Hlavní navigace

Tři tipy pro zlepšení chodu vašeho oddělení IT

13. 2. 2013

Sdílet

 Autor: © olly - Fotolia.com
Firemní helpdesk má být primárně zaměřen na řešení technických problémů, aby firma jako taková mohla bezpečně fungovat. Ne vždy tomu tak ovšem je.

Na počátku nového roku je tak ideální čas pro to, aby odborníci IT zkontrolovali pravidla, podle kterých jejich podpora funguje, a prověřili, zda jsou nastavena tak, aby helpdesk firmě pomáhal a neubližoval jí. Níže uvádíme tři problémy, které mohou značně zlepšit fungování vaší firmy.

Používání automatizovaných nástrojů pro vzdálený přístup
S tím, jak čím dál větší množství zaměstnanců pracuje mimo kanceláře své společnosti, jsou pracovníci technické podpory závislí na nástrojích, které umožňují vzdálený přístup do jejich systémů. Spousta organizací však stále používá k opravě vzdálených systémů přes internet zastaralé aplikace jako RDP, VNC nebo DameWare, které mohou být velmi nebezpečné. Podle zprávy s názvem Data Breach Investigations od americké společnosti Verizon zmíněné nástroje pro vzdálený přístup v minulém roce zapříčiňovaly osmaosmdesát procent všech průniků útočníků do firemních systémů. To je o sedmnáct procent více, než v roce 2011 a téměř třikrát tolik, než v roce 2010. IT podpora ve vaší firmě by proto měla mít moderní bezpečné nástroje pro vzdálený přístup - a to i za cenu toho, že budou o něco dražší.

Sdílení univerzálních hesel
Aby společnosti ušetřily, mají často na systémech svých zaměstnanců jen omezený počet licencí k softwaru, takže více zaměstnanců používá k přístupu do systémů stejná hesla. V důsledku toho pak IT experti nemají žádný přehled nad tím, kdo kdy a jakým způsobem k systémům a co s nimi dělal. Tato hesla se navíc nemění řadu let i přes to, že staří zaměstnanci odcházejí a noví přicházejí, což samo o sobě představuje značné riziko. Každý zaměstnanec by proto měl mít své unikátní heslo, jež by pracovníci IT oddělení měli jednou za čas změnit.

Sdílení vědomostí
Mnoho oddělení IT nedělá dost pro to, aby mezi svými týmy sdíleli znalosti a vědomosti o řešených problémech, což v konečném důsledku znamená, že koncoví uživatelé často musejí čekat, až nějaký extrémně vytížený expert vyřeší jejich problém, namísto toho, aby se do řešení pustil méně zkušený odborník. Doporučujeme proto například nahrávat řešení komplexních problémů tak, aby si je profesionálové IT na juniorských pozicích mohli prohlédnout a poučit se z nich. Další možností je zřídit ve firmě něco jako interní wikipedii, do níž budou experti IT vkládat své poznatky. Přístup k takové databázi pak velmi usnadní řešení nových problémů.

Byl pro vás článek přínosný?