Hlavní navigace

Užitečné tipy & triky pro Windows

1. 2. 2003

Sdílet

Za uplynulý měsíc se toho stalo mnoho. Proběhly vánoční svátky, tentokrát ivyzdobené sněhovou nadílkou, a načali jsme v mrazivé noci nový rok 2003, do něhož vám přeji vše nejlep
Za uplynulý měsíc se toho stalo mnoho. Proběhly vánoční svátky, tentokrát i
vyzdobené sněhovou nadílkou, a načali jsme v mrazivé noci nový rok 2003, do
něhož vám přeji vše nejlepší.Prodejci výpočetní techniky šťastně přestáli
předvánoční nákupní horečku a telekomunikační společnosti se stále nedohodly na
rozumné ceně za připojení přes telefonní linku. Jeden z mobilních operátorů
přistoupil odvážně ke kompletnímu zdražení služeb, což se mu ve specifickém
českém prostředí nemusí vyplatit. Národ český je rozumný, nevěrný a chyby
neodpouští. No, a na závěr již takto neplodného úvodníku zmíním opětovný příval
vody, který zde v Ústí nad Labem zvýšil už podruhé za posledních pár měsíců
hladinu Labe tak vysoko, jako za posledních 10 let.

Dnešní tipy a triky mají standardní strukturu, tentokrát jsem se poctivě
věnoval každé části, nechybí tedy ani velikonoční vajíčka, i když ve střídmém
množství. Přeji příjemné počtení.Tipy pro Windows

Zobrazte verzi na ploše

(Windows 98) Nebylo by tipů a triků bez jediné editace systémového registru.
Dnešní ukázka je opravdu pro fajnšmekry, tj. nemá žádný praktický užitek, pouze
vylepší nepatrně vaší pracovní plochu.

Verzí Windows 98 je mnoho. Všechny začínají čísly 4.1 a pokračují verzí
takzvaného buildu (tedy verzí vlastního sestavení jádra systému). V případě
českých Windows 98 SE je potom celé číslo verze ve tvaru 4.10.2222. Toto číslo
lze zjistit několika způsoby, z nichž některé jsme si ukázali v jednom z
předchozích dílů tipů a triků. Číslo lze ale také zobrazit nastálo přímo na
pracovní ploše (vpravo dole), a dokonce je lze i měnit. Oba tyto úkony si
převedeme níže.

Jděte do menu Start Spustit a spusťte program regedit. V něm pokračujte do
klíče HKEY_CURRENT_USER Control Panel Desktop. Jděte do pravé části regeditu,
poklepejte na ni pravým tlačítkem a vytvořte novou textovou hodnotu
PaintDesktopVersion. Na tu poté poklepejte levým tlačítkem a zadejte její
hodnotu 1. Restartujte Windows a číslo vaší verze se zjeví ihned nad hodinami v
pravém dolním rohu obrazovky.

Toto číslo nevypadá nijak vábně a pomocí editace systémového jádra lze místo
něj vložit libovolný textový řetězec za podmínky, že zachováme přesný počet
znaků, resp. přesnou velikost systémového jádra. Před samotným postupem
provedení tipu bych rád odradil nejisté uživatele pokud se vám změna jádra
nepodaří, systém už nikdy nenastartujete.

Zobrazovaný text se dělí na dvě časti. První obsahuj řetězec Windows 98 a druhá
řetězec 4.10.2222 (v mém případě). První část textu najdeme v souboru
C:WINDOWSSYSTEMKRNL386.EXE, druhou nalezneme v souboru USER.EXE ve stejné
složce.

Jelikož jsou tyto dva soubory zásadní pro běh Windows, nelze je měnit při práci
v tomto operačním systému. Proto si nejprve vytvoříme jejich kopie, které se
budou jmenovat třeba KRNL3861.EXE a USER1.EXE. Poté otevřeme soubor
KRNL3861.EXE např. v editoru WordPad, jenž je přímou součástí Windows. Ve
WordPadu jděte do roletového menu Úpravy a zvolte položku Hledat. Nechte
vyhledat řetězec Windows 98, který je v tomto souboru přítomen vícekrát. Nás
zajímá ten, po němž následuje text Ladění systému.. Až jej najdete, můžete jej
přepsat libovolným textem o délce 11 znaků včetně mezer! Poté soubor uložte.

Podobně otevřete ve WordPadu soubor USER1.EXE a dejte vyhledat řetězec
odpovídající číslu vaší verze Windows, v mém případě 4.10.2222. Ten je v
souboru opět vícekrát a nás zajímá právě ten, po němž následuje text Monitor%d.
Opět jej můžete nahradit libovolným textem s podmínkou zachování stejného počtu
znaků, v tomto případě 9. Soubor nakonec uložte.

Nyní zbývá restartovat do systému MS-DOS (volbou z menu Start Vypnout
Restartovat v režimu MS-DOS) a použít buď libovolný dosový souborový manažer
(Volkov Commander), nebo příkaz copy k nahrazení originálních souborů vašimi
pozměněnými. Po úspěšném restartu do grafického prostředí Windows 98 bude text
v pravém dolním rohu pozměněn dle vašich úprav. Originály souborů KRNL386.EXE a
USER.EXE si raději někam schovejte. Jejich opětovným nakopírováním do složky
WindowSystem vrátíte váš OS do původního stavu.


Zrychlení pádu Windows

(Win 98) Druhý dnešní trik spojený s editací systémového registru Windows se
bude týkat zrychlení ukončení Windows 98. Přiznám se, že si nejsem jist přímou
účinností níže uvedeného triku, nicméně popsaná "feature", kterou budeme do
registru přidávat, skutečně existuje a svůj význam má. Záleží přímo na systému,
zda je ukončení již tak rychlé, že nepostřehneme významnější změnu.

Jděte do menu Start Spustit a spusťte program regedit. V něm pokračujte do
klíče HKEY_LOCAL_MACHINE System CurrentControlSet Control Shutdown, a pokud ji
na pravé straně nenaleznete, vytvořte poklepáním pravým tlačítkem myši novou
textovou hodnotu FastReboot. Poté na ni poklepejte levým myšítkem a dejte jí
hodnotu 1. Nyní restartujte počítač a uvidíte, zda pocítíte znatelnou změnu v
rychlosti ukončení vašich Windows.


Vlastní písma na WWW

(IE 5.x a vyšší) Již dlouho jsme zanedbávali Internet Explorer jako součást
Windows, nyní pro vás máme krátký, ale možná užitečný tip.

V poslední době se dere do popředí prvotřídních webových prohlížečů dříve
neznámá Mozilla. Jedním z důvodů jsou mimo jiné bohaté možnosti nastavení
tohoto prohlížeče, kdy je možné modifikovat takřka vše, a při pochopení
struktury konfiguračních souborů není velkým problémem i modifikace samotného
vzhledu programu. Internet Explorer je sice také funkční, možností nastavení je
zde ale podstatně méně, a když nějaké jsou, málokterý uživatel je využívá.

Při načítání webových stránek si tyto nesou sebou kromě vlastního obsahu také
informace o písmu, ve kterém bude text na stránkách zobrazen, o příslušném
jazykovém kódování, případně o barvě "posouvátek" atd. Těchto doplňkových
informací je mnoho. Problémy nastanou v případě, že nevlastníte to konkrétní
dané písmo, popř. vaše Windows neumějí zobrazit dané kódovaní apod. Tento stav
lze přičíst na vrub neschopnosti autora, který by v zájmu čitelnosti svých
stránek měl používat pokud možnost standardní písma, ale ne vždy tak tomu je.
Naštěstí i IE je schopen pomocí správného nastavení výše uvedené problémy
alespoň eliminovat.

Spusťte IE a jděte do roletového menu Nástroje, zde pokračujte volbou Možnosti
Internetu. Zde zůstaňte na záložce Obecné a v dolní části dialogu stiskněte
tlačítko Usnadnění. Pokud chcete, aby IE použil vámi nastavené písmo a barvy,
musíte v tomto dialogu zaškrtat příslušné volby. Postupně můžete zajistit
použití vašeho barevného schématu, vašeho písma a vámi nastavené velikosti
písma. Jestliže ovládáte definice stylů, můžete importovat pro zobrazení
vlastní soubory se styly.

Vraťte se nyní na záložku Obecné a stiskněte v dolní části dialogu tlačítko
Barvy. Zde můžete nadefinovat barvy písma a podkladu, které se použijí v
případě, že to umožníte volbou v předchozím dialogu (viz minulý odstavec). Lze
zde také nastavit barvy hypertextových odkazů na WWW stránkách. Pokud se opět
vrátíme o krok zpět, stejným způsobem (stiskem tlačítka Písma) nastavíme font
pro zobrazení textu. Chceme-li určit i jeho velikost, musíme se vrátit až do
samotného IE a v roletovém menu Zobrazení zvolit velikost z nabídky Velikost
textu.

Výše uvedeným způsobem můžeme některé nepřizpůsobivé stránky mírně zkrotit pod
naší kontrolu. Alespoň co se týká vzhledu.Tipy pro MS Office

Změny pod kontrolou

(Word 2000) Dnešní kancelářské aplikace obsahují spousty zbytečných funkcí, z
jejichž množství je některým uživatelům nevolno. Nicméně s rostoucími čísly
verzí Wordu a Excelu získáte i funkce velmi užitečné.

Dnes je již zcela běžné, že na jednom dokumentu pracuje celá skupina lidí.
Dokument je sdílen běžnými prostředky a upravován jednotlivými osobami až ke
konečnému vzhledu (a nyní nemluvíme jen o textu). Pro tento způsob práce s daty
obsahuje MS Word některé užitečné nástroje, o kterých si řekneme právě nyní.

Word obsahuje nástroje, jimiž lze sledovat veškeré provedené změny a barevně je
odlišit. Tím pádem není narušen původní dokument, ke kterému se lze v případě
potřeby vrátit. Ve Wordu jděte do roletového menu Nástroje a zvolte položku
Sledování změn. Zde máte k dispozici celkem tři dialogy nastavení. Prvním
(Zvýraznit změny) zapnete samotné označování změn, v případě potřeby v tomto
dialogu stiskněte tlačítko Možnosti a sledování změn upravte k obrazu svému.
Další dva dialogy slouží k další aplikaci zachyceným změn.

Aby výše popsanou funkci nemohl nikdo zneužít, je nutné dokument ochránit
heslem. Každý, kdo bude chtít změny zapracovat do výsledného dokumentu, musí
toto heslo znát, tím se určí jakýsi koordinátor a zamezí se zmatku při editaci
dokumentu. Jen člověk znalý hesla bude moci měnit dokument bez označení změn,
tedy tak, aby o tom nikdo nevěděl.

Jděte do roletového menu Nástroje a zvolte položku Zámek. Zde je nutné
zaškrtnout volbu Sledovanými změnami a zvolit heslo.


Tabulka ve Wordu

(Word 2000) Jsou zhruba tři způsoby, jak vložit tabulku do dokumentu MS Wordu.
Prvním je vložení obrázku z již hotovou tabulkou (tj. řešení k ničemu), druhým
je vložení tabulky vyhotovené v některém z tabulkových kalkulátorů (to je už
lepší) a třetím pak možnost vytvoření tabulky přímo pomocí jednoduchého
editoru, který je součástí MS Wordu.V tomto tipu si ale nebudeme popisovat
způsob návrhu tabulky v dokumentu Wordu, zaměříme se na dvě užitečné funkce, o
něž možná někteří z vás ještě nezavadili.

Jestliže vyhotovíte ve Wordu tabulku, patrně se vám rozjede přes celou šíři
stránky. To lze samozřejmě upravit prostým potažením jednotlivých čar, ale
stále nelze napsat kolem tabulky žádný text. Stejně jako u vložené grafiky je
nutné nastavit tabulce způsob obtékání. Pokud již máte tabulku hotovu, v
roletovém menu Tabulka můžete zvolit položku Vlastnosti tabulky. V tomto
dialogu ihned na první záložce volíte nejen způsob zarovnání, ale také typ
obtékání. Po potvrzení se tabulka umístí správně do textu. Pro upravení
velikosti okrajů použijte tlačítko Možnosti, umístěné na té samé záložce.

Jestliže vaše tabulka přesahuje rozměrem přes několik stran dokumentu, možná
uvítáte další užitečnou volbu v dialogu Vlastnosti tabulky. Na záložce Řádek
lze zvolit opakování vybraného řádku (typicky názvu jednotlivých sloupců) na
počátku každé nové stránky, na kterou zasahuje vaše tabulka. Tím výrazně
přispějete k její přehlednosti. Stačí zaškrtnout volbu Opakovat jako řádek
záhlaví.. Nejlépe je vybrat konkrétní řádek ještě před vstupem do dialogu
Vlastnosti tabulky. Pokud jste na to zapomněli, můžete provést alespoň částečně
výběr řádku pomocí tlačítek Předchozí řádek, Následující řádek na záložce Řádek.Easter Eggs

V dnešním novoročním dílu (alespoň dle data vytvoření) se dostane i na nějaká
ta velikonoční vajíčka. Doufáme, že vás potěší a pobaví.

Poděkování

(IE 5.5, IE 6) Tento trik je velmi jednoduchý, dokonce již není potřeba mačkat
krkolomné kombinace kláves a podobně. Pokud vlastníte některou z těchto dvou
verzí Internet Exploreru, spusťte jej a jděte do menu Nápověda. Zde zvolte
položku O aplikaci Internet Explorer a poklepejte na hypertextový odkaz
Poděkování.

Pokud máte nainstalovánu Javu, podporujete ActiveX a Shockwave Flash, dostane
se vám celkem pěkně provedeného poděkování. Měli byste také být připojení na
internet. Jestliže se vám trik z jakéhokoliv důvodu odmítne aktivovat, lze si
ho prohlédnout přímo na stránkách Microsoftu na těchto odkazech:
http://www.microsoft.com/windows/ie/about/about60/ pro IE6 a
http://www.microsoft.com/windows/ie/about/pro IE 5.5.

Dnešní díl překvapil i samotného autora svojí strukturou a uceleností. Věnovali
jsme se poctivě každé části jak Windows, tak kancelářským aplikacím, místo se
dostalo dokonce i na autorské výstřelky. Nic nechybělo, nic nepřebývalo. Příště
se těším na shledanou.
InterTipy

Po jednoměsíčním půstu se opět potkáváme u internetových tipů a triků, dnes
zejména z oblasti Windows 2000 a Windows XP. Tentokráte zamíříme po několika
ryze českých intertipech zase do zahraničí. Internetový paušál na komutované
lince je stále v nedohlednu, ADSL se dočkáme snad až za několik let (nyní
vtipkuji), nezbývá tedy než nahodit antény a připojit se pomocí dnes velmi
populárního Wi-Fi. Rychlé, pohodlné, cenově dostupné. No nekupte to.

Vzhůru do boje, nastartujte oblíbený prohlížeč a kochejte se.


Windows Users Group Network
www.wugnet.com

Komerční, ale velmi populární stránka, o které jsme již v dřívějších dílech
mluvili, nicméně i tato stránka se stále vyvíjí k lepšímu a vzhledem k počtu
let, po které tipy a triky pro Windows vycházejí, se sluší některé adresy
připomenout i mladším čtenářům.

Jak již název stránky napovídá, najdete na ní vše pro uživatele Windows všech
verzí, včetně výborně provedené sekce tipů a triků, která se aktualizuje
pravidelně každý den. Kromě této zde najdete oddíl věnovaný sharewaru pro
Windows, včetně síně slávy, recenze nového softwaru, diskusní fóra, do kterých
je možné se ihned přihlásit a konzultovat tak problémy s jinými uživateli
Windows. Nechybí ani nezbytný vyhledávač, který je na stránkách tohoto typu
naprosto nezbytný. Vše v angličtině.Windows 2000 tips
win2000tips.home.att.net

Velmi dobře zpracovaná stránka s tipy výhradně pro Windows 2000. Tipy jsou
zpracovány přehledně, najdete je v samostatné sekci. Kromě toho vám stránka
nabízí i další služby k prozkoumání. Za zmínku zajisté stojí sekce Drivers, kde
najdete docela dlouhý seznam různých ovladačů, od síťových karet po tiskárny.
Další sekce Links vás zavede na další stránky s podobným zaměřením, sekce
Download vám zase nabídne (jak jinak) něco málo zajímavého ke stažení pro
Windows 2000. Zajímavý je odkaz na sekci Security, která vás odkáže na jinou
webovou stránku s jakýmsi průvodcem zabezpečení Windows 2000 "od A do Z".
Pokračujeme na sekci W2kGames, jež popisuje možnosti provozování her pod tímto
operačním systémem (který jinak hrám moc nepřeje), na závěr se můžete přihlásit
do některé diskusní skupiny. Anglicky mluvící.Tips and tricks Win NT/XP/2000/NET
www.jsifaq.com

Další velmi povedená stránka s tipy výhradně pro Windows "s novou technologií".
Stránka obsahuje pouze samotné tipy a triky, zato jich zde najdete opravdu
hodně. Ihned v úvodu je vám nabízen nezbytný vyhledávací nástroj, následuje
rychlý odkaz na nejnovější tip (stránka se aktualizuje denně) a rychlý odkaz na
pár tipů posledních. Pak už zde najdete jen ohromnou tabulku nazvanou "tip
index", kde se zcela jistě úplně ztratíte. Samotné tipy jsou provedeny velmi
pěkně a přehledně, autor uměl vhodně využít jak různých formátů písma, tak i
obrázků. Vše v angličtině.Tech Enthusiast Tricks
www.microsoft.com/windows2000/techenthusiast/tricks/default.asp

Nyní trošku z jiného soudku, a to přímo od Microsoftu. Jak jsme si ukázali již
dříve, i na stránkách výrobce OS najdete množství tipů a triků, výjimkou není
ani odkaz uvedený u tohoto internetového tipu. Stránka je velmi profesionálně
provedená, jak se na jednu z nejbohatších firem na světě sluší a patří. Tipy
jsou rozděleny tematicky do oddílů, v jednotlivých oddílech je najdete jako
odkazy. Co tip, to nová web stránka. Každý tip je dobře prezentován, pokud je
to nutné, tak i pomocí obrázků, zde nelze nic vytknout. Nezbývá než doporučit i
ostatní části serveru Microsoftu, ale to asi víte sami. Vše anglicky.PC Mag Windows 2000 tips
www.pcmag.com/category2/0,4148,2135,00.asp

I konkurenční časopis PC Magazine nabízí na svých stránkách tipy a triky pro
všechny verze Windows. Odkaz uvedený výše směřuje právě a jen na tipy pro
Windows 2000. Jako v předchozím případě se jedná o komerční stránku a podle
toho také vypadá její grafické a obsahové zpracování (bez chyb). Na stránce s
tipy nenajdete žádné výjimečnosti, jednotlivé příspěvky jsou řazeny za sebou
primárně podle data vložení, výhodou je, že můžete sami přispět a pomocí
formuláře vložit vlastní tip/trik. Pokud jste na těchto stránkách poprvé, opět
stojí za prohlédnutí celý web. V jazyce anglickém.Waynes W2k resources
is-it-true.org/nt/nt2000/index.shtml

Textová stránka s troškou grafiky obsahující pouze odkazy na tipy a triky pro
Windows 2000, Windows XP a Windows NT. Dnešní tipy jsou spíše pro uživatele s
kvalitním prohlížečem, avšak tento odkaz si prohlédnete i v textovém prohlížeči
typu Lynx. Jednotlivé tipy jsou členěny do sekcí dle zaměření, například na
Active Diroctory tipy, tipy pro administraci, tipy pro registry a další. Kromě
těchto odkazů zde najdete stránku zabývající se odhalováním crackerských útoků
na váš systém Windows 2000, včetně jejich popisu a doporučených řešení. Autor
vám také doporučí dle něj nejvhodnější literaturu. Jako takový malý bonus zde
máte k dispozici pár nejnavštěvovanějších tipů a také vyhledávač. Stránka je
velmi jednoduchá, ale obsahuje mnoho informací. V angličtině.Umíte francouzsky?
perso.wanadoo.fr/windows2000/

Velmi pěkně modře a červeně provedený francouzský web s tipy pro Windows 2000.
Na úvodní stránce vás čekají aktuality z příslušné softwarové oblasti dění,
dále pak zajímavé sekce věnující se aktuálním utilitám a servisním balíčkům,
nabízeným přímo ke stažení a tipům ze "serverového" a "prakticky užitečného"
soudku. Po levé straně pak najdete menu s odkazy na softwarové a hardwarové
recenze a samozřejmě samotné tipy a triky, resp. oblastí, do kterých jsou
děleny. Tipy jsou zpracovány dobře, s použitím ilustračních obrázků, takže jsou
proveditelné i pro naprostého začátečníka (který by ale měl tušit, co dělá).Windows 2000 resources
www.labmice.net/windows2000/default.htm

Na rozdíl od stránky Waynes W2k resources, kde všechny odkazy směřovaly na
lokální web server, zde je tomu jinak. Dostali jste se na velmi profesionálně
provedený katalog se zdroji týkajícími se Windows 2000. Na domovské stránce pak
máte k dispozici totéž i pro Windows NT a Windows XP. Katalog je rozdělen dle
témat, jen pro představu zde uvedu některá z nich: Active Directory,
Administration, Backup and Restore, Clustering MMC a mnoho dalších. Po výběru
tématu vám katalog dále rozdělí, a poté zobrazí příslušné odkazy na jiné
servery, na kterých najdete požadovanou informaci. Velká část odkazů směřuje
přímo na konkrétní stránky serveru firmy Microsoft, nemusíte je tak pracně
vyhledávat. Kromě funkce katalogu nabízí stránka i část věnovanou downloadu
nejnovějších utilit a aktualizací pro Windows 2000. Vše anglicky.

Tímto odkazem se dnes rozloučíme, příště se těším opět na shledanou.