Hlavní navigace

Víte, co nejvíce ovlivní budoucí podobu podnikové infrastruktury?

20. 8. 2016

Sdílet

 Autor: © adimas - Fotolia.com
S tím, jak zrychluje rozvoj cloud computingu, využívání big dat i budování obrovských datových center, organizace musejí stále ladit a rozvíjet i své datové sítě.

Tento stav vede ke vzniku nových technologií a standardů, jejichž cílem je zvýšit a optimalizovat síťovou kapacitu, bezpečnost i flexibilitu, a přitom náklady držet v přijatelné výši.

Přinášíme pět aktuálních trendů v síťových řešeních, které se ukazují jako nejdůležitější.

 

  1. Rychlý přechod na standard Wi-Fi 802.11ac

Tablety a chytré telefony jsou na pracovištích už ve své podstatě všudypřítomné. Počet mobilních zařízení dramaticky roste a stejně svižně stoupá i nasazení cloudových řešení, takže manažeři datových sítí musejí myslet na to, jak i v těchto podmínkách co nejefektivněji zajistit chod, zabezpečení a správu firemních IT zdrojů včetně přístupu k informacím.

Standard IEEE 802.11ac nabízí trojnásobnou propustnost a šestkrát efektivnější nakládání s energií, než činí jeho předchůdce 802.11n. Zároveň však zůstává zpětně kompatibilní jak se zmíněným standardem 802.11n, tak i se staršími normami 802.11b/g/a.

Podle firmy Infonetics vzrostly prodeje přístupových bodů s podporou technologie 802.11ac za poslední rok desetinásobně. A to znamená další tlak na IT pracovníky, aby přístupové body lépe řídili a chránili.

 

2. Rychlost 2,5 Gb/s a 5 Gb/s v rámci serverovny

S příchodem tzv. druhé vlny Wi-Fi produktů 802.11ac převýší objem dat přenášených přes přístupové body hodnotu gigabitů za sekundu. To si vyžádá rozšíření jak access pointů, tak síťových přepínačů o porty, které podporují vyšší rychlost, než kolik nabízí dnes běžný gigabitový Ethernet typu 1000Base-T.

Protože ale existují miliony metrů nainstalované klasické kabeláže kategorie Cat 5e nebo Cat 6, firmy se snaží zaplnit mezeru mezi gigabitovou a desetigigabitovou technologií, tak aby se současné nestíněné kroucené dvoulinky daly i nadále používat.

Zmíněná druhá vlna produktů 802.11ac přináší podporu anténní technologie MIMO pro více uživatelů a také další vylepšení, která umožní navýšit teoretickou maximální rychlost bezdrátového přenosu dat až na 6,93 Gb/s.

A to je příležitost pro nasazení rychlejšího Ethernetu – tedy pro přechod na technologie 2,5 G nebo 5 G namísto toho, že by se rychlost mezi jednotlivými generacemi Ethernetu navýšila desetkrát, jak tomu bylo doposud.

Zatímco u nově instalovaných sítí bude rozumným řešením kabeláž Cat 6a, která zvládne 10 G, většina současných sítí zůstane u gigabitového Ethernetu nebo se přejde na technologie 2,5 G/5 G, pokud bude nutné přepnout na vyšší rychlost.

I když existuje vícero návrhů, jak prostřednictvím existující kabeláže kategorie  Cat5e/Cat6 dosáhnout rychlosti 2,5 Gb/s, respektive 5 Gb/s, síťové odvětví by se mělo dohodnout na jednotném standardu, aby se zabránilo zmatkům a neinteroperabilitě mezi jednotlivými řešeními, což by mohlo mít neblahý vliv na úspěch tohoto nového trhu. 

Dobrou zprávou je, že standardizační orgán IEEE 802.3 se zaměřil na to, aby se v přístupových bodech zavedlo rozhraní Gigabit Ethernet BASE-T podporující více rychlostí, a to podle návrhu na technologie 2.5G a 5G.

Dosáhnout toho cíle by se mělo už v blízké budoucnosti – prostřednictvím již nainstalovaných kabelů Cat 5e (2,5 G na 100 metrů), respektive Cat 6 (5 G na 100 metrů). Vzhledem k omezené šířce pásma je ale zřejmé, že cesta k cíli povede přes vyšší modulační schémata.

Díky doplnění 2,5Gb a 5Gb Ethernetu do serveroven tak firemní přístupové body získají nákladově efektivní rozšíření pásma a IT profesionálové budou moci vybírat z více rychlostí.

 

  1. Rychlost 25, 50 a 100 Gb/s v rámci datového centra

Provozovatelé podnikových a cloudových sítí musejí své sítě vytvářet na základě pečlivě vypracovaného technologického plánu, který podporuje škálování při změněných požadavcích na síť.

Jako vždy tito provozovatelé budou muset při svých plánech vyvažovat nároky na výkon s minimálními kapitálovými a provozními výdaji. Jednou z cest, jak těchto cílů dosáhnout navzdory tomu, že jsou často vzájemně v konfliktu, je přejít na technologie umožňující vyšší rychlosti přenosu dat.

Experti předpokládají, že největší cloudoví provozovatelé přejdou na 100Gb Ethernet, zatímco pro ostatní významné provozovatele datových center se stane hlavní technologií nákladově efektivní Ethernet s přenosovou rychlostí 25 Gb/s a 50 Gb/s.

Sdružení 25 Gigabit Ethernet Consortium, což je relativně nová organizace, dalo k dispozici bez licenčních poplatků svoje specifikace pro 25Gb a 50Gb Ethernet všem dodavatelům technologií pro datová centra. Chce, aby tak mohly vzniknout odpovídající interoperabilní produkty a následně se i nasadily v praxi.

Tento standard by měl urychlit široké nasazení 25Gb a 50Gb ethernetových portů, jejichž rozšíření se bude časově krýt s nasazením 100Gb Ethernetu v cloudových prostředích.

Přijetí standardu 25G/50G možná může vypadat jako určitý krok zpátky, protože už přece existuje 40Gb a 100Gb Ethernet. Důležité ale v tomto případě je, že technologie 25G/50G nabízí cenově zajímavé řešení především pro servery umístěné v cloudových datacentrech.

Například náklady na kabeláž pro 25Gb Ethernet jsou zhruba stejné jako u kabeláže pro 10 G – ale s dvouapůlnásobným nárůstem výkonu. Podobně je to s kabeláží pro 50Gb Ethernet – ta stojí polovinu toho, co vyžaduje technologie 40 G, a bonusem navíc je pětadvacetiprocentní zvýšení propustnosti datové sítě.

 

  1. Datové sítě pro cloudová prostředí

Jak podniky mohou své náklady na mobilní sítě snížit a zároveň zlepšit efektivitu a flexibilitu své IT infrastruktury? Virtualizace sítí, datových úložišť a serverů od základů mění způsob, jakým firmy využívají IT.

Cloud computing v tomto procesu hraje zásadní roli, protože prostřednictvím internetu nabízí přístup ke komplexním aplikacím i masivním výpočetním zdrojům.

Cloud poskytuje dodatečnou kapacitu, která je třeba pro uspokojení rostoucích požadavků malých i velkých organizací prostřednictvím třetí strany – to firmám umožňuje navýšit své kapacity, aniž musejí investovat do vlastní nové IT infrastruktury.

Díky tomu, že data lze zpracovávat a ukládat v cloudu, správci sítí mohou alokovat potřebnou kapacitu právě do těch geografických lokalit, kde data skutečně vznikají, a také mohou spravovat zařízení, která tato data generují.

Dobře navržená ethernetová síť nabízí nízkou odezvu a dostatečně široké pásmo, což jsou základní předpoklady pro to, aby se mohly naplno využít všechny výhody cloud computingu.

 

  1. Open source networking

Datové sítě pro cloud by byly nepoužitelné bez odpovídajícího softwaru – každý switch potřebuje operační systém. A to takový, který bez ohledu na použitý hardware poskytne potřebnou abstrakční vrstvu na volně komerčně dostupných čipech přepínačů, stejně jako to dovedou Linux nebo Windows v případě serverů.

Odstranění bariér spojených s proprietárními řešeními a také to, že se vývojářům otevírá možnost spolupracovat, debatovat, hledat kompromis a vzájemně se inspirovat, představují klíčovou výhodu open source networkingu.

Gartner předpovídá, že open source technologie bude v roce 2015 součástí 85 % všech komerčních softwarových řešení a zároveň 95 % klasických IT organizací bude využívat alespoň nějaké prvky open source softwaru.

Zákazníci byli léta zvyklí kupovat proprietární kombinace serverů, datových úložišť, síťového hardwaru i softwaru. Nyní ale ti samí lidé požadují systémy, které lze složit více způsoby, kombinujícími open source software s běžně komerčně dostupným hardwarem a jejich už existujícími systémy.

Tento přístup „zkombinuj, co jde“ slibuje lepší výsledky, co se týče rychlosti, ceny i inovací.

Tradiční přístup v podobě proprietárních řešení od jednoho výrobce se mění a nastupují řešení složená z produktů od více dodavatelů. Jako na jakémkoli jiném trhu i tady to pro zákazníka znamená významné úspory a vylepšení výkonu.

Otázkou zůstává, jak všechny systémy od tolika dodavatelů nejlépe integrovat. Naštěstí trh s PC a servery ukazuje vzor, jak takovou integraci zvládnout pomocí open source licencovaného hardwaru, open source softwaru a relevantních standardů.

Cloud22

 

Tento příspěvek vyšel v Computerworldu 9/2015. Časopis (starší čísla i předplatné těch nadcházejících) si můžete objednat na adrese našeho vydavatelství.