Hlavní navigace

Update BIOSu rozšíří možnosti vašeho počítače například přidá podporu nových procesorů

1. 11. 2005

Sdílet

Základní deska je stejně jako všechna elektronická zařízení ovládána souboreminstrukcí, které se souhrnně nazývají BIOS. Samotný pojem BIOS je zkratka anglických slov Basic Input Ou...
Základní deska je stejně jako všechna elektronická zařízení ovládána souborem
instrukcí, které se souhrnně nazývají BIOS. Samotný pojem BIOS je zkratka
anglických slov Basic Input Output System, do mateřského jazyka přeloženo jako
"základní vstupně výstupní systém". Již podle samotného názvu je jasné, že se
jedná o soubor instrukcí, jimiž je základní deska řízena. A právě na "kvalitě"
těchto instrukcí z velké části závisí celý chod počítačového systému, protože
základní deska je hlavním stavebním kamenem sestavy. Bude-li například
nekvalitně či dokonce špatně naprogramována spolupráce procesoru s operační
pamětí nebo čipovou sadou, komponenty osazené na desce nebudou pracovat
optimálně, což může mít za následek v lepším případě zpomalení práce, v horším
pak nestabilitu celého systému.

Co může přinést update BIOSu?
Update (jiným slovem aktualizace) BIOSu může uživateli přinést zejména opravu a
optimalizaci stávajících ovladačů komponent, které jsou integrovány na základní
desce. Jako příklad si můžeme vzít integrovaný řadič pevných disků, pro nějž je
pomocí nového BIOSu nahrán nový ovládací program, a pak se může díky
optimalizaci programátorů značně zrychlit přesun dat mezi pevným diskem a
samotným řadičem. Dalším dobrým příkladem je vylepšení funkcí zvukové karty
nebo jiných integrovaných komponent. Častým důvodem vydání nového BIOSu
výrobcem základní desky je také přidání nových funkcí do systému. Takovýchto
ukázek si můžeme z vlastní zkušenosti představit mnoho, za všechny lze jmenovat
přidání menu pro nadstandardní nastavení časování operačních pamětí, kde byla
původně pouze možnost vybrat si rychlost, s jakou mohou paměti pracovat u DDR
například 333 a 400 MHz. Přidání může proběhnout tak, že se v samotné nabídce
funkcí BIOS objeví nová kolonka, pod níž programátoři umístili podrobné
nastavení zmíněných pamětí, jako třeba časování CAS, RAS, CL, frekvence a jiné.
Mnoho výrobců také v prvních verzích BIOSu své zákazníky ochuzuje o možnost
dostatečného množství nastavení potřebných pro přetaktování, protože chtějí co
nejdříve uvést desku na trh a zaplnit tak poptávku po daném typu. Softwaroví
inženýři téměř všech výrobců základních desek v prvních fázích zpracují jen
nutné položky BIOSu a zbytek často dodělávají až po uvedení motherboardu na
trh. Velmi důležitým faktorem u každé nové verze je i podpora nově uvedených
procesorů. Výrobce uvádí desku na trh vždy s aktuálním BIOSem, který podporuje
všechny v té době dostupné procesory. Nezřídka se ovšem stane, že se během
životního cyklu desky objeví nové procesory, které deska nezná. Proto by měl
výrobce zařídit právě pomocí updatu BIOSu, aby daná deska bez problému
fungovala se všemi dostupnými procesory. Dobrým příkladem z doby nedávno minulé
je uvedení dvoujádrových procesorů AMD Athlon 64 X2, které jsou fyzicky
kompatibilní se stávajícími deskami, a tudíž funkčnost či nefunkčnost lze
vyřešit pouze updatem BIOSu. O tom jsme se také mohli přesvědčit v minulém
čísle při testu základních desek AMD.

Jak na update?
V první řadě je třeba vědět, jaký model základní desky přesně máte. To nejlépe
zjistíte podle prodejní faktury, popřípadě bude nápomocna i krabice, ve které
byla deska dodána. Pomocníkem by pak mohl být i již několikrát zmiňovaný
program CPU-Z www.cpuid.org/cpuz.php, který nabídne v kolonce Mainboard
podrobný popis základní desky. Ne vždy jsou ovšem tyto údaje přesné, proto je
vždy ještě ověřte. Úplně nejjednodušším řešením je otevřít skříň počítače a
zjistit údaje o výrobci a konkrétním modelu včetně revize přímo na desce.
Přesné označení často najdete buď u patice pro procesor, nebo mezi sloty PCI.
Po zjištění přesného modelu a výrobce základní desky je nutné navštívit
internetové stránky konkrétního výrobce, popřípadě poprosit prodejce desky o
poskytnutí nejnovějšího BIOSu. Nejznámější výrobce a jejich internetové stránky
naleznete v tabulce. Na webových stránkách si pak vyberte konkrétní model desky
a stáhněte si nejnovější verzi BIOSu. Zde bychom ještě chtěli upozornit na
možnost odlišných verzí BIOSů pro různé revize a/nebo koncové označení
motherboardu. Proto buďte při výběru důslední!
Samotný update lze provést v zásadě dvěma způsoby aktualizací z prostředí DOS
nebo Windows (alternativní operační systémy podporovány nejsou).
Pro update BIOSu z prostředí DOSu budeme potřebovat bootovací disketu, kterou
lze vytvořit pomocí nástrojů Windows. Vložte proto prázdnou disketu do FDD
mechaniky a otevřete Tento počítač. Klikněte na ikonu disketové mechaniky a
vyberte položku Formátovat. Nyní nezbývá nic jiného, než vybrat poslední
kolonku s názvem Vytvořit spouštěcí disketu MS-DOS a zaškrtnout ji. Spusťte
celý proces a během okamžiku budete mít bootovací disketu potřebnou k update.
Po formátování nahrajte na disketu soubor s vlastním BIOSem nejčastěji má
koncovku BIN a také program určený k uploadu BIOSu. Ten naleznete opět na
stránkách výrobce základní desky, narozdíl od samotného BIOSu v sekci Utility.
Jedná se o jeden spustitelný soubor EXE a pro každý model motherboardu je
potřeba stáhnout verzi určenou pouze pro tuto desku. Pokud máte oba soubory
nahrané na disketě, je dobré se ještě před samotným updatem přesvědčit, zda
jsou data správně nahrána to zjistíme nejlépe pomocí programu Scandisk, který
najdeme ve vlastnostech disketové mechaniky pod kolonkou Nástroje s přesným
označením Kontrola chyb (platí pro operační systém Windows XP). Pokud je
disketa v pořádku a máte jistotu, že update provést můžete, restartujte počítač
a obvykle stiskem klávesy DEL, F2 nebo F8 otevřete okno pro nastavení BIOSu.
Tam je potřeba změnit prioritu bootování na disketovou mechaniku. Nastavení
uložte a počkejte, až systém z diskety nabootoje. Update z prostředí DOS se
provádí tak, ze vypíšete spouštěcí soubor, za ním mezeru, za ní pak název
samotného aktualizačního souboru. V našem případě to bylo AFUDOS.exe
K8N1010.AMI. U některých výrobců je spouštěcí příkaz potřeba doplnit
parametrem, jímž dáváte najevo, jakou operaci od programu požadujete.
Nejčastější parametr je /u pro zahájení updatu a /s pro uložení stávající verze
BIOSu na disketu. Uložení staré verze vřele doporučujeme pro případ
nepovedeného updatu. Samotný update se skládá z několika částí načtení souboru,
kontroly CRC, kontroly správnosti verze BIOSu a základní desky, vymazání
stávajícího BIOSu, nahrání nového, vymazání bootovací sekvence a nahrazení za
novou, jako poslední krok je vždy prováděna kontrola nově nahraného BIOSu.
Pokud vše dopadlo dobře, budete vyzvání k restartu počítače. Když se cokoliv
nepovede, nezoufejte použijte zálohovaný starý BIOS a zkuste ho nahrát zpět do
paměti motherboardu. Tento krok ovšem musíte provést okamžitě po neúspěšném
updatu, nesmíte mezitím počítač vypnout nebo restartovat.
Mnoho výrobců nabízí snadný update díky speciální aplikaci, která dokáže
aktualizovat BIOS z prostředí Windows. Seznam a aktuální verze programů
naleznete v tabulce. Pokud je u nějakého názvu přípona DOS, znamená to, že
výrobce má k dispozici pouze update pomocí DOSu. Stáhněte si ze stránek výrobce
aktuální verzi programu a spusťte ho. My vám předvedeme update na základní
desce Asus K8N-E Deluxe. Postup je v zásadě u všech výrobců podobný, při popisu
nastíníme i alternativní možnosti. V jednom z prvních kroků jste dotázání, zda
chcete update provést tak, že si zvolíte ručně aktualizační soubor, nebo ho
necháte stáhnout přímo ze stránek výrobce. Dále by měly být na výběr možnosti
uložit původní BIOS, zkontrolovat aktuální BIOS a další. Kromě updatu pomocí
zvoleného lokálního souboru budete při této činnosti potřebovat aktivní
internetové připojení. V našem ukázkovém příkladu zvolíme Update BIOS from
Internet (aktualizovat BIOS pomocí internetu). Pokud tak učiníte i vy, měli
byste být dotázání na formu připojení (aktivní/pasivní) a měli byste mít
možnost si vybrat server, z něhož lze stáhnout BIOS. Pokud je internetové
připojení v pořádku a hodnoty FTP jsou správně nastaveny, program by se měl
spojit se serverem výrobce základní desky a automaticky zkontrolovat, zda je
dostupný novější BIOS. V našem případě program nalezl nový BIOS s označením
1010.003, který byl vydán 1. 7. 2005. Náš stávající BIOS měl verzi 1008.005 a
byl vydán 25. 2. 2005. Tyto informace jsme zjistili z nabídnutého menu programu
Asus Update, dané hodnoty by měl před updatem zobrazit každý podobný program. V
tuto chvíli stojíme před samotným updatem nezbývá než pečlivě zkontrolovat
výrobce a model základní desky. Pokud u starého a nového BIOSu tyto informace
souhlasí, proveďte aktualizaci v našem případě tlačítkem Flash.
Samotný update probíhá tak, že se nejprve smaže paměť ROM, následně se do ní
uloží nová verze BIOSu a nakonec se ověří integrita. Pokud vše dopadne dobře,
program vás vyzve k restartu počítače. V případě, že aktualizace neproběhla v
pořádku, budete na tuto skutečnost náležitě upozorněni. V takovém případě
nesmíte restartovat operační systém Windows, ale pomocí téhož programu otevřete
zálohu BIOSu, kterou jste si vytvořili v předchozích krocích, a stejným
způsobem se ji pokuste uložit do ROM paměti. Pokud totiž neproběhne update
BIOSu správně a vy restartujete, základní deska nebude mít správné nebo
dostatečné informace pro počáteční inicializaci a nemusí naběhnout ani do
stavu, abyste se dostali do prostředí BIOS. V případě, že se tak již stane,
nezbývá než desku odmontovat a přinést jí prodejci s žádostí o obnovu BIOSu, na
kterou se ovšem nevztahují záruční podmínky, a proto si musíte připravit
několik stokorun za opravu. Neocenitelnou výhodu v tomto směru mají základní
desky, které jsou vybavené různými pojistkami proti špatnému či nechtěnému
porušení BIOSu. Jsou to v první řadě motherboardy Gigabyte, které jsou již
delší dobu osazovány dvěma čipy BIOSu a technologií DualBIOS, chránící
uživatele právě před nepovedeným updatem. V posledním testu základních desek
jsme měli možnost podobnou technologii spatřit i u jiných výrobců, například
Albatron. Tato společnost dodává druhý BIOS ve formě zásuvného modulu, který
lze použít v případě poškození toho primárního.
Po úspěšném updatu se obecně doporučuje obnovit defaultní nastavení BIOSu. To
lze provést dvěma různými způsoby prvním z nich je nastavení pomocí volby v
samotném BIOSu, druhým je reset napájení pomocí baterie, umístěné na základní
desce. Jak to přesně udělat na vašem motherboardu vám spolehlivě poradí manuál
základní desky.
Nakonec nezbývá než nastavit hodnoty v BIOSu na takové, které jste používali
před updatem. Tímto krokem jste úspěšně aktualizovali BIOS své základní desky a
můžete si vychutnat novinky, které přináší nová verze, často v podobě zvýšení
rychlosti nebo přidání nových prvků BIOSu.

Úskalí aktualizace
Protože je tato operace spojená s velmi vysokým rizikem, ještě jednou vám
připomeneme zásady, jak a kdy update provést nebo naopak neprovádět.
Pokud provádíte update z prostředí Windows, vypněte všechny aplikace, a to
včetně těch skrytých a běžících na pozadí. Nezapomeňte ani na tzv. instant
messengery jako je ICQ, MSN nebo jiné programy, díky kterým komunikujete s
okolním světem. Ujistěte se, že nemáte naplánovanou kontrolu pevného disku,
defragmentaci či test disku antivirovým programem. Pro jistotu na dobu updatu
vypněte i spořící mechanismy spořič obrazovky, usínání pevných disků a přechod
do režimu spánku. Celá procedura updatu může trvat až pět minut, proto
updatujte pouze v případě, kdy jste si jistí, že počítač běží naprosto stabilně
a bez jakýchkoliv náznaků poruchy. S tím souvisí také varování mnoha výrobců,
že aktualizace BIOSu se nesmí provádět v případě, kdy máte tzv. "přetaktovaný
počítač", a je jedno, zda se jedná o zvýšenou frekvenci procesoru, pamětí nebo
grafické karty. Každá takováto činnost výrazně zvyšuje riziko špatného updatu a
následného znefunkčnění základní desky. Postarat byste se měli i o napájení
počítače, které by nemělo být během updatu přerušené. Vyvarujte se aktualizace
například před nebo při bouřce nebo v době, kdy je plánován výpadek proudu.
Nejlépe pak uděláte, když použijete záložní zdroj napájení.
Necítíte-li se na update BIOSu dostatečně zdatní, poproste někoho zkušenějšího,
popřípadě výrobce/dodavatele počítačové sestavy. Neexperimentujte, v naprosté
většině skončí jakékoliv odchýlení od popsaného postupu špatně provedeným
updatem a nefunkčností základní desky. Ještě jednou upozorňujeme, že update
provádíte na vlastní nebezpečí a výrobci/prodejci základní desky nemusejí
následnou reklamaci uznat z důvodu neodborného zásahu do výrobku.