Hlavní navigace

Uživatelé se mobilních hrozeb obávají, ale sami proti nim nedělají nic

11. 2. 2008

Sdílet

59 % respondentů se domnívá, že odpovědnost za zabezpečení nesou primárně operátoři. Nejméně 79 % uživatelů vědomě používá nechráněná zařízení. Více než polovina respondentů soudí, že bezpečnostní funkce by měly být předinstalovány na mobilní zařízení již při prodeji a poskytovány zdarma.

McAfee oznámila výsledky nového průzkumu, podle nichž se téměř tři čtvrtiny (72 %) uživatelů mobilních služeb obávají, že se jich dříve či později dotknou otázky zabezpečení těchto služeb. Obava z bezpečnostních rizik se spojuje především se stahováním multimédií, mobilními objednávkami (rezervacemi) a platbami.

Studie Mobile Security Report 2008 ukázala, že míra důvěry v tradiční mobilní služby, jako je přenos hlasu a zasílání zpráv, zůstává relativně vysoká. Více než polovina respondentů (55 %) ale vyjadřuje znepokojení týkající se použití mobilních služeb pro platby a bankovní operace. Kromě toho se více než 40 % uživatelů obává stahovat multimediální soubory nebo používat mobilní telefon pro transakce typu objednávání a rezervování vstupenek. Lidé, kteří mobilní zařízení používají k surfování po Internetu, vyjadřují obavy o 80 % častěji než ti, kdo internetové služby nevyužívají. Více než 72 % uživatelů také vyjadřuje obavy ve vztahu k zabezpečení nově zaváděných mobilních služeb. Míra obav roste spolu s vyspělostí trhu.

Ačkoliv ale uživatelé vyjadřují o oblast bezpečnosti rostoucí obavy, 79 % z nich vědomě používá nechráněná mobilní zařízení a dalších 15 % si úrovní zabezpečení není jistých. Téměř 60 % uživatelů se domnívá, že primární odpovědnost za zabezpečení mobilních zařízení i služeb mají operátoři. Pouze 19 % přisuzuje primární odpovědnost samotným uživatelům, 14 % výrobcům mobilních zařízení. Více než polovina (56 %) respondentů soudí, že bezpečnostní funkce by měly být předinstalovány na mobilní zařízení již při prodeji a poskytovány zákazníkům zdarma.

Průzkum McAfee Mobile Security Report 2008 byl proveden společností Datamonitor mezi 2 000 uživateli mobilních služeb. Odpovědi byly získány mezi uživateli v USA, Velké Británii a Japonsku.


Odpovědnost za zabezpečení mobilních zařízení
Zdroj: McAfee Mobile Security Report 2008

Autor článku