Hlavní navigace

Více dat, více cloudů, více IT požadavků - vítejte v roce 2019, v roce daty řízeného ekosystému

17. 1. 2019

Sdílet

 Autor: Fotolia © borispain69
Co nás čeká v roce 2019? Podle Dell Technologies letos vstoupíme do daty řízeného digitálního ekosystému.

Virtuální asistenti budou nadále posilovat svou všudypřítomnost ve spotřebitelských technologiích, jako jsou inteligentní domácí technologie, „věci“ a připojená vozidla, a budou zjišťovat vaše preference a proaktivně poskytovat obsah a informace na základě předchozích interakcí.

Budeme svědky toho, že se tato strojová inteligence začne v domácnostech slučovat s rozšířenou a virtuální realitou, aby vytvořila skutečně úchvatné zážitky, jako například virtuálního šéfkuchaře, který vám pomůže rychle připravit jednoduchou rodinnou večeři.

A budete více propojeni se svým vlastním zdravím pomocí ještě inteligentnějších zařízení pro sledování zdravého životního stylu, která dokáží zachytit více informací o těle, jako jsou proměnlivost tepové frekvence (HRV), spánkové vzorce a další. Tyto informace budete moci snadno sdílet s poskytovateli zdravotní péče, aby vám mohli poskytovat lepší služby.

Podmanivá inteligence nás bude doprovázet také při práci. Naše počítače a zařízení, které používáme každý den, se budou nadále učit našim zvykům a budou proaktivně zavádět správné aplikace a služby ve správný čas. Díky pokroku v oblastech zpracování přirozeného jazyka a hlasových technologií bude možné vést produktivnější dialog se stroji, zatímco automatizace a robotika zajistí rychlejší a plynulejší spolupráci s technologiemi, a umožní tak vykonat více práce. Aplikace rozšířené a virtuální reality, které vytvářejí podmanivé zážitky přímo na místě i mimo něj, poskytnou lidem přístup k údajům, které potřebují ke své práci, kdykoli a kdekoli se budou nacházet.

Organizace už léta hromadí velké objemy dat. Ve skutečnosti se předpokládá, že do roku 2020 dosáhne objem dat 44 trilionů gigabajtů neboli 44 zettabajtů. To je ohromné množství dat. Díky probíhající digitální transformaci je brzy konečně bude možné plnohodnotně využívat.

Vzhledem k tomu, že z těchto dat bude možné získat větší hodnotu, s poznatky, které umožní vzniknout novým inovacím a zefektivnit firemní procesy, vytvoří technologický sektor více investic. Začnou se objevovat nové firmy, které se budou pouštět do větších výzev. Ty promění umělou inteligenci ve skutečnost: správa dat a federovaná analýza, kde mohou být poznatky získávány prakticky odkudkoli, a řešení zajišťující soulad s předpisy týkajícími se dat pro bezpečnější a inteligentnější způsob dosahování úžasných výsledků.

Očekává se, že první zařízení 5G dorazí na trh někdy v letošním roce společně s velmi očekávanou sítí nové generace, která je příslibem naprosté změny, pokud jde o rychlost přenosu a dostupnost dat. Sítě s velkou šířkou pásma a nízkou latencí umožní připojit více zařízení, vozidel a systémů a velká část umělé inteligence, strojového učení a výpočetních operací se bude odehrávat v hraničním prostředí, protože právě tam budou všechna ta data vznikat.

Nepotrvá to dlouho, než začneme zjišťovat, že naše ulice lemují miniaturní centra nebo, chcete-li, miniaturní datacentra, která také umožní vzniknout novým „chytrým“ příležitostem pro poznatky v reálném čase, které se budou odehrávat na rohu vaší ulice. Více než kdykoli předtím se budou propojovat města a obce. To je nezbytný předpoklad pro vznik inteligentních měst a digitální infrastruktury, o kterých se domníváme, že budou v roce 2030 vzkvétat.

Sítě 5G způsobí revoluční změny v odvětvích jako je zdravotnictví nebo výroba, ve kterých bude možné v reálném čase zpracovávat a analyzovat data a informace generované v terénu, a výsledky poté snadno sdílet s těmi, kdo je potřebují. Nebude tak nutné neustále přenášet data do cloudu a z cloudu.

V loňském roce jsme předpověděli příchod megacloudů, nejrůznějších cloudů tvořících operační model, jenž se stane hybnou silou, protože strategie IT vyžadují veřejné i privátní cloudy. Zatím se naše předpověď naplňuje. Diskuze na téma veřejný versus privátní cloud bude postupně slábnout, protože organizace si uvědomují, že potřebují efektivně spravovat všechny rozličné typy dat, která budou zpracovávat. Nedávný průzkum uskutečněný společností IDC ukázal, že více než 80 % respondentů přebírá data zpět do místních privátních cloudů, a můžeme očekávat, že tento trend bude pokračovat navzdory předpokládanému růstu veřejných cloudů.

Prostředí s více cloudy urychlí zpracování v oblastech automatizace, umělé inteligence a strojového učení, protože poskytnou organizacím možnost spravovat, přesouvat a zpracovávat data tam, kde to potřebují a kdy to potřebují. Ve skutečnosti budeme svědky toho, že se objeví další cloudy, protože data budou stále více distribuovaná, ať v hraničních oblastech prostředí autonomních vozidel, inteligentních továren, nativních cloudových aplikací, nebo chráněných místních center, aby vyhověla řadě nových standardů pro dodržování předpisů a ochranu osobních údajů, a samozřejmě ve veřejném cloudu pro různé aplikace a služby, které používáme každý den.

Generace přelomu tisíciletí bude muset vytvořit prostor pro další generaci, a to generaci Z (narozenou po roce 1995), která v průběhu příštího roku přijde na pracoviště, a ještě tak zvýší rozmanitost pracovní síly, která bude zahrnovat pět generací. Tím vznikne rozsáhlá řada nových zkušeností jak v životě, tak v oblasti technologií. Až 98 % lidí generace Z bude používat technologie jako součást svého formálního vzdělání, přičemž mnozí z nich již porozuměli základům vytváření softwarového kódu a očekávají, že jejich pracovní prostředí bude obsahovat pouze ty nejlepší technologie.

Generace Z vyvolá novou evoluci v oblasti technologických inovací na pracovišti a vytvoří další příležitosti pro dosažení technologické gramotnosti a učení novým dovednostem přímo na pracovišti se staršími generacemi pracovníků. Rozšířená a virtuální realita se stanou stále běžnějšími a odstraní mezery v dovednostech stárnoucí pracovní síly, zatímco generaci Z poskytnou požadovanou rychlost a produktivitu.

Organizace, které jsou přesvědčené o četných výhodách provozování udržitelného podnikání, budou následovat náš příklad a začnou hledat rychlejší cesty, jak navrhnout bezodpadové obchodní modely prostřednictvím nových inovací v oblastech recyklace a postupů s uzavřenými cykly. Společnost Dell se rozhodla pomoci a podělit se o své projekty přeměny plastů, které zahlcují oceány, na recyklovaný balicí materiál a přeměny sazí z výfukových plynů naftových generátorů na inkoust pro potisk krabic.

Díky podrobnému zkoumání a využívání nově vznikajících technologií k rozpoznávání správných příležitostí pro průběžné korekce zaznamenáme pokrok ve sledovatelnosti dodavatelských řetězců. Určitou roli pravděpodobně sehraje také blockchain, který přispěje k důvěryhodnosti a bezpečnosti při zajišťování dodávek a současně k průběžné ochraně informací a údajů o zboží a službách.