Hlavní navigace

Unicorn Systems proniká do Irska

Společnost Unicorn Systems získala další významnou zakázku v oblasti evropské energetiky.
Unicorn Systems 6. 12. 2010

Sdílet

Irskému provozovateli přenosové soustavy, společnosti EirGrid, dodá softwarovou platformu Damas pro obchodování s přenosovými kapacitami na podmořských vedeních mezi Irskem a Velkou Británií.

Předmětem dodávky je vývoj, provoz a servis obchodní platformy pro explicitní aukce, která zajistí transparentní přidělování kapacit pro přenos elektrické energie na dvou podmořských vedeních mezi Irskem a Velkou Británií, East-West Interconnector a Moyle Interconnector. Každý z těchto kabelů má přenosovou kapacitu 500 MW. Systém bude spuštěn samostatně pro každý kabel, první aukce pro Moyle je plánována v roce 2011, pro East-West v roce 2012.

Společnost EirGrid se tak připojí k rozrůstající se skupině provozovatelů přenosových soustav využívající informační systém Damas.

Nasazením systému Damas pro EirGrid se Unicorn Systems stane dominantním dodavatelem obchodních informačních systémů v celé oblasti FUI (France-UK-Ireland).

Dalšími společnostmi využívajícími osvědčenou platformu Damas jsou například český ČEPS, slovenský SEPS, italská Terna, srbský EMS, rumunská Transelectrica a prostřednictvím dceřiných společností i britský National Grid, francouzská RTE a holandský TenneT.

Systém Damas je komplexní informační systém sloužící k automatizaci obchodních a technických procesů v energetické soustavě vyvinutý společností Unicorn Systems.  Zajišťuje flexibilní komunikaci mezi provozovatelem přenosové soustavy a ostatními účastníky trhu – výrobci elektřiny, domácími i zahraničními obchodníky, velkoodběrateli elektřiny či poskytovateli podpůrných služeb - a v neposlední řadě umožňuje i efektivní komunikaci mezi interními uživateli.

 

O společnosti EirGrid
Dne 1. července 2006 převzala společnost EirGrid plc provoz irské elektrizační přenosové soustavy. Od tohoto data je společnost EirGrid jako provozovatel přenosové soustavy (PPS) zodpovědná za provoz národního systému pro přenos elektrické energie v Irsku, označovaného také jako přenosová soustava (national grid). Tato činnost zahrnuje plánování a rozvoj přenosové soustavy, plánování a řízení výroby, provoz trhu s elektřinou a zajištění bezpečnosti soustavy. Členové představenstva společnosti jsou jmenováni Ministrem Spojů, Energetiky a Přírodních zdrojů.

Společnost EirGrid je jako nezávislý subjekt výhradním držitelem licence pro provoz elektrizační přenosové soustavy a provoz trhu s elektřinou v Irsku. Je také vlastníkem společnosti SONI Ltd (System Operator Northern Ireland), která je licencovaným PPS a provozovatelem trhu s elektřinou v Severním Irsku. Společnost Single Electricity Market Operator (SEMO) je součástí skupiny EirGrid Group a provozuje spojený trh s elektřinou mezi Irskem a Severním Irskem. Společnost EirGrid také staví 500MW podmořské spojení mezi Irskem a Walesem. V rámci strategie GRID25 pracuje také na větších úpravách rozvodné sítě.

O Unicorn Systems
Unicorn Systems je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu ve prospěch našich zákazníků. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili celou řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Máme ty nejlepší reference z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, energetiky, průmyslu, obchodu i veřejného sektoru. Našimi zákazníky jsou přední a největší firmy. Disponujeme detailními znalostmi z celého spektra podnikatelských odvětví. Rozumíme principům jejich fungování, ale i specifickým potřebám našich zákazníků.

Naše rozsáhlé týmy systematicky vzdělávaných odborníků dokonale ovládají všechny v současnosti obvyklé produktové řady, komponenty, technologie, a proto nemáme v podstatě žádná technologická omezení. Přestože při naší práci uplatňujeme mnoho revolučních myšlenek, vlastní dodávky řešení podléhají osvědčeným kritériím – kvalita, kvantita, termín a cena.

Tato i další tiskové zprávy Unicorn Systems jsou k dispozici na webových stránkách www.unicornsystems.eu.