Hlavní navigace

Velký test ekonomického softwaru: Udělejte si pořádek v účetnictví

Software pro účetnictví, realizaci základních ekonomických operací či evidenci životně důležitých veličin je dnes základním kamenem softwarového vybavení prakticky každé firmy. Účetnictví je svět sám pro sebe a roli při výběru takového programu hraje zpravidla spousta faktorů, z nichž mnohé paradoxně nemusejí na první pohled vypadat zcela racionálně. Klasické posuzování na základě poměru ceny a výkonu může někdy snadno selhat a do rozhodování vstupuje množství různorodých požadavků a potřeb či preferovaný styl práce ekonomického personálu.
Petr Velecký 12. 12. 2006

Sdílet