Hlavní navigace

Uchraňte aplikace před selháním

9. 8. 2013

Sdílet

 Autor: © alphaspirit - Fotolia.com
V současné době si žádná firma závisející na on-line zákaznících a procesech nemůže dovolit zhroucení svých klíčových aplikací.

Pokud dojde k jednohodinovému výpadku u programu důležitého pro základní firemní procesy nebo obrat, jako je například webový server firmy, může to způsobit ztrátu stovek tisíc dolarů.

Oddělení IT potřebují mít k dispozici jednoduché způsoby, jak zajistit, aby problémy s aplikacemi nepřerostly v závažnější selhání. Je také nezbytné mít plán pro zvládnutí významnějších výpadků.

Jsou to však nejhorší možné scénáře, a přestože jsou důležité, měli by dodavatelé aplikací věnovat čas a prostředky především na vypracování plánu, který by zajistil očekávanou funkci systémů během rutinního firemního provozu.

Takový plán ale musí počítat i s očekávanými špičkami požadavků, jako je například uzavírání účetních knih finančního oddělení na konci každého čtvrtletí nebo uvádění nějakého nového výrobku na trh. Stejně tak je důležité  brát v úvahu neočekávané události, které mohou způsobit neobvyklou zátěž aplikací, databází a serverů.

Přinášíme tipy nejúčinnější prevence pro udržení kritických podnikových aplikací v nejlepší kondici.

1. Definujte firemní hodnotu potřebného výkonu softwaru a vytvořte s jeho provozovateli plán řízení výkonu aplikace
Sestavte tým složený z pracovníků IT a zainteresovaných osob z provozních částí firmy a dejte jim za úkol definovat obchodní priority či metriky a vytvořit klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), případně smlouvy o úrovni služeb (SLA) pro všechny aplikace, lokality a technologické vrstvy.

Znamená to také stanovení prahových hodnot a metrik pro intervenci, nastavení alarmů a nepřetržitý monitoring celé infrastruktury – počínaje sledováním samotného uživatele či transakce až po místo na disku.

Plánování zahrnuje i určení priorit archivace. Nevyužívané nebo jen zřídka používané aplikace a data by neměly spotřebovávat drahé zdroje infrastruktury. Plán by měl obsahovat mapování nejvýkonnějších komponent pro aplikace, které vyžadují nejrychlejší odezvu.

2. Vytvořte profil samotné aplikace
Znalost chování aplikace a jeho zdokumentování do profilu pomáhají určit prahové hodnoty aplikace a okamžik případné potřebné intervence. To, jak organizace definuje selhání aplikace ve svých základních systémech, se bude určitě lišit, takže je důležité přizpůsobit tyto profily potřebám zákazníků, požadavkům oboru či legislativy a dalším parametrům definovaným podnikovými divizemi.

Společnosti potřebují mít k dispozici monitorovací řešení udržující přehled o průměrné době odezvy konkrétní aplikace včetně dokumentace základního výkonu a výkonu aplikace během špiček a běžného provozu.

3. Otestujte výkon a vytvořte srovnávací hodnoty
Testování výkonu je při plánování výkonu aplikací velmi důležitým krokem, ale při snaze rychle zprovoznit novou aplikaci nebo službu se na něj někdy zapomíná. Pokud oddělení IT vynechá tuto zkoušku, která zajišťuje, že aplikace splňuje základní SLA před zpřístupněním pro uživatele, neexistuje způsob jak zjistit, jestli příslušná aplikace zvládne nárůst požadavků nebo změnu způsobu využívání.

Aplikace možná funguje dobře s 200 uživateli, ale co když jich s ní bude pracovat 500? Automatizační nástroje mohou rychle simulovat scénáře rozsáhlého využívání. Testování výkonu může také poskytnout srovnávací hodnoty metriky výkonu aplikace, což znamená normální časy průměrné odezvy.

4. Monitorujte výkon během reálného provozu
Výkon nikdy není konstantní. Vzory využívání a celkové prostředí aplikací se budou měnit bez předchozího upozornění. Aktivní end-to-end monitoring výkonu aplikací během reálného provozu znamená, že problémy ovlivňující zákazníky a způsobující porušení SLA mohou spustit alarmy, takže je personál IT může rychle vyřešit.

Schopnost určit přesné místo a důvod slabého výkonu (prvotní příčinu) v úplném aplikačním toku je životně důležitá, aby mohlo dojít k rychlé reakci. Konečným cílem je automaticky reagovat na problémy s výkonem pomocí přidávání kapacity nebo prováděním změn konfigurace.

5. Povzbuzujte spolupráci mezi týmy aplikací a infrastruktury
Manažeři aplikací a infrastruktury nemusí vždy dostatečně spolupracovat. Vývojáři se zaměřují na nové funkce a zlepšení uživatelské zkušenosti, zatímco provozní tým se stará o zajišťování serverů, optimalizaci úložišť a o síťovou architekturu.

Propojení těchto dvou skupin však může odvrátit mnoho aplikačních problémů. Vývojáři by měli provoznímu týmu oznamovat všechny připravované změny v aplikaci.