Hlavní navigace

Tip: 7 jednoduchých úprav registru pro vyladění Windows 7 - 1. díl

8. 5. 2012

Sdílet

 Autor: © nfsphoto - Fotolia.com
Ovládněte operační systém Windows 7 pomocí jednoduchých, ale efektivních úprav registru!

Registr Windows patří mezi velmi mocné nástroje tohoto operačního systému, ovšem na druhou stranu je obestřen řadou tajemství. V předchozích verzích Windows byly úpravy registru považovány za velmi riskantní – pokud uživatel měnil obsah registru pomocí špatně napsaného nástroje nebo pokud změnil obsah špatného klíče, výsledkem byl naprosto nepoužitelný operační systém Windows. Windows 7 však jsou oproti svým předchůdcům, co se úprav v registru týče, daleko tolerantnější – alespoň v případě úprav prováděných v editoru registru integrovaném ve Windows 7 (nástroj regedit).

Registr Windows 7 není v podstatě ničím jiným než ohromnou databází nastavení a dat nejen pro konfiguraci operačního systému, ale i pro všechny aplikace a ovladače nainstalované v počítači. Pokud ladíte registr, upravujete či vytváříte položky v databázi za účelem úpravy funkčnosti operačního systému. Pokud se rozhodnete provádět změny v registru Windows, nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data, protože všechny nepovedené operace mohou počítač poškodit, popřípadě jej dostat do stavu, kdy nebude provozuschopný. Na druhou stranu – pokud se budete držet pouze úprav známých klíčů či údajů, nemáte se v podstatě čeho obávat.

Začínáme

Chcete-li provádět jakékoliv úpravy v registru Windows, třeba ty, jež vám navrhujeme v tomto článku, musíte nejprve spustit editor registru, který je standardní součástí Windows 7. Klepněte proto na tlačítko Start a do políčka pro vyhledávání zadejte příkaz regedit. Nakonec stiskněte klávesu Enter. Za okamžik se otevře okno editoru registru a představí se vám v podobě takřka nekonečného stromu s rozšiřitelnými položkami.

Pokud pro úpravu obsahu registru použijete nástroj integrovaný přímo ve Windows 7, pak po jeho spuštění uvidíte pět hlavních klíčů (hives)

V tomto stromu naleznete ve Windows 7 pět hlavních klíčů (které se rovněž označují pojmem hives). Šestý klíč, který obsahuje údaje týkající se výkonu, je při použití editoru registru skryt. Konkrétně se jedná o tyto hlavní klíče:

 

HKEY_CLASSES_ROOT (HKCR) obsahuje nastavení pro všechny aplikace, utility a programy nainstalované v operačním systému.

HKEY_CURRENT_USER (HKCU) obsahuje nastavení pro právě přihlášeného uživatele.

HKEY_USERS (HKU) obsahuje nastavení pro všechny uživatelské účty vytvořené v operačním systému.

HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM) obsahuje nastavení týkající se počítače, na němž jsou Windows nainstalována.

HKEY_CURRENT_CONFIG (HKCC) obsahuje nastavení shromážděná či definovaná za běhu operačního systému, obvykle při spouštění operačního systému.

 

V názvu každého hlavního klíče je v podstatě velmi jasně naznačeno, jaká nastavení se v něm nacházejí. Pokud vás zajímá určitý hardware ve vašem počítači, najdete pravděpodobně jeho konfiguraci v HKLM. Nastavení pro váš uživatelský účet se obvykle nacházejí v HKU nebo HKCU.

Ještě předtím, než začnete provádět jakékoliv změny v registru, nezapomeňte na zálohování souborů. Editor registru dokáže zálohovat určité klíče či celý registr skutečně velmi snadno. Chcete-li tedy zálohovat celý registr Windows, klepněte na položku Počítač, která se nachází v levé části okna editoru registru. Poté se přesuňte do nabídky Soubor, kde vyberte příkaz Exportovat. V dialogovém okně, které se objeví, pak zadejte název souboru se zálohou a stiskněte tlačítko Uložit. Pak dojde k uložení celého registru do jednoho velkého souboru. Tento soubor uložte na jiný pevný disk – tak, abyste jej v případě potíží měli po ruce. Pokud se objeví nějaký závažný problém s operačním systémem, můžete jej případně obnovit právě importem starých nastavení registru.

soutez_casestudy

Je ale velmi pravděpodobné, že zálohu celého registru nikdy potřebovat nebudete. V rámci tohoto článku budete pracovat pouze s několika málo klíči, takže úplně bude stačit, pokud si vytvoříte zálohy jen těch klíčů, jejichž obsah budete měnit.

Zálohování jednotlivých klíčů se provádí úplně stejně jako zálohování celého registru. Rozdíl je pouze v tom, že namísto položky Počítač označíte v levé části okna editoru registru ten klíč, který chcete exportovat, a poté jej umístěte na nějaké bezpečné místo. Obnova registru, popřípadě klíče registru, je velmi snadná. Stačí totiž na soubor pouze poklepat – poté dojde k automatické aktualizaci registru obsahem zálohovaného klíče.

Byl pro vás článek přínosný?