Hlavní navigace

Třetina všech virtuálních serverů jsou jen draze vydržované „zombie“

16. 5. 2017

Sdílet

 Autor: © Andrea Danti - Fotolia.com
Až třetina spuštěných virtuálních serverů je neaktivních. Jejich udržba přitom může vyjít dráž než udržování neaktivních fyzických serverů.

Nejnovější průzkum ukázal, že čtvrtina veškerých fyzických serverů a téměř třetina těch virtuálních je neaktivních, tedy během uplynulého půl roku byly mimo provoz.

V případě fyzických serverů je problém se „zombie jednotkami“ známý dlouhodobě, také dřívější studie udávaly jejich množství mezi 20 % a 30 %.

Aktuální data však poukazují i na virtuální servery, jejichž údržba navzdory nevyužívání může pro IT oddělení znamenat nemalé náklady. Nehledě na to, že mohou představovat rovněž bezpečnostní riziko, jelikož nejsou pravidelně aktualizovány.

Za průzkum je zodpovědná dvojice Jonathan Koomey a Jon Taylor ze Stanfordské Univerzity, respektive partnerské konzultantské společnosti Anthesis Group, kteří prověřili na šestnáct tisíc serverů ve zhruba desítce datových center.

Jejich dřívější průzkum vykázal dokonce 30 % komatózních fyzických serverů, současný pětiprocentní pokles je patrně dán rozšířením zkoumaného vzorku.

Náklady na provoz neaktivních systémů se přitom mohou lišit v závislosti na stáří či na tom, zda už byly z vlastnictví firem zcela odepsány.

„Naprosto jednoznačnou položkou je však energie, kterou jejich provoz spotřebovává,“ podotýká Taylor. Jeho samotného však prý doslova šokovalo především množství neaktivních virtuálních serverů, které spotřebovávají náklady za licenční poplatky za software, který na nich běží. „Ty náklady podle mě musí být vysoké.“

Taylor za udržováním neaktivních virtuálních serverů vidí motivaci, respektive jistou nerozvážnost firemních IT techniků, kteří často nemají povědomí anebo zkrátka nehledí na finance společnosti.

Cloud22

Leon Kappelman, odborník na informační systémy z University of North Texas, však dodává, že někteří uživatelé mohou nečinné servery udržovat jako zálohu, určenou například k nejrůznějším druhům sezónních činností.

„Nicméně je pravda, že v IT branži dochází – a vždy docházelo – k plýtvání,“ uzavírá Kappelman.