Hlavní navigace

Unicorn Systems dodavatelem evropské energetické burzy APX-ENDEX

9. 12. 2011

Sdílet

V dynamickém světě Energetických burz, neustále se měnícím v souvislosti s novými pan-evropskými iniciativami, požadavky Evropské unie a požadavky nových členů, je nutné zajistit nejmodernější ICT prostředí, které bude podporovat veškeré obchody. Z toho důvodu společnost APX-ENDEX rozhodla, že bude pokračovat v investicích do své ICT infrastruktury.

K realizaci projektu byl vybrán Unicorn Systems, který zajistí integraci existujících a nově vznikajících informačních systémů. Projekt byl zahájen úvodní studií a aktuálně již pokračuje implementací cílového řešení.

"Firmu Unicorn jsme vybrali na základě jejich bohatých zkušeností v oblasti energetiky. Těšíme se i do budoucna na úspěšnou spolupráci," řekl Pieter Schuurs, COO ze společnosti APX-ENDEX.

„Jsme rádi, že má Unicorn Systems možnost dodáním nového softwarového řešení včetně změny vnitřní architektury IT systémů zlepšit flexibilitu a dynamiku společnosti APX-ENDEX a podpořit tak její dlouhodobé strategické cíle," vyjádřil se předseda představenstva Unicorn Systems Jiří Mráz.

O APX-ENDEX
APX-ENDEX je jednou z nejzkušenějších evropských energetických burz provozujících promptní trhy a trhy s termínovanými obchody s elektřinou a zemním plynem v Nizozemsku, Velké Británii a Belgii. APX-ENDEX usnadňuje rozvoj liberalizovaných a integrovaných energetických trhů v severozápadní Evropě, kde vytváří efektivní, transparentní a bezpečné elektronické obchodní prostředí pro obchodování s elektřinou a zemním plynem. Společnost byla založena roku 1999 a od této doby poskytuje tržní data a celou řadu indexů využívaných obchodníky, dodavateli energie a odvětvími s vysokými energetickými nároky.

O Unicorn Systems
Unicorn Systems je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu ve prospěch našich zákazníků. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili celou řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Máme ty nejlepší reference z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, energetiky, průmyslu, obchodu i veřejného sektoru. Našimi zákazníky jsou přední a největší firmy. Disponujeme detailními znalostmi z celého spektra podnikatelských odvětví. Rozumíme principům jejich fungování, ale i specifickým potřebám našich zákazníků.

Naše rozsáhlé týmy systematicky vzdělávaných odborníků dokonale ovládají všechny v současnosti obvyklé produktové řady, komponenty, technologie, a proto nemáme v podstatě žádná technologická omezení. Přestože při naší práci uplatňujeme mnoho revolučních myšlenek, vlastní dodávky řešení podléhají osvědčeným kritériím – kvalita, kvantita, termín a cena.

Tato i další tiskové zprávy Unicorn Systems jsou k dispozici na webových stránkách www.unicornsystems.eu.