Hlavní navigace

Vlastní, nebo firemní zařízení – to je to, oč tu běží…

24. 12. 2011

Sdílet

 Autor: © Frank Gärtner - Fotolia.com
Strategie „Bring Your Own“ (BYO) se s nástupem nových platforem osobních IT zařízení, jako jsou třeba tablety, stala velmi populární a může představovat přicházející trend pro pracovní prostředí zaměstnanců.

Stále více lidí v současnosti pracuje ze svého vlastního koncového zařízení, ať už se jedná o notebook, tablet, smartphone nebo kombinaci několika řešení. I když si tento fakt uvědomuje poměrně mnoho organizací, jen menší část se snaží tuto pohodlnou cestu, ale současně poměrně nebezpečnou situaci, řešit.

V případě ztráty či krádeže zařízení se může přijít vniveč mnoho cenných či utajených dat a následně to způsobí nepředvídatelně hodně komplikací. Podle nedávného výzkumu, který byl realizován společností Vanson Bourne a do nějž se zapojilo 700 IT manažerů ze Spojených států, Velké Británie, Německa, Austrálie, Nizozemí, Indie a Kanady, se předpokládá, že až 94 % organizací by rádo oficiálně zavedlo interní BYO politiku do poloviny roku 2013.

Mezi hlavní důvody zavádění BYO (přines si své vlastní zařízení) politiky patří zatraktivnění společnosti a rozšiřování jejích řad o velmi talentované lidi, zvýšení pracovní produktivity a mobility, větší spokojenost zaměstnanců a současné snížení nákladů na IT.

Zavádění BYO přináší mnoho výhod, především umožňuje udržení kroku s rychlou konzumerizací IT. Vedoucí pracovníci na pozicích CIO by interní BYO politiku uvítali co nejdříve, protože jsou si vědomi toho, že přístup nabízející flexibilitu a mobilitu práce jim přiláká mnoho talentovaných a nadaných zaměstnanců. Pro současný pracovní tým by tato změna znamenala nejen flexibilnější pracovní prostředí, ale také automatické zvýšení produktivity práce zaměstnanců.

Stanovení strategie
Klíčovou roli při zavádění oficiálního BYO přístupu hraje virtualizace desktopů, protože nabízí dvě hlavní výhody – bezpečnost a správu zařízení.  Zabezpečení desktopů, aplikací a dat v datacentrech vede ke kontinuálnímu zabezpečení firemních informací a desktopová virtualizace současně umožňuje maximální zjednodušení správy a řízení, které je centralizováno.

Data a aplikace jsou využívána přímo z datacentra a vůbec nezáleží na tom, na jakém koncovém přístroji.  Při nečekané krádeži laptopu nebo ztrátě jakéhokoliv zařízení je IT správci umožněno vzdáleně odstranit z přístroje data.

Podle výsledků zmíněného výzkumu stále patří k primárním zařízením u téměř 40 % manažerů notebooky, ale skoro 30 % uvedlo smartphony, i když pouze 8 % považuje za nejdůležitější pracovní zařízení tablet. Přitom právě důležitost a význam tabletů by měly růst a v následujících 24 měsících se vyšplhat až k 23 %. S tím bude souviset i rostoucí počet firem zavádějících virtualizaci desktopů, která umožní každému uživateli dostat se ze svého tabletu, laptopu, telefonu či jiných koncových zařízení do pracovního prostředí, aniž se bude fyzicky nacházet v kanceláři.

V rámci zavádění BYO je ale podle odborníků nezbytným prvním krokem velmi dobré porozumění zaměstnancům, protože zaměstnavatelé by měli rozlišovat pracovníky na základě jejich konkrétních požadavků.

Dalším krokem je prozkoumání jejich zvyklostí a způsobů práce. Každý zaměstnavatel se musí zamyslet, zda má většinu svých pracovníků mobilních, pohybují se v terénu a BYO vítají, nebo jestli  převážná část přichází v devět hodin do kanceláře, kde sedí přesně do pěti hodin za počítačem a v pět hodin se zvednou, vypnou počítač a jdou domů.

Nezbytně nutné je tedy interní upřesnění podoby pracovního profilu a podle dostupných možností následné zvolení té nejlepší. Využívání kompletního virtuálního desktopu ocení uživatelé laptopů a tabletů, ale pokud zaměstnanec užívá jen několik podnikových aplikací, je pro něj lepší práce se smartphonem.

Při zavádění politiky BYO tedy patří k dalšímu kroku i určení, které přístroje chce společnost podporovat – laptopy, tablety, smartphony a jiné. Začlenění BYO může být formální a významně interně propagované nebo se  stane méně formální součástí pracovního prostředí.

Finanční stránka věci je u nového pracovního konceptu velmi důležitá, protože je na rozhodnutí každé firmy, zda bude svým zaměstnancům proplácet jejich vlastní uživatelská zařízení v plné výši nebo jak vysoký bude příspěvek na jednotlivá zařízení.

Podle průzkumu by ale 44 % společností proplácelo svým zaměstnancům náklady na využívaná zařízení v plné výši, zatímco jiné organizace uváděly, že by většinou na nákup a provoz zařízení přispívaly a jen malé procento respondentů si  stojí za tím, že by tyto náklady ani částečně neproplácelo.

Pro společnosti je nesmírně důležité uvědomění si kvality zaměstnanců a také že jejich zaměstnanci potřebují být mobilní, mít přístup k pracovním aplikacím a datům a sloučit jejich soukromé a pracovní prostředí.

Výhody BYO
BYO nabízí zaměstnancům i zaměstnavatelům mnoho výhod. Mezi hlavní  patří podle 700 dotázaných manažerů zvýšená spokojenost pracovníků, růst pracovní produktivity, vyšší mobilita , flexibilnější pracovní prostřední a snížené náklady na IT.

Spokojenost zaměstnanců není zanedbatelná, protože mnoho výzkumů již v minulosti dokázalo, že pokud jsou lidé spokojení, daleko více pracují a samozřejmě mají lepší výsledky práce.

Mnoho společností zavádí striktní interní pravidla a snaží se dbát na vysokou bezpečnost podpořenou množstvím antivirových programů, ale virtualizace desktopů nezná téměř žádné obavy týkající se bezpečnosti. IT může centrálně řídit a zabezpečovat desktopy, aplikace i data ve svých datacentrech, takže informace jsou v bezpečí.

Autor pracuje jako regional director, Eastern Europe ve společnosti Citrix

Byl pro vás článek přínosný?