Hlavní navigace

TOP IT osobnost: Marek Růžička

21. 7. 2022

Sdílet

 Autor: Archív Marka Růžičky
Představujeme lídry tuzemského IT. V roce 2021 jsme mezi něj zařadili i výkonného ředitele společnosti Bankovní identita.

Využíváte-li k přihlašování se ke službám soukromých firem bankovní identitu – (BankID), je to právě práce týmu kolem Marka Růžičky ze společnosti Bankovní identita. Zejména poslední dobou se povědomí o bankovní identitě jako široce dostupném prostředku elektronické identifikace pro vyřízení životních situací jak v oblasti státní a veřejné správy, tak u poskytovatelů firemních služeb zvýšilo. 

K jejímu rozšiřování se snaží přispět i Marek Růžička, který řídí společnost z pozice výkonného ředitele a člena představenstva.

TOP IT OSOBNOSTI

Magazín Computerworld dlouhodobě přináší seznam úspěšných mužů a žen v českém IT ve speciálním pravidelném zimním projektu TOP IT osobnosti. Letos představujeme jednotlivé osobnosti i na webu. Nominovat osobnosti můžete i vy prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

„Mám primární zodpovědnost za strategický rozvoj společnosti, obchodní výsledky a vztahy s -klíčovými zákazníky a partnery,“ popisuje. Jeho cílem je, aby se bankovní identita a BankID stala univerzální infrastrukturní službou přirozeně používanou firmami a širokou veřejností.

K tomu chce využívat svou nejsilnější manažerskou zdatnost, a sice schopnost dostat všechny zainteresované k jednacímu stolu, zklidnit situaci, nalézt společný zájem, držet dohody a uskutečnit domluvená řešení. „Mám také schopnost nalézt a přijmout kompromis a nebrat za každou cenu všechno.“ Přitom ale má přirozenou touhu se neustále učit a zlepšovat, nést zodpovědnost, získávat sebevědomí a radovat se z úspěchu.

Pandemie covidu-19 nám podle Marka Růžičky připomněla, jak snadné je (ať už z jakékoli strany) manipulovat a ovládat, jak se opakovaná lež stává pravdou, jak snadno upřednostníme ztrátu principů, zásad a svobody už jen za příslib zdánlivých jistot všedního dne, jak lehce ospravedlníme své chování a jednání, které pro nás ještě včera bylo nepřípustné. „Nepatřím k těm, kteří by na této pandemii hledali za každou cenu něco dobrého. Vnímám ji jako promarnění neskutečného množství času a energie, které jme mohli věnovat něčemu mnohem užitečnějšímu.“

Nominace - osobnosti IT

Místo kouče si Marek Růžička udržuje dlouhodobé a otevřené kontakty postavené na respektu a důvěře s širším okruhem lidí, kterých si váží pro jejich výsledky a životní postoje, od nichž se stále učí a kterým (snad) může také něco předat.

Pro stanovení si priorit používá jednoduchý kvadrant důležité/nedůležité, urgentní/neurgentní. Snaží se věnovat důležitým věcem s dostatečným předstihem, aby se nestávaly v nezvladatelném množství urgentními.

Do týmu si vybírá dospělé lidi, kteří vědí, proč chodí do práce. Upřednostňuje přístup „hire for character and train for skills“. „Věřím, že pocit být u toho, vymýšlet věci a mít za ně zodpovědnost je velmi silným motivátorem.“


Rozhovor s Markem Růžičkou

Spojíme vás s miliony zákazníků

Do relativně stojatých vod českého e-governmentu jste vtrhli jako divoká voda. Na jaké další novinky nejen v této oblasti se můžeme těšit?

Kromě sady identifikačních služeb aktuálně spouštíme novinku – elektronický podpis  BankID SIGN. I zde vycházíme z principu okamžité možnosti využití, kdy si uživatel nemusí shánět žádné další SW/HW vybavení a může podepisovat PDF dokumenty zaručeným podpisem úplně stejným postupem, jakým se hlásí do svého internetového bankovnictví. Službu mohou využít uživatelé s bankovní identitou od České spořitelny, Komerční banky a ČSOB. Další banky se připojí záhy.

Brání vám ve větším rozvoji česká legislativa?

Současná česká legislativa rozvoji BankID nebrání. Jde o přirozený proces postupného zvykání si na novou službu a její rozšíření k více poskytovatelům. Dobrá zpráva je, že už více než 70 firem možnost využití BankID nabízí a další se rychle přidávají.

Očekáváte od nové vlády nové kroky, které zrychlí rozvoj tuzemského e-governmentu?

To, doufám, očekávají, jak firmy, tak běžní uživatelé služeb státní správy a privátních poskytovatelů. Nedávno jsem četl v rozhovoru s expertem na digitalizaci z Estonska, že Česká republika zaostává tak o deset let. To je smutné vysvědčení. Navíc když jsme dříve patřili v rámci Evropy k průkopníkům. Zaspali jsme a je co dohánět.

BankID usnadňuje primárně život jednotlivcům, jak může pomáhat ve firemním sektoru?

Určitě může. Je mnoho úkonů, které jako jednotlivec „v různých rolích“ dělám – ať už jako občan, nebo jako zaměstnanec, případně jako jednatel firmy. Pro identifikaci, kdo jsem, nebo projevení vůle, co chci, mohu svou osobní bankovní identitu dobře využít.

Jak složitá je integrace služeb BankID do firemních systémů?

Napojení na technické řešení a služby BankID je velmi snadné. V závislosti na velikosti a míře komplexity dané firmy se pohybujeme mezi jednotkami dnů až týdnů. Důležité ale je mít celý digitální proces dobře nadefinovaný a připravený. To může být mnohem více práce než vlastní integrace s BankID. Tady hrají nezastupitelnou roli naši partneři v rolích systémových integrátorů nebo výrobců vlastních řešení s využitím služeb BankID.

webcast

Dokážete nějak kvantifikovat přínosy zavedení BankID do firemních struktur?

Z přímo měřitelných parametrů lze obecně říci, že služby BankID šetří významným způsobem náklady a čas a zvyšují pravděpodobnost dokončení registrace uživatele nebo uzavření obchodu. Obchodní a marketingová krása služeb je v jejich dostupnosti 4,5 milionu lidem v rolích dosavadních nebo potenciálních zákazníků. Každá privátní firma nebo státní či veřejná instituce tak může prostřednictvím BankID navázat se svými klienty snadno a rychle jednoznačný vztah a efektivně uskutečnit platné obchodní transakce.

Byl pro vás článek přínosný?