Hlavní navigace

Třetí, čtvrté Gé

1. 12. 2005

Sdílet

Přesně 19. října 2005 se kniha s názvem "Český trh s mobilním internetem"rozrostla o další kapitolu, T-Mobile totiž spustil očekávanou službu Internet 4G, využívající pokročilé s...
Přesně 19. října 2005 se kniha s názvem "Český trh s mobilním internetem"
rozrostla o další kapitolu, T-Mobile totiž spustil očekávanou službu Internet
4G, využívající pokročilé standardy sítí třetí generace - i když v jeho názvu
se objevuje čtyřka.

V Česku odstartoval éru sítí třetí generace, označované jako 3G, mediálně
vděčný prodej státních licencí, který proběhl již v roce 2001. T-Mobile a
Eurotel se tehdy zavázali přispět do státní pokladny celkovou částkou 7,4
miliardy Kč. Oskarovi (Vodafone) se podobnou licenci podařilo získat letos,
ovšem již za podstatně výhodnějších podmínek, zaplatí totiž pouze 2 miliardy
Kč. Původní plány hovořily o tom, že první dva uvedení operátoři budou muset
spustit svá 3G řešení již na počátku letošního roku, ale kvůli pomalému rozvoji
technologií byl zákonný termín nakonec o dva roky prodloužen. Oskar musí svou
síť uvést do komerčního provozu nejpozději v lednu 2008, ale z dostupných
informací víme, že k tomu dojde s nejvyšší pravděpodobností mnohem dříve, již v
průběhu příštího roku. I když je UMTS u nás většinou vnímán jako synonymum pro
3G, musíme si uvědomit, že 3G není pouze UMTS, vždyť síť 3G zde již máme od
minulého roku Eurotel CDMA.

Technologie
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) vyžívá pro provoz frekvenční
spektrum 1 885-2 025 MHz nebo 2 110-2 200 MHz. Kanál má přesně definovanou
šířku 5 MHz. UMTS je rozdělen na dva typy podle způsobu duplexního provozu -
FDD a TDD. UMTS FDD (Frequency Division Duplex) používá pro uplink a downlink
odlišný kanál, má tedy pro uplink vyhrazen jeden a druhý pro downlik. UMTS TDD
(Time Division Duplex) oproti tomu používá jeden kanál, kde se uplink a dowlink
v čase střídají.
Většina Evropy (i Eurotel) používá právě UMTS FDD, přičemž pro tento standard
je k dispozici již nyní řada telefonů i terminálů. UMTS FDD však dosahuje
nižších přenosových rychlostí, svými dalšími vlastnosti je však ideální pro
nasazení v kombinovaných sítích (hlas, videohovory apod.). Jelikož T-Mobile
získal licenci i pro pásmo 872 MHz, rozhodl se služby pro své 3G nabídnout i v
tomto pásmu, které je vhodnější pro pokrytí větších ploch, a proto bude použito
pro šíření služby Internet 4G v mimopražských lokalitách. T-Mobile tak pro svou
síť zvolil řešení UMTS TDD, ovšem s tím, že půjde výhradně o datovou síť.
Maximální teoretické rychlosti zde činí až 2,2 Mb/s pro download a 1,1 Mb/s pro
upload. Rovněž teoretická latence, pohybující se v rozmezí od 50 do 70 ms,
vypadá na bezdrátové poměry více než nadějně.
Patrně vás již napadla otázka, proč T-Mobile označuje svou službu jako 4G, když
se ve skutečnosti jedná o technologii 3G? Kromě čistě marketingových důvodů
(heslo "Generation Ahead") se operátor snaží přesvědčit zákazníka, že jeho síť
je o krok napřed než konkurence. Částečně tomu tak i je, a to v případě
datových přenosů, což ovšem s sebou nese i některá negativa - UMTS TDD
nepodporuje klasické hlasové hovory ani videohovory, navíc přístroje pro UMTS
FDD nejsou kompatibilní se sítěmi UMTS TDD. T-Mobile tak musí na trh uvádět
vlastní přístroje - zatím je k dispozici PCMCIA karta a USB modem. Na trhu by
se posléze měly objevit terminály, které zvládnou EDGE, UMTS i Wi-Fi, set-top
boxy pro propojení s domácí elektronikou (TV, herní konzoly), nové BlackBerry a
MDA Compact.

Instalace
Po dobu testů jsme měli k dispozici instalační balíček s externí variantou
zařízení 4G pro USB nebo ethernet konektor. Uvnitř menší krabice se kromě
modemu nacházela také nezbytná kabeláž, baterie typu Li-Ion, síťový zdroj
napětí, stolní stojánek, kvalitně zpracovaný český návod a v neposlední řadě
též CD s potřebným softwarem. Průběh instalace je rozčleněn do deseti kroků,
jež by podle tvrzení operátora neměly dohromady zabrat více než 5 minut. Nutno
podotknout, že nelže, neboť zprovoznění zařízení bylo maximálně zjednodušeno
tak, aby ho bez větších problémů zvládli i méně zkušení uživatelé.
Počítač, na němž budete chtít službu 4G provozovat, by měl splňovat následující
minimální požadavky: procesor 300 MHz (alespoň na úrovni Pentia II), 64 MB RAM
(doporučeno 128 MB), 10 MB volného místa na HDD, USB konektor nebo Ethernetový
port, CD-ROM mechanika.
Menší nesnáze se objevily až při snaze o první připojení, kdy jsme museli
nejprve chvíli laborovat s pozicí modemu na pracovním stole, až se nám po
několika minutách podařilo najít ideální místo, v němž nám zařízení nepřekáželo
v práci a zároveň jsme měli k dispozici maximální signál. Stačilo však s
modemem lehce pohnout nebo jej natočit jiným směrem a přenosové rychlosti se
okamžitě snížily. Intenzita signálu je u externího provedení modemu indikována
pomocí zelených LED diod umístěných vedle tlačítka pro zapnutí a vypnutí.
Všeobecně platí, že nejlepší signál uvnitř budov získáte, umístíte-li modem
poblíž okna, v ideálním případě ve svislé poloze (např. v přiloženém stojánku).
Ve chvíli, kdy umístíme modem horizontálně, nemůže integrovaná anténa fungovat
optimálně.
Pokud se vám nepodaří na první pokud dosahovat skvělých rychlostí (tedy kolem
80 % deklarovaného maxima), nezoufejte, zkuste si chvíli pohrát s polohou
modemu a jistě se vám brzy povede nalézt optimální umístění.

Test rychlosti a stability
Po dokončení instalace zařízení následoval test rychlosti, na který jsme se z
pochopitelných důvodů těšili nejvíce. Pokusná měření jsme nejprve prováděli v
podmínkách panelového bytu na okraji Prahy, kde jsme se snažili co nejvíce
přiblížit podmínkám běžného domácího použití. Jako první proběhla série
webových speedmeterů (rozuměj aplikací, měřících rychlost linky), poté
následovaly testy odezvy (pingu) a na závěr jsme si nechali lahůdku v podobě
kontinuálních downloadů a uploadů větších souborů. Výsledky realizovaných
měření naleznete v přiložené tabulce. Nejvyšší hodnota downloadu, jíž se nám ve
speedmeterech podařilo dosáhnout, činila 1 045 kb/s (130 kB/s), což lze s
ohledem na nominální rychlost 1 024 kb/s (128 kB/s) považovat za výrazný
úspěch, přihlédneme-li navíc k faktu, že se jedná o bezdrátovou technologii. Od
uploadu jsme si slibovali hodně, ale naměřené hodnoty překonaly veškerá
očekávání, dostaly se totiž výrazně nad mez deklarovanou operátorem. Rychlost
přenosu dat z našeho počítače do internetu se totiž stabilně pohybovala kolem
350 kb/s (44 kB/s), maximum se vyšplhalo dokonce na 451 kb/s (56 kB/s). A to už
je údaj, za nějž by se nemusela stydět leckterá ADSL linka. Vyzkoušeli jsme i
použití v sítích typu peer-to-peer a musíme konstatovat, že jsme byli opět
spokojeni. Pro notorické stahovače dat ale službu raději nedoporučujeme, neboť
T-Mobile si ve svých Podmínkách pro použití, s nimiž souhlasíte při podpisu
smlouvy o poskytování služby, vyhradil prostor pro případné omezování služeb,
jež by mohly síť nadměrně přetěžovat. Podle zkušeností s ostatními mobilními i
pevnými ISP jsme si jistí, že k omezení nežádoucích portů určitě dříve či
později dojde.
Odezvy pingu na vybrané servery dopadly rovněž velmi dobře, totiž s průměrnou
hodnotou 62 ms, což je v případě porovnání s konkurenčním CDMA nebo GPRS/EDGE
velmi dobré. Službu jsme prověřili i při hraní on-line 3D akčních her, jež jsou
na ping mimořádně citlivé, a výsledek nás nečekaně mile překvapil. Nejsme si
však zatím zcela jisti, zda se u 4G podaří tyto výtečné vlastnosti zachovat i
poté, kdy začne být tato služba masově využívána.
Během testu se nám v první lokalitě ani jednou nestalo, že by se připojení
samovolně odpojilo, selhalo nebo nebylo navázáno. Problémy s ukončením
připojení se třikrát objevily při využívání služby UseNeXT, kdy u přerušovaného
downloadu série souborů byla ukončena downloadovací rutina a po chvilce došlo i
k ukončení spojení. Jde však o výjimku, kterou lze přičíst stejným dílem jak
OS, downloaderu i TM CC. U DC++. U Azurea (bittorrent) k podobným jevům nedošlo.
Opět nezbývá než zopakovat, že nevíme, jak se bude služba chovat, až k ní budou
připojeny tisíce či desetitisíce uživatelů. Doufáme ale, že se v tomto ohledu
T-Mobile poučí z chyb, jež jsme loni zaznamenali u Eurotelu při masovém
zavádění CDMA, kdy docházelo k častým výpadkům a také přetížení sítě bylo
prakticky na denním pořádku. Kolísání signálu UMTS TDD lze podle našich
zkušeností označit za sice postřehnutelné, ale s velkým přehledem stále v normě.

Dostupnost
V současnosti funguje T-Mobile Internet 4G pouze na území Prahy v síti
pracující s frekvencí
1 900 MHz. Operátor však ve svém plánu rozvoje uvádí, že v první polovině roku
2006 dojde k pokrytí více než 80 měst a obcí, což by mělo představovat kolem 50
% celkové populace ČR. Mimo Prahu však bude použita převážně jiná provozní
frekvence, a sice pásmo 872 MHz, jež se vyznačuje lepšími vlastnostmi při
šíření signálu na větším území. Je důležité si uvědomit, že dnes dostupná
zařízení jsou určena výhradně pro provoz v Praze (1 900 MHz) a nemá smysl je
kupovat pro budoucí provoz v jiných lokalitách. Tato skutečnost je uvedena i na
samotných zařízeních.
Pokud máte zájem si v klidu vyzkoušet, jak kvalitní signál se nachází právě ve
vaší lokalitě, stačí zajít do libovolné značkové prodejny T-Mobile v Praze a
požádat o zapůjčení modemu. Službu smíte následně testovat po dobu maximálně
tří dnů, jako podmínku si operátor stanovil nutnost složení vratné zálohy 4 000
Kč (5 000 Kč v případě PC karty). Druhou možností je zaslání SMS zprávy s
klíčovým slovem "Internet" na číslo 4616, obdržíte informace o pokrytí
internetem v dané lokalitě. Odpovědi na všechny případné dotazy hledejte na
stránce www.t-mobile.cz/4g, kde se mimo jiné nacházejí i důkladně zpracované
mapy pokrytí (ve stavu dnešním i plánovaném).

Ceny, porovnání s konkurencí
T-Mobile nabízí v souvislosti s UMTS TDD dva tarify lišící se cenou, rychlostí,
limitem dat a šíří poskytovaných služeb. Program Standard s paušálním poplatkem
832 Kč (včetně 19% DPH) se vyznačuje rychlostí 512/128 kb/s, jeho měsíční limit
FUP (Fair User Policy) činí 3 GB dat. Za vyšší tarif s názvem Premium sice
zaplatíte 1 189 Kč (včetně DPH) měsíčně, ale dostanete za to rychlost až 1
024/256 kb/s, datový limit FUP 10 GB a navíc budete v hierarchii sítě stát se
svými požadavky nad zákazníky s tarifem Standard. Uživatelé, kteří se rozhodnou
pro dražší tarif Premium, získají v ceně měsíčního paušálu i časově neomezené
připojení prostřednictvím libovolné z technologií GPRS, EDGE či Wi-Fi (přes
hotspoty T-Mobile). Do datového limitu 10 GB se však bez rozdílu sčítají
všechna data bez ohledu na použitou technologii. Jelikož jsme v Česku,
nepřekvapí nás, že po překročení limitu FUP se u obou tarifů rychlost linky
automaticky sníží na minimum, takže pokud budete chtít nadále surfovat, budete
muset přikoupit další 1 GB dat za dosti přehnaných 118 Kč (vč. DPH). Takže
nejde o neomezený internet (jak to svého času tvrdil Eurotel s CDMA a poté jej
tvrdě skřípnul), ale současné teritoriální omezení pouze na Prahu a předem
nahlášený datový limit jej z hlediska práv uživatelů sráží na úroveň ADSL. Ano,
FUP aplikuje většina providerů, nejen T-Mobile, ale u každého z nich tento fakt
pranýřujeme. Konečného uživatele totiž nezajímá, jakým způsobem je k internetu
připojen, ale hlavně to, že pokud platí za rychlou linku přes 1 000 Kč měsíčně,
očekává férový přístup ze strany poskytovatele internetu a službu, kterou může
naplno využívat po celou placenou dobu. Argument, že 10 GB musí stačit každému
uživateli, padá s faktem, že při plném využití služby vyprchá přidělený limit
za necelé 3 dny plného provozu.

Shrnutí
Celkově jsme byli s Internetem 4G od T-Mobile spokojeni, za celou dobu
testování jsme nenarazili na žádný technický problém. Instalace je snadná,
vyžaduje snad jen trochu trpělivosti při hledání ideální pozice pro modem, aby
mělo zařízení k dispozici dostatek signálu. Srovnáme-li poměr ceny a rychlosti,
vychází nám novinka od T-Mobile jako jasný vítěz mobilní ligy. Za negativum
ovšem považujeme omezení pouze na hlavní město a opět zavedení všemi uživateli
milované FUP.

Communication Centre
Balík softwaru dodaný T-Mobilem na miniaturním CD nosiči zahrnuje kromě
ovladačů 4G modemu také užitečnou utilitu Communication Centre. Ta se stará o
záležitosti související s administrativou internetového připojení, zobrazuje
objem stažených i odeslaných dat (dnes/za účtovací období), dobu připojení,
nápovědu apod. Zajímavou funkcí tohoto programu je graf rychlosti připojení v
závislosti na čase, kde šedá barva zaznamenává hodnoty uploadu, červená zase
vyjadřuje rychlost downoadu. Na přání uživatele lze tento graf umístit do
pravého dolního rohu obrazovky, přičemž je možné měnit jeho průhlednost, aby
nebyla rušena práce s počítačem. TIP: V případě, že chcete graf z obrazovky
odstranit úplně, stačí v Communication Centre nastavit jeho průhlednost na
maximální hodnotu.

Modemy
Operátor v současné době prodává dva typy modemů. Zatímco první z nich proveden
jako PC karta pro notebooky (nedotovaná cena 3 999 Kč), druhý modem v nabídce
operátora je k dispozici v externí podobě (za nedotovaných 2 999 Kč) pro
připojení do USB (nebo ethernetu - konektor RJ-45). Cena libovolného z modemů
se může snížit na symbolickou 1 Kč v případě, že se operátorovi upíšete k
užívání jeho 4G služeb alespoň na jeden rok. Při aktivaci do konce letošního
roku navíc uživatel dostane finanční bonus v podobě bezplatného prvního
měsíčního paušálu.