Hlavní navigace

Trendy ve virtualizaci? Kontejnery, hyperkonvergence či disagregace

24. 12. 2016

Sdílet

 Autor: © vege - Fotolia.com
Experti odhadují, že tento rok bude v oblasti virtualizace ve znamení disagregace, kontejnerových funkcí pro sítě a konsolidace hráčů v oblasti SDN. Co si máte pod těmito pojmy představit a jak silně mohou ovlivnit vaše současné IT?

Firma Big Switch Networks se domnívá, že dva významní dodavatelé letos oznámí strategie pro disagregaci a white box networking. Disagregace zahrnuje odstraňování hardwarových a softwarových závislostí, aby mohly komoditní přepínače využívat síťové operační systémy od různých dodavatelů a aby operační systémy mohly pracovat na různém přepínacím hardwaru.

Dosud se z velkých dodavatelů pro disagregaci rozhodly například firmy HP, Dell nebo Juniper. Předpokládá se, že Cisco a Arista se v určitém smyslu také přidají, ale rozsah zatím není úplně jasný.

Big Switch si nechtěl specifikovat, kdo bude těmi dvěma subjekty, které vkročí na pole disagregace, ale je si jistý, že letos uvidíme v tomto směru na trhu velkou změnu.

„Jak víte, trh rychle akceleruje a zákazníci požadují výběr,“ tvrdí Doug Murray, výkonný ředitel společnosti Big Switch. „Pro mě to není otázka, ‚zda‘ tyto velké síťové společnosti přejdou na disagregaci, ale spíše ‚kdy‘.“ Přestože existuje několik zřejmých kandidátů, je podle něj nevyslovenou otázkou, kdy Cisco pocítí dostatečný tlak od zákazníků, aby se k tomuto trendu firma výrazně přidala.

Murray také věří, že počet šesti nezávislých dodavatelů SDN, mezi které patří i společnost Big Switch, se do konce roku sníží na tři, a to buď prostřednictvím akvizic, nebo ukončením činnosti. A Murray samozřejmě věří, že firma Big Switch bude tou, která bude pokračovat i nadále.

„Očekáváme, že Big Switch bude i nadále geograficky expandovat a udrží si svůj 300% meziroční nárůst, a přitom zůstane nezávislá,“ doufá Murray.

 

Hyperkonvergence přichází

Dalším těžko přehlédnutelným trendem bude v nejbližších měsících hyperkonvergence – metoda konvergence výpočetních, úložných, síťových a virtualizačních prostředků do jedné virtuální IT entity.

Podle představitelů firmy Juniper Networks se výpočetní a úložné schopnosti sjednotí do jedné výpočetní funkce pracující s daty, což umožní, aby se hyperkonvergence stala standardním způsobem používání výpočetní techniky.

„Naši zákazníci mají o tento přístup zájem, protože jim to umožňuje vybudovat datová centra IT nebo hybridní cloud se snadnou správou a použitelností, a přitom snížit celkové náklady,“ tvrdí Jennifer Blatniková, viceprezidentka cloudového marketingu v Juniperu. „Nejdůležitější je, že to podnikům umožňuje inkrementální škálování přidáváním dalších modulů – na rozdíl od škálování pomocí větších hostitelů.“

Juniper je také přesvědčený, že se v tomto roce dostanou do popředí a centra pozornosti kontejnerové aplikace a sítě. Vychází tak například z nedávných oznámení dodavatelů kontejnerových řešení, jako je např. Docker. Kontejnery budou mít možnost vzájemné komunikace, když se nacházejí v clusteru, datovém centru a vzdáleném cloudu.

Další pomocí je nárůst přijetí a rozvojového potenciálu Kubernetes – prostředí pro vývoj kontejnerů, které vytvořil a podporuje Google.

Podnikové IT mohou těžit z kontejnerů jako odlehčeného a efektivnějšího způsobu provozování aplikací a služeb (nebo mikroslužeb) namísto virtuálních strojů, uvádí Juniper. Každý virtuální počítač prý obsahuje svou instalaci bitové kopie operačního systému, zatímco více kontejnerů může sdílet jen jeden operační systém.

To je výhodné pro oddělení IT, která implementují architektury mikroslužeb, v rámci nichž se podnikové aplikace nebo služby vyvíjejí jako nezávisle nasaditelné moduly založené na podnikových funkcích, které lze přesouvat, měnit nebo odstranit bez ovlivnění celé aplikace.

„Vzhledem ke způsobu jejich konstrukce jsou kontejnery podstatně vhodnější pro architekturu mikroslužeb, protože to podnikům umožňuje vyvíjet, nasazovat a spravovat jejich podnikové aplikace efektivněji – modulárním přístupem namísto konvenční architektury virtuálních počítačů, která je zatížena větší režií,“ vysvětluje Blatniková.

Lepší konektivita a zlepšená celková bezpečnost odstraní některé hlavní překážky, jež podnikům brání v nasazování kontejnerů, předpovídá společnost Juniper. Firma Juniper je jedním z několika dodavatelů, kteří chtějí rozšířit podporu sítí a orchestrace pro kontejnery pomocí disagregace, konkrétně pomocí svého softwaru Junos OS, uvádí Blatniková.

 

Kontejnery vs. virtuální počítače

Z některých úhlů pohledu řeší kontejnery a virtuální stroje podobné problémy a jsou si velmi podobné. Budete ale vinit šroubovák, že není lepším kladivem? Asi ne – jsou to různé nástroje a mají své specifické určení.

Jako profesionál musíte pochopit silné a slabé stránky každého nástroje a vybrat pro práci ten vhodný. V případě kontejnerů a virtuálních strojů (VM, Virtual Machine) je tu ale ještě jeden rozměr, který je nutné rovněž zohlednit: vyzrálost technologie.

Virtualizace serverů na architektuře x86 je součástí hlavního proudu od roku 2001, kdy VMware představil svůj první serverový software – GSX a ESX. Tyto koncepty tu však jsou již od konce šedesátých let a nasazení do produkce probíhalo již od počátku sedmdesátých let. To už je dostatečně dlouhá doba pro dozrání technologie a vytvoření robustního ekosystému. Od roku 2005 uskutečnil VMware více než 20 akvizic a vyplnil jimi mezery ve svých technologiích.

V závislosti na způsobu posuzování lze konstatovat, že i kontejnerová technologie existovala dříve než VMware, ale v minulosti se nestala hlavním proudem. Kontejnerový ekosystém teprve začíná nabývat své podoby a první generace nástrojů se právě nyní stává všeobecně dostupnou. Akvizice se také začínají objevovat častěji s tím, jak dodavatelé soupeří o svou pozici.

Než se ponoříme do srovnávání virtuálních počítačů a kontejnerů, bylo by dobré si připomenout, že zdravá diskuse je vždy dobrá věc. Technologové by se měli zaměřit na vykonávání informovaných rozhodnutí, aby se neomezili jen na kopírování chování druhých.

Existují tři oblasti, na které by se měla podrobněji zaměřit pozornost: správa, sítě a rozrůstání. Podívejme se na ně v obráceném pořadí.

1. Rozrůstání kontejnerů je pravděpodobnější než u virtuálních počítačů.

Může to znít jako něco špatného. Kdo by chtěl nějakou záplavu čehokoliv? Rozrůstání totiž s sebou přináší i složitost. Rozrůstání je však špatné jen tehdy, pokud není plánované nebo se děje bez dohledu.

Separace systémů a rozklad jejich monolitických aplikací a služeb má mnoho výhod včetně škálovatelnosti a vyšší rychlosti nasazení. Nezapomeňte, že každá změna přináší riziko. Čím více je změna izolovaná, tím snáze ji lze vrátit zpět, a to způsobuje...

 

Tento příspěvek vyšel v Computerworldu 3/2016. Oproti této on-line verzi je výrazně obsáhlejší a přináší další poznatky a tipy, které lze využít při praktické implementaci u vás ve firmě.

Časopis (starší čísla i předplatné těch nadcházejících) si můžete objednat na adrese našeho vydavatelství.