly přeneseny, a dovoluje podle toho vyhledávat záznamy. Několik novinek usnadňuje zpracování zálohových faktur (možnost vystavení dokladu k zálohové faktuře a další navazující funkce pro přehled o úhradách atd.).

Pohoda obsahuje také novou agendu pro nastavení nejčastějších forem úhrad. V menu Nastavení/Seznamy/Formy úhrad můžete nadefinovat, jak se budou účtovat (příjmový pokladní doklad, ostatní pohledávka), a v případě Cizí měny vybrat měnu a přednastavit kurz. Poté stačí nastavit, ve kterých agendách se bude příslušná forma úhrady používat (používáte-li nadstavbu Kasa Online, lze tyto úhrady použít i zde). U Homebankingu můžete nově využít funkci pro automatické párování dokladů s bankovními výpisy (pokud je na místě variabilního symbolu použito číslo zákazníka nebo smlouvy).

V oblasti účetnictví je praktickou novinkou napojení na informační systém ARES – po zadání IČ v novém záznamu se tak nyní automaticky doplní celá adresa firmy. Stejně tak můžete podle IČ snadno kontrolovat údaje stávajících položek (příslušnost IČ dané firmě nebo správnost fakturačních údajů pro dané IČ). Kromě toho je možné z aplikace ověřit platnost DIČ přidělovaného pro platby DPH v zemích EU, a to prostřednictvím propojení se systémem VIES.

Rozhraní programu se drží dosavadní koncepce, je navrženo přehledně a dovoluje velmi pohodlnou práci. Opět potěší ty, kdo preferují pohodlí Windows aplikací, ale uspokojí i uživatele, kteří si s ohledem na vyšší produktivitu chtějí definovat vlastní horké klávesy atd. Třídění záznamů výrazně usnadňují tzv. dynamické záložky a pohyb mezi otevřenými agendami zpřehledňuje panel s jejich ikonami. Za zmínku stojí také podpora komunikace s programem na bázi XML, exportu do Excelu či HTML a schopnost odesílání PDF dokumentů e-mailem.

Mezi volitelné komponenty patří modul SKA, tedy Sklady A pro účtování pohybů zásob metodou A – je škoda, že standardní součástí balíku Komplet je pouze varianta B. Stormware nabízí také doplňkový software pro pobočkové zpracování dat, rozšíření funkcionality zpracování mezd či maloobchodní prodej (Kasa Online nebo Kasa, která může být využita i samostatně). Náročnější zákazníci (včetně těch, kteří už z tradiční krabicové Pohody vyrostli) mohou zvolit verzi Pohoda SQL, která je postavena na technologii klient/server – nabízí tak nejen robustnější architekturu, ale také rozšířenou funkcionalitu včetně mezd pro velké firmy, účtování skladů metodou A či editoru tiskových výstupů. Kromě toho dovoluje také parametrizaci a uživatelské úpravy funkcí a nabízí podrobnější nastavení přístupových práv a větší rozsah možností v oblasti skladového hospodářství.

Systém Pohoda se vyznačuje dobře navrženou funkcionalitou a dostatečně širokou paletou možností, přičemž mezi klasickými ekonomickými aplikacemi patří k těm, které umožňují opravdu pohodlnou práci.

Altus Vario
Tam, kde končí možnosti krabicového softwaru a přicházejí na řadu požadavky na vyšší flexibilitu a podporu podnikových procesů, se nachází hranice mezi tradičními ekonomickými programy a skutečnými ERP systémy. Mezi ty patří také Altus Vario vhodný pro široké spektrum malých a středních firem, který si představíme v závěru tohoto testu. Systém se řadí do kategorie ERP/CRM a zajistí nejen zpracování ekonomických dat a úloh, ale poskytne také nástroje pro efektivnější řízení podniku či vztahů se zákazníky a marketingových aktivit.

Mezi základní moduly systému patří Adresář, Banka, Evidence majetku, Kurzovní lístek, Mzdy, Pokladna, Přijaté doklady, Sklad, Účetnictví, Vydané doklady, Výroba a Zakázky. Kromě toho jsou ale k dispozici i další, v některých případech ryze oborové moduly – jedná se CRM (dnes už nezbytné pro mnoho firem), E-shop, Korespondence, Prodejna – POS, CarSystem, Jízdy CP, Reality/správa a Servisní zakázky.

Tento systém dovoluje automatizovat rutinní procesy či operace ve firmách, flexibilně nastavit prakticky všechny vlastnosti, číselníky či sestavy včetně rozšíření datové struktury, stejně jako volit z několika různých postupů pro mnohé běžné operace – tak třeba fakturaci  lze provést bez vazby na sklad, fakturovat již vystavené výdejky nebo vystavit výdejku automaticky při vyskladnění produktů přímo z faktury atd. V rámci licence lze vést neomezený počet účetních jednotek a definovat neomezený počet adresářů, skladů, knih dokladů, ceníků a slev atd. Pro každou účetní jednotku lze definovat vlastní pohled na data a samozřejmostí jsou podrobná přístupová práva pro jednotlivé skupiny uživatelů, knihy, záznamy či pole.

Adresář nabízí možnosti segmentace, práce s úkoly, připojení fotografie i zobrazení všech souvisejících dokumentů. Karta dokumentů je dovoluje také vytvářet a využívat vytvořené šablony smluv atd. V rámci adresáře lze pracovat také s tzv. kampaněmi a obchodními příležitostmi, což je funkcionalita využitelná při řízení vztahů se zákazníky. Účtování lze provádět dávkově nebo přímo nad prvotním dokladem. Zajímavé je, že informace pro výkazy a reporty jsou brány už z prvotních dokladů, nikoliv až z účetnictví, takže máte vždy k dispozici aktuální informace, ať už bylo, nebo nebylo provedeno zaúčtování.

Pro testování jsme měli k dispozici zcela novou verzi Vario 12, v té době ještě ve fázi poslední betaverze, avšak již s plnou funkčností. Design Varia nyní odpovídá nejmodernější platformě Windows Vista a systém využívá možností nejnovějších technologií a provázanosti se sadou MS Office. Rozhraní systému je navrženo s ohledem na praktické potřeby, takže položky adresářů, knih a katalogů jsou uspořádány do tabulky prvotní jednoduchostí připomínající -Excel, nicméně orientace v ní je o to přehlednější. U všech položek se po kliknutí rozbaluje kontextové menu a karty evidencí jsou uspořádány velmi přehledně. Praktická je promyšlená koncentrace souvisejících funkcí pro danou agendu do jednoho místa použití a celkově příjemné ovládání myší i z klávesnice.

Samozřejmostí je možnost definice vstupních uživatelských obrazovek, přizpůsobení vzhledu a rozložení obrazovky, práce s kontingenčními tabulkami a grafy atd. Každý z modulů dovoluje návrh vlastních sestav s rozsáhlými možnostmi výpočtů a formátování analyzovaných dat. Pestré možnosti jsou k dispozici i pro filtrování a třídění záznamů. K důležitým vlastnostem Varia patří také to, že nabízí podle svého výrobce snadnou a rychlou rozšiřitelnost díky standardnímu programátorského prostředí, přičemž dovoluje vyvíjet a přidávat také rozsáhlejší doplňky (potřebné kupříkladu pro vertikální požadavky). Programátorské úpravy může provádět výrobce i zákazník (potažmo třetí strana).

Vzhledem k šíři možností a variabilitě systému a z toho plynoucí složitější konfiguraci je třeba počítat s tím, že implementaci bude provádět samotný prodejce, nicméně co se týká cenové politiky, je schopen uspokojit širokou škálu zákazníků s různými požadavky a finančními možnostmi od těch opravdu malých a „chudých“ až po náročnější střední firmy. Omezení se týkají pouze počtu zpracovávaných položek.

Byl pro vás článek přínosný?