Hlavní navigace

VMware zásadně rozšířil portfolio produktů a služeb

28. 3. 2020

Sdílet

 Autor: Adobe Stock
Společnost VMware představila nově rozšířené portfolio produktů a služeb VMware Tanzu pro moderní aplikace a novou verzi automatizované platformy pro hybridní cloud na klíč VMware Cloud Foundation 4 s řešeními Tanzu, která nyní podporuje jak tradiční aplikace pro virtuální stroje, tak aplikace kontejnerizované. Nabízí nové služby VMware Cloud Foundation Services s využitím Tanzu Kubernetes Grid a novou verzi VMware vSphere 7.

VMware Tanzu je portfolio produktů a služeb, které umožňují podnikům rychleji vyvíjet lepší software. Zákazníci mohou sadu využít k automatizaci životního cyklu moderních aplikací, běhu Kubernetes napříč různými cloudy a ke sjednocení a optimalizaci multicloudového provozu. Společnost VMware představila první produkty z portfolia VMware Tanzu: 

 • VMware Tanzu Kubernetes Grid – Novinka Tanzu Kubernetes Grid je Kubernetes ‚Runtime‘, který pomáhá zákazníkům instalovat a provozovat víceklastrové prostředí Kubernetes na vybrané infrastruktuře. Slouží ke konzistentnímu provozu Kubernetes v libovolných prostředích, včetně datových center, tzv. hyperscale prostředí, v prostředích poskytovatelů služeb a na okraji sítě. Tanzu Kubernetes Grid obsahuje standardní open-source technologie potřebné k vytvoření a podpoře cloudově neutrálního prostředí Kubernetes, zabalené pro použití v podnikovém prostředí a plně podporované společností VMware.
 • VMware Tanzu Mission Control – platforma pro centralizovanou správu představená v srpnu 2019. Tanzu Mission Control zajišťuje konzistentní a bezpečný provoz infrastruktury Kubernetes a moderních aplikací mezi různými týmy a cloudy. Správcům poskytuje centrální řídicí místo pro konzistentní správu v různých prostředích a kvalitnější zabezpečení. Vývojáři mají samoobslužný přístup k prostředkům, takže mohou předávat kód do produkce rychleji. Služba je již k dispozici.
 • VMware Tanzu Application Catalog – Nový katalog aplikací Tanzu Application Catalog nabízí přizpůsobitelný výběr open-source softwaru z katalogu Bitnami, který je ověřitelně bezpečný, testovaný a udržovaný pro použití v produkčních prostředích. Služba jednak zvyšuje produktivitu a agilitu vývoje aplikací díky předpřipraveným balíčkům a komponentám, jednak umožňuje správcům IT splňovat přísné požadavky na bezpečnost a transparentnost. Služba byla původně představena v srpnu 2019 jako Projekt Galleon.

 

Vedle oznámených nových produktů společnost VMware portfolio Tanzu dále rozšiřuje. Po uzavření smlouvy o akvizici společnosti Pivotal v prosinci 2019 společnost VMware rychle integrovala tým, technologie a produkty Pivotal do svých. Součástí je i přejmenování služby Pivotal Application Service (PAS) — sloužící vývojářům k urychlení zavádění nových funkcí a provozním týmům k zajištění špičkové doby provozuschopnosti — na Tanzu Application Service.

Představený soubor technologií VMware Cloud Foundation 4 s Tanzu poskytne hybridní cloudovou infrastrukturu s konzistentní správou pro aplikace na virtuálních strojích i kontejnerizované a zároveň zajistí zabezpečení a řízení životního cyklu u softwarově definovaných výpočetních, úložných a síťových prostředků. Platforma rovněž pomáhá překlenout mezeru mezi vývojem a IT – vývojářům umožní rychle tvořit a aktualizovat aplikace a zároveň poskytne provozu IT nástroje pro lepší kontrolu a zabezpečení. VMware Cloud Foundation 4 s Tanzu bude k dispozici pro různé privátní a veřejné cloudy včetně velmi rozsáhlých prostředí (tzv. hyperscale) a bude obsahovat tyto komponenty: 

 • Nová verze vSphere 7: Platforma vSphere přebudovaná s využitím Kubernetes je nyní optimalizovaná pro provoz jak moderních kontejnerizovaných pracovních zátěží, tak tradičních pracovních zátěží pro virtuální stroje. Zpočátku bude vSphere 7 s Kubernetes k dispozici výhradně v rámci VMware Cloud Foundation 4.
 • Nová verze vSAN 7: Poskytuje virtualizaci úložiště včetně souborových služeb a nativně cloudového ukládání pro moderní aplikace.
 • Nová verze vRealize 8.1: Podpora autonomního provozu a automatizace moderní infrastruktury pro virtualizované, cloudové a kontejnerizované pracovní zátěže a aplikace.
 • NSX-T: Kompletní síťové prostředky a bezpečnostní služby k propojování a ochraně virtuálních strojů a kontejnerů.

VMware Cloud Foundation 4 s Tanzu přináší také služby VMware Cloud Foundation Services, integrovanou vrstvu Kubernetes a RESTful API, která umožní poskytovat přístup k veškerým klíčovým službám prostřednictvím API. Služby VMware Cloud Foundation budou zahrnovat: 

 • Tanzu Runtime Services: Klíčové vývojové služby Kubernetes včetně aktuální distribuce Tanzu Kubernetes Grid.  
 • Hybridní infrastrukturní služby: Tyto zdokonalené služby založené na nové verzi VMware vSphere 7 budou poskytovat úplný přístup k API Kubernetes i rozhraní API pro automatizaci infrastruktury jako kódu na platformě vRealize Automation k propojení světa aplikací na virtuálních strojích a světa nativně cloudových aplikací nasazovaných v kontejnerech. 

Platforma VMware Cloud Foundation je optimalizovaná pro běh všech aplikací. Poskytuje cloudový provozní model lokálně v privátním cloudu s rozšířením do veřejného cloudu. To umožňuje vývojářům využívat nejnovější vývojové metodiky a kontejnerové technologie ke zkrácení doby nutné k produkčnímu nasazení. Přínosem je zjednodušená správa kontejnerů a pracovních zátěží na virtuálních strojích v heterogenních cloudech jako AWS, Azure, Google, Oracle, Rackspace a IBM a cloudech ověřených partnerů VMware Cloud, s optimalizovaným výkonem, odolností a dostupností.  

VMware vSphere 7: základní služby pro moderní hybridní cloud

Společnost VMware take představila VMware vSphere 7 - největší vývojový skok platformy vSphere za uplynulých deset let. Platforma VMware vSphere 7 byla poprvé představena v srpnu 2019 jako Projekt Pacific, jehož smyslem bylo přetvořit vSphere s využitím Kubernetes API na otevřenou platformu, která bude vývojářům i správcům poskytovat cloudový způsob práce. Tento základní prvek portfolia VMware Tanzu bude podporovat všechny typy aplikací, včetně moderních i tradičních s využitím libovolné kombinace virtuálních strojů, kontejnerů a Kubernetes.  

CS24

VMware vSphere 7 dále podnikům pomůže zvýšit produktivitu vývojářů a správců, urychlit inovační cyklus, zajistit bezpečnost, stabilitu a řádnou správu a snížit náklady na tradiční podnikovou infrastrukturu. Nové schopnosti a funkce podnikům umožní:  

 • Zvýšit produktivitu: Vývojáři budou moci využít samoobslužný přístup k infrastruktuře a další funkce zvyšující produktivitu a zkracující dobu, kterou musí trávit správou infrastruktury. Tanzu Kubernetes Grid je součástí vSphere 7 with Kubernetes jako komponenta VMware Cloud Foundation 4 poskytující vývojářům klastry Kubernetes ve formě služby.
 • Dosáhnout agility v provozu IT: Provozní IT týmy budou mít užitek z nových nástrojů pro správu zaměřených na aplikace, zjednodušeného řízení životního cyklu a jednotné platformy pro konzistentní provoz v cloudech, datových centrech a okrajových prostředích.
 • Urychlit inovace: Všem podnikovým aplikacím prospějí nové schopnosti vSphere 7, které mají urychlit inovace. Aplikace budou moci lépe využívat grafický hardware - v podobě flexibilně sdružených prostředků GPU - k akceleraci umělé inteligence a strojového učení. Zákazníci budou také moci zvýšit výkon aplikací citlivých na latenci pomocí zdokonaleného DRS, vylepšeného vMotion a rozšířené podpoře perzistentní paměti (PMEM).

VMware vSphere 7 podnikům rovněž umožní nadále využívat dosavadní investice do technologie a nástrojů vSphere a souvisejících dovedností.

Byl pro vás článek přínosný?