Hlavní navigace

Trend Micro nabízí šifrování dat v cloudech

Sdílet

Společnost Trend Micro oznámila veřejnou betaverzi produktu SecureCloud.

Soukromé i veřejné cloudy s sebou kromě řady výhod přinášejí nové mezery v zabezpečení. Průzkum IDC mezi vedoucími pracovníky v IT ukázal, že právě zabezpečení je pokládáno za největší problém spojovaný s cloud computingem je považováno zabezpečení. Platforma SecureCloud byla navržena právě pro omezení rizik a dodržení shody s předpisy.

Brzy patentovaný přístup SecureCloud podle Trend Micro integruje správu klíčů podle firemních zásad, šifrování v souladu s oborovými standardy a ověřování na virtuálních serverech. Tento odlehčený přístup má uživatelům cloudu umožnit zabezpečit citlivé informace bez nutnosti instalovat mnohem komplikovanější infrastrukturu bezpečnostních souborů. Dokáže zajistit služby v soukromém cloudu, kde se nachází podnikové datové centrum, ve veřejném cloudu spravovaném poskytovateli služeb mimo podnik, nebo v hybridním cloudu, který kombinuje vlastnosti cloudu soukromého a veřejného.

SecureCloud vkládá péči o šifrovací klíče do rukou uživatelů, zatímco jiná šifrovací řešení péči o klíče obvykle sdílejí nebo zajišťují sama. Tento přístup nabízí „rozdělení povinností“, které umožňují zákazníkům cloudu využít schopností a přínosů služeb z cloudu a zároveň si zachovat kompetence nakládat s informacemi ve svém prostředí. SecureCloud také pomáhá uživatelům splnit požadavky bezpečnostních standardů stanovené v předpisech jako HITECH, PCI DSS či GLBA. Výhradní schopnost diktovat si, kdy a kde jsou šifrovací klíče nasazeny, umožní vlastníkům dat udržet si v konečném důsledku kontrolu nad svými informacemi.

Produkt SecureCloud je dodávaný jako SaaS. Dostupný je okamžitě a případní zájemci mohou požádat o účast na práci s betaverzí na adrese www.securecloud.com.  Betaverze produktu SecureCloud podporuje platformy Amazon EC2, Eucalyptus nebo VMware.  

„Díky spolupráci společností Trend Micro a VMware podporuje SecureCloud nejnovější rozhraní API VMware vCloud, a umožňuje tak zákazníkům pokračovat v nastoupené cestě ke cloud computingu. Kontroly identity a integrity zajišťované platformou SecureCloud představují řešení pro ty, kdo chtějí implementovat vlastní soukromé cloudy, a zároveň pomáhají zajistit dodržování předpisů a oddělené uchování dat,“ uvedl Parag Patel, viceprezident společnosti VMware pro globální strategické aliance.