Hlavní navigace

Účetnictví oční kliniky zefektivnil IS KARAT

21. 4. 2016

Sdílet

Společnost GEMINI oční klinika a. s., přední česká oční klinika, začala využívat informační systém KARAT, který u ní implementovala přerovská firma KARAT Software a.s. Samotná implementace proběhla během loňského února a března s ostrým startem od 1. 4. 2015. V současné době společnost vyhodnocuje reálné výsledky nasazení systému.

Soukromou oční kliniku GEMINI založil v roce 2003 uznávaný oční chirurg a tehdejší primář očního oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D. Během své kariéry obdržel celou řadu českých i mezinárodních profesních ocenění a v roce 2014 i cenu EY Podnikatel roku Zlínského kraje. Klinika disponuje týmem špičkových profesionálů a sítí 7 klinik po celé České republice a jedním pracovištěm v rakouské Vídni. Primář Stodůlka je považován za velkého inovátora oční chirurgie, neboť jako první v ČR a mnohdy i ve světě provedl celou řadu unikátních očních operací – mezi jinými jako první v ČR operoval krátkozrakost bezbolestnou laserovou metodou LASIK, která je dnes nejrozšířenější refrakční operací v ČR, a to nejen díky své mimořádné cenové dostupnosti.

Společnost dříve využívala informační systém FIS 3000 od firmy Compex, který ale postupně přestával vyhovovat svou funkčností a nabízenou podporou, a proto bylo rozhodnuto o jeho nahrazení. IS KARAT byl vybrán jako nejvhodnější volba z celkově pěti srovnávaných řešení, s nimiž jednotliví dodavatelé vstupovali do výběrového řízení.

Hlavním účelem nasazení IS KARAT v GEMINI oční klinice bylo zavedení kvalitního a spolehlivého ekonomického softwaru, který by nahradil dosavadní ekonomický systém. K dalším cílům se řadilo mimo jiné zavedení automatizované výměny dat s vlastním zdravotnickým systémem GEMIS, díky níž by došlo ke snížení pracnosti a chybovosti spojené s účetní dokumentací.

V neposlední řadě měl IS přebírat výstupy ze mzdového systému a také nahradit dosavadní docházkový systém. Zejména správné napojení IS KARAT na GEMIS bylo důležité. GEMIS je centrálním informačním systémem oční kliniky, který pokrývá veškerou agendu od plánování provozu a lidských zdrojů přes objednávky pacientů až po uchování zdravotnické dokumentace. Pomocí automatizovaných mechanismů na úrovni přenosu mezi databázemi bylo vyřešeno propojení s IS KARAT za účelem přenosu některých ekonomických dokumentů, např. faktur. V budoucnu se očekává rozvoj nástrojů pro reporting a business inteligence.

Cloud22

„Spolupráci se společností KARAT Software hodnotíme jako úspěšnou,“ říká Ing. Josef Sýkora, finanční ředitel GEMINI oční kliniky a dodává: „Po ustálení nového systému jsme zaznamenali tyto přínosy:

  • IS KARAT nám poskytuje více informací než dosavadní ekonomický systém,
  • práce s tímto účetním systémem je rychlejší a efektivnější,
  • naše zkušenosti z oblasti implementace a zahájení ostrého provozu jsou velmi dobré, konzultanti jsou ochotní, vstřícní a ve své profesi fundovaní,
  • při implementaci IS KARAT do GEMINI oční kliniky proběhly zakázkové úpravy, které znamenaly přizpůsobení IS KARAT našim požadavkům, zejména ve spolupráci s GEMISem a také v oblasti docházky.

GEMINI patří do skupiny podniků a IS KARAT bude nasazen i na další podniky skupiny. Tady KARAT využijeme pro tvorbu konsolidovaných výsledků, pro zjednodušení komunikace mezi podniky skupiny zejména v oblasti evidence zásob. Domníváme se, že při výběru ekonomického systému z 5 nabídek jsme zvolili správně.“