Hlavní navigace

VMware vylepšil správu virtuálních strojů

4. 3. 2008

Sdílet

Tři produkty pro správu virtuálních strojů, které nabízejí automatizaci poskytování IT služeb a zajištění kontinuity provozu datových center, představila společnost VMware.

Tři produkty pro správu virtuálních strojů, které nabízejí automatizaci poskytování IT služeb a zajištění kontinuity provozu datových center, představila společnost VMware.
Nové produkty od VMware podporují virtuální stroje pro automatizaci kroků při poskytování IT služeb a zajištění kontinuity provozu, odstranění opakovaných rutinních úkolů a minimalizaci prostoru pro vznik chyb. Výsledkem mohou být škálovatelné, opakovatelné a efektivní IP procesy.
Představené novinky zahrnují: VMware Lifecycle Manager, VMware Lab Manager a VMware Stage Manager. Každý z těchto produktů rozšiřuje infrastrukturní platformu VMware a využívá virtuální stroje a VMware VMotion pro podporu automatizace během celého životního cyklu poskytování služby.
· VMware Lifecycle Manager umožňuje firmám implementovat konzistentní a automatizovaný proces pro vyžádání, schválení, nasazení, aktualizaci a vyřazení virtuálních strojů.
· VMware Lab Manager se zaměřuje na potřeby pracovníků vývojových a testovacích center a IT týmů, které jim zajišťují podporu v podobě rychlého a jednoduchého samoobslužného poskytování různých typů prostředí na základě virtuálních strojů, přičemž umožňuje kontrolu používání IT prostředků podle stanovených pravidel.
· VMware Stage Manager slouží potřebám IT oddělení a administrátorů aplikací, kteří jsou odpovědní za zavádění nových a aktualizovaných IT služeb do provozu. Umožňuje kontrolovaný a zrychlený přechod aplikací přes předprovozní etapy – včetně integrace, testování, instalace a uživatelské přejímací zkoušky – až po ostrý provoz.