Hlavní navigace

Veletrh CeBIT 2014 se zaměří na databilitu

6. 2. 2014

Sdílet

 Autor: © Deutsche Messe
Zastřešujícím tématem veletrhu CeBIT bude databilita. Tento výraz je kombinací mezinárodního tržního trendu Big Data a možností jejich udržitelného a zodpovědného využívání.

„Veletrh CeBIT tématem Datability posouvá do centra pozornosti schopnost využívat udržitelně a zodpovědně velká množství dat,“ řekl Oliver Frese, člen představenstva veletržní správy Deutsche Messe AG zodpovídající za veletrhy CeBIT. „Prostřednictvím inteligentní analýzy dat vznikají podnikům na jedné straně nové obchodní potenciály a možnost efektivněji organizovat vlastní procesy a přitom optimalizovat využívání zdrojů. Na druhé straně však může databilita přinášet prospěch každému, ať se jedná o pacienta ve zdravotnictví, cestující leteckou či silniční dopravou nebo zákazníky při nakupování online.“

Z pohledu vystavovatelů je inteligentní analýza dat a současně zajištění jejich ochrany jedním z nejdůležitějších technologických trendů. „Téma datability je pro CeBIT to pravé téma v pravém okamžiku,“ řekl prezident svazu BITKOM, Dieter Kempf. „Postupující digitalizace vede ke vzniku obrovských množství dat, která musí být smysluplně využívána a zodpovědně ochráněna.“ Ústřední úlohu přitom hraje problematika zabezpečení informačních technologií. Kempf dále uvedl: „Analýza velkých množství dat není jen technickou záležitostí, ale rovněž společensko-politické téma, které chceme na veletrhu CeBIT názorně přiblížit a prodiskutovat.“

„Také současné zprávy o otázkách zabezpečení dat vzhledem k jejich využívání v mezinárodním prostředí ukazují, že trvá naléhavá potřeba diskuse,“ dodal Frese. „Kompetentní a bezpečné využívání velkých množství dat je předpokladem globálně fungujícího tržního hospodářství. Veletrh CeBIT je jedinou platformou, v jejímž rámci se mohou sejít a na mezinárodní úrovni diskutovat představitelé ekonomiky, politiky a vědy.“

„Databilita bude předmětem diskuse v rámci jednotlivých výstavních témat veletrhu CeBIT 2014 a přirozeně také bohatého kongresového programu,“ prohlásil Frese. „Toto hlavní téma bude prostupovat jako červená nit celou akcí. Mnoho vystavovatelů své prezentace povede pod tímto heslem, databilitou se budou zabývat také vysoce odborné akce v rámci fóra a přednášky CeBIT Global Conferences.“

Při přípravě hlavního tématu veletrhu CeBIT 2014 byly zohledněny prognózy mezinárodních výzkumných ústavů, názory expertů a hodnocení předních mezinárodních podniků z okruhu vystavovatelů veletrhu CeBIT. „Názory byly jednomyslné,“ řekl Frese. „Ekonomika a věda spatřují v přístupu datability obrovský potenciál.“ To platí nejen v případě mezinárodních koncernů. „Databilita může přinést užitek a značné výhody v mezinárodní konkurenci i malým a středně velkým podnikům díky stále flexibilnějším řešením, která jsou zpracovávána na míru..“

Většina podniků si sice uvědomuje stále větší význam a možnosti, které se skrývají ve velkých datových množstvích. Často jim však chybí příslušné know-how pro uskutečnění analýzy a účelné využití rychle narůstajícího množství různě strukturovaných dat se ziskem. Následující veletrh CeBIT poskytne aktuální informace a mnoho prostoru k diskusím na špičkové mezinárodní úrovni. Rozmanitá řešení IT, která jsou dnes již konkrétně k dispozici a která budou prezentovat vystavovatelé veletrhu CeBIT, umožní odpovědným pracovníkům v různých funkcích dělat svou práci v budoucnu ještě úspěšněji. Ať je to při dialogu se zákazníky, při vývoji produktů nebo v oblasti marketingu. „Díky hlavnímu tématu databilita se veletrh CeBIT stane ústřední tribunou pro prezentace a diskuse, během nichž bude poukázáno na rozmanité možnosti inteligentního přístupu k velkým datovým množstvím. Veletrh CeBIT se tak stává povinným termínem pro všechny pracovníky, kteří mají rozhodovací kompetence a zodpovídají za IT a svůj podnik chtějí připravit na uplatnění v mezinárodním konkurenčním prostředí,“ doplnil Frese.

special_kyberutoky

Veletrh CeBIT proběhne v německém Hannoveru ve dnech 10. až 14. března 2014. Další tiskové informace naleznete na adrese www.cebit.de.